NAZIVI RADNIH MJESTA I OPIS POSLOVA Nermin Palavra

  • Slides: 17
Download presentation
NAZIVI RADNIH MJESTA I OPIS POSLOVA Nermin Palavra

NAZIVI RADNIH MJESTA I OPIS POSLOVA Nermin Palavra

� Zaposleni moraju shvatiti da su upravo oni odgovorni za kvalitetu obavljenog posla, preuzimanjem

� Zaposleni moraju shvatiti da su upravo oni odgovorni za kvalitetu obavljenog posla, preuzimanjem odgovornosti za poslove i dajući puno jamstvo za obavljeni zadatak.

� Osobna je kvaliteta ishodište za kvalitetu proizvoda, kvalitetu usluga, kvalitetu tima u kojem

� Osobna je kvaliteta ishodište za kvalitetu proizvoda, kvalitetu usluga, kvalitetu tima u kojem neka osoba radi i, konačno, kvalitetu cjelokupnog hotela.

� Osoblje u ugostiteljstvu i turizmu je zato potrebno promatrati s različitih stajališta glede

� Osoblje u ugostiteljstvu i turizmu je zato potrebno promatrati s različitih stajališta glede izvršenja određenih poslova i radnih zadaća ; npr. sa stajališta kvalitete obavljenja poslova i zadataka, razine potrebnih znanja, vještina i navika, potrebnih psihofizičkih sposobnosti, razine obrazovanja i osposobljenosti za pojedine poslove. .

Voditelj odjela � � Šef recepcije, direktor recepcije Zadaće : vodi ukupno poslovanje prijemnog

Voditelj odjela � � Šef recepcije, direktor recepcije Zadaće : vodi ukupno poslovanje prijemnog odjela, koji čine pomoćnici, referenti odnosa s gostima, recepcija, blagajna, rezervacije, telekomunikacije, portirnica, poslovni centar, garaža i dr.

� � Odnosi : neposredno odgovara za svoj rad generalnom direktoru ili drugoj nadređenoj

� � Odnosi : neposredno odgovara za svoj rad generalnom direktoru ili drugoj nadređenoj osobi (koju odredi generalni direktor). Surađuje s ostalim službama u hotelu. Surađuje s gostima i ostalim osobama, kao i drugim članovima lokalne zajednice.

Opis poslova i odgovornosti : � � 1. u potpunosti mora poznavati sadržaj i

Opis poslova i odgovornosti : � � 1. u potpunosti mora poznavati sadržaj i organizaciju rada prijemnog odjela, ali i ostalih odjela u hotelu, kao i propise o poslovanju recepcije ; 2. organizira, koordinira i nadzire rad svih poslova koji pripadaju recepciji : uža recepcija, rezervacije, blagajna – mjenjačnica, telekomunikacije, portirnica-hal, garaža, blagajna, odnosi sa gostima, poslovni centri i dr.

� � � 3. Nadzire rad pomoćnika voditelja recepcije i ostalih djelatnika u prijamnom

� � � 3. Nadzire rad pomoćnika voditelja recepcije i ostalih djelatnika u prijamnom odjelu, te organizira njihov rad u smjenama 4. Promovira prodaju usluga te prati da marketinška tehnika recepcije bude u skladu s marketinškim programom hotelske kuće. 5. nadgleda poslove za postizanje maksimalne zauzetosti hotela i postizanje maksimalnih cijena

� � 6. stvara i održava dobre odnose među djelatnicima 7. Donosi potrebne odluke,

� � 6. stvara i održava dobre odnose među djelatnicima 7. Donosi potrebne odluke, razvija planove obuke za djelatnike putem tečajeva 8. Komunicira sa gostima hotela, prima prigovore i primjedbe te odgovara na njih, odnosno prosljeđuje ih odgovornim osobama 9. Brine se o cjelokupnoj administraciji koja se odnosi na prijemni odjel

� � 10. Brine se o gostima, a posebno VIP gostima, te postupa i

� � 10. Brine se o gostima, a posebno VIP gostima, te postupa i izvršava sve u vezi s time, prema standardima hotelske kuće. 11. Održava primjerene standarde ponašanja, oblačenja, higijene, radne odjeće

Pomoćnik voditelja prijemog odjela � Njegova zadaća je da vodi sve dijelove poslovanja recepcije,

Pomoćnik voditelja prijemog odjela � Njegova zadaća je da vodi sve dijelove poslovanja recepcije, što uključuje pomoćnike, odnose s gostima, recepciju, blagajnu, rezervacije, TK, portirnicu i poslovni centar. � Za svoj rad neposredno odgovara voditelju recepcije. Surađuje sa ostalim odjelima. Surađuje sa gostima i ostalim osobama, kao i drugim članovima lokalne zajednice.

Noćni recepcioner � Njegova zadaća je da pod kontrolom voditelja prijemnog odjela, a unutra

Noćni recepcioner � Njegova zadaća je da pod kontrolom voditelja prijemnog odjela, a unutra politike i postupaka hotelske kuće, brine se tijekom noći o kompjuterskim sustavima u hotelu, izrađuje potrebne statistike, pokrive sve dužnosti u prijemnom odjelu, osiguravajući optimalnu uslugu gostima tijekom noći.

Odnosi: � Neposredno odgovara za svoj rad voditelju odjela. Po potrebi surađuje s drugim

Odnosi: � Neposredno odgovara za svoj rad voditelju odjela. Po potrebi surađuje s drugim odjelnim voditeljima.

Voditelj smjene � � Njegova zadaća je pomoći gostima hotela. Odnosi : za svoj

Voditelj smjene � � Njegova zadaća je pomoći gostima hotela. Odnosi : za svoj rad neposredno odgovvara prijemnog odjela.

Recepcioner � � Njegova zadaća je vođenje rada cjelokupnog prijema gostiju, pomoć hotelskim gostima

Recepcioner � � Njegova zadaća je vođenje rada cjelokupnog prijema gostiju, pomoć hotelskim gostima tijekom boravka i obavljanje blagajničkih i mjenjačkih poslova. Neposredno je podređen voditelju prijemnog odjela ili njegovom pomoćniku.

Referent rezervacija � � Njegova zadaća je da vodi napredan sustav rezervacija soba, usluga

Referent rezervacija � � Njegova zadaća je da vodi napredan sustav rezervacija soba, usluga rezervacija za posebne goste i usluge za koordinaciju skupina. Za svoj rad neposredno odgovara voditelju prijemnog odjela, surađuje s gostima, surađuje sa drugim djelatnicima u odjelu, kao i s odjelom prodaje.