Naziv zanimanjakvalifikacije Tehniar nutricionist Naziv nastavnog predmeta Ekoloka

  • Slides: 19
Download presentation
 • • Naziv zanimanja/kvalifikacije: Tehničar nutricionist Naziv nastavnog predmeta: Ekološka proizvodnja hrane (izborni

• • Naziv zanimanja/kvalifikacije: Tehničar nutricionist Naziv nastavnog predmeta: Ekološka proizvodnja hrane (izborni predmet) Razred: 2. (drugi) Nastavna cjelina: Zakonska regulativa ekološke proizvodnje Naziv nastavne jedinice: Zaštitni znaci eko-proizvoda Ime i prezime autora: Zdenka Ribić Dugandžić Broj nastavnih sati: 1 sat

ZAŠTITNI ZNACI EKO-PROIZVODA

ZAŠTITNI ZNACI EKO-PROIZVODA

Ishodi: • Razlikovati oznake na eko-proizvodu • Objasniti svrhu korištenja zaštitnih znakova eko-proizvoda

Ishodi: • Razlikovati oznake na eko-proizvodu • Objasniti svrhu korištenja zaštitnih znakova eko-proizvoda

ŠTO JE EKO-PROIZVOD I KAKO GA PREPOZNATI? EKO-PROIZVOD 95% ekoloških sastojaka <5 % onečišćenja

ŠTO JE EKO-PROIZVOD I KAKO GA PREPOZNATI? EKO-PROIZVOD 95% ekoloških sastojaka <5 % onečišćenja iz atmosfere

 • Eko-oznake su dobrovoljni instrumenti zaštite okoliša pomoću kojih proizvođači i davatelji usluga

• Eko-oznake su dobrovoljni instrumenti zaštite okoliša pomoću kojih proizvođači i davatelji usluga pokazuju da poštuju visoke standarde zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda i pružene usluge. • Eko-oznake su važne u promicanju međunarodne politike održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života. • Eko-oznake su prvenstveno namijenjene tržištu odnosno potrošačima. • Očekuje se da osviješteni potrošač među mnoštvom proizvoda bira one koji nose eko-oznaku.

STANDARDIZACIJA EKOLOŠKIH OZNAKA • • • ISO 14020 i ISO 14024 eko-oznake moraju: biti

STANDARDIZACIJA EKOLOŠKIH OZNAKA • • • ISO 14020 i ISO 14024 eko-oznake moraju: biti primjenjivane u svim državama zastupati interese kupaca biti znanstveno utemeljene biti točne, provjerljive i relevantne za dotični proizvod uzeti u obzir životni ciklus proizvoda moraju biti praktične i upotrebljive Označavanje ekoloških proizvoda znakom EU je obavezno pod uvjetom da se znak može stavljati samo na proizvode s ekološkim statusom. • Na proizvode u prijelaznom razdoblju se ne stavlja eko znak.

EUROPSKE EKO-OZNAKE Europska eko-oznaka je dobrovoljni sustav utemeljen 1992. godine kako bi promicali tržišne

EUROPSKE EKO-OZNAKE Europska eko-oznaka je dobrovoljni sustav utemeljen 1992. godine kako bi promicali tržišne proizvode koji su manje štetni za okoliš • NEKAD OD 1. SIJEČNJA 2015.

EUROPSKE EKO-OZNAKE • pristupanjem Hrvatske EU OBAVEZNO navođenje eko-znaka EU na proizvodima ekološkog statusa

EUROPSKE EKO-OZNAKE • pristupanjem Hrvatske EU OBAVEZNO navođenje eko-znaka EU na proizvodima ekološkog statusa ali i podrijetla ekoloških sastojaka ILI HR- EKO - 01 EU poljoprivreda HR- EKO - 01 EU/ne - EU poljoprivreda

EUROPSKE EKO-OZNAKE • eko-oznaka koja jamči da je proizvod dobiven po visokim načelima biodinamičke

EUROPSKE EKO-OZNAKE • eko-oznaka koja jamči da je proizvod dobiven po visokim načelima biodinamičke proizvodnje • oznaka najviše garancije kvalitete izvornog, ekološkog proizvoda

EUROPSKE EKO-OZNAKE certifikati koje jamče visoku kvalitetu proizvoda

EUROPSKE EKO-OZNAKE certifikati koje jamče visoku kvalitetu proizvoda

Eko-oznake nekih država

Eko-oznake nekih država

A ŠTO JE S HRVATSKOM?

A ŠTO JE S HRVATSKOM?

ZNAK PRIJATELJ OKOLIŠA • znak koji jamči potrošaču da je proizvod manje štetan za

ZNAK PRIJATELJ OKOLIŠA • znak koji jamči potrošaču da je proizvod manje štetan za okoliš u usporedbi s istim ili sličnim proizvodom • znak se dodjeljuje na period od 3 godine

ZNAK EKO-PROIZVOD • samo za proizvode s ekološkim statusom • označavanje hrvatskim znakom za

ZNAK EKO-PROIZVOD • samo za proizvode s ekološkim statusom • označavanje hrvatskim znakom za eko proizvod NIJE OBAVEZNO • na period od 1 godine

PONOVIMO!

PONOVIMO!