Naziv projekta lanovi projektnog tima Upravljanje projektima EFOS

  • Slides: 14
Download presentation
Naziv projekta Članovi projektnog tima Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Naziv projekta Članovi projektnog tima Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Inicijalizacija projekta • Zašto se pokreće projekt ? • Osnovna ideja: prepoznata potreba, prilika,

Inicijalizacija projekta • Zašto se pokreće projekt ? • Osnovna ideja: prepoznata potreba, prilika, zahtjev ili neki drugi razlog…. – Utvrđivanje čimbenika okruženja Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Definiranje svrhe i ciljeva projekta • Svrha • Osnovni cilj – Izvedeni ciljevi (Rukovodite

Definiranje svrhe i ciljeva projekta • Svrha • Osnovni cilj – Izvedeni ciljevi (Rukovodite se zahtjevima da ciljevi budu S. M. A. R. T) Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Osnovni projektni nacrt – projektna povelja • Ovim će se projektom izraditi …. (grubi

Osnovni projektni nacrt – projektna povelja • Ovim će se projektom izraditi …. (grubi opis ishoda) • Kojim će se …. (jasno navesti ključni zahtjev) • Uz orijentacione troškove od …. . • Isporučiti (proizvod ili usluga) za …. . • Navedeni će projekt izraditi projektni tim … • U roku od …. dana. Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Obujam projekt • Navesti ključne grube aktivnosti koje će se u projektu izvesti •

Obujam projekt • Navesti ključne grube aktivnosti koje će se u projektu izvesti • Ograničenja pod kojima se može izvesti projekt • Kako će se vrednovati rezultat projekta i što će biti kriteriji prihvatljivosti projekta Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Organizacijska procesna sredstva • Projekt će izraditi navedeni projektni tim čije su grube pojedinačne

Organizacijska procesna sredstva • Projekt će izraditi navedeni projektni tim čije su grube pojedinačne aktivnosti…. • Projektne aktivnosti i njihova detaljizacija kao i angažiranje potrebnih resursa definirat će se korištenjem metodologije/alata…. . (Open. Proj …. . Ili nekog drugog) koja će služiti i za procese upravljanja projektom Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Procesi planiranja • Projekt se može podijeliti na X grupa ključnih aktivnosti (WBS) •

Procesi planiranja • Projekt se može podijeliti na X grupa ključnih aktivnosti (WBS) • (ako možete već sada prikazati te aktivnsti i njihovu razradu priložite sreenshot) • Definirati postignuća pojedinih grupa aktivnosti (milestones) • Procjena resursa (ljudskih, materijalnih, financijskih) • Potrebni podatci i dokumentacija Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Procjena trajanja i rasporeda aktivnosti • Tablična struktura • Gantogram (ako je već izrađena)

Procjena trajanja i rasporeda aktivnosti • Tablična struktura • Gantogram (ako je već izrađena) – Povezivanje slijeda aktivnosti – Definiranje postignuća (milestones) Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Plan dokumentiranja i informiranja u projektu • Plan komunikacije • Organizacija potrebne dokumentacije uz

Plan dokumentiranja i informiranja u projektu • Plan komunikacije • Organizacija potrebne dokumentacije uz projekt (formalni dokumenti, standardi, pravilnici) • Plan izvještavanja Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Planiranje kvalitete i planiranje rizika • Ako postoje ili procjenjujete da se mogu pojaviti

Planiranje kvalitete i planiranje rizika • Ako postoje ili procjenjujete da se mogu pojaviti navesti koji su i kako ćete njima upravljati Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Procesi planiranja – plan nabavki i prikupljanja informacija • Opisati ako su projektom predviđene

Procesi planiranja – plan nabavki i prikupljanja informacija • Opisati ako su projektom predviđene Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Procesi izvršenja, nadzora i kontrole • Provodit će sam projektni tim (iako to nije

Procesi izvršenja, nadzora i kontrole • Provodit će sam projektni tim (iako to nije uobičajeno !? ) • Navesti sve nužne kontrole koje se moraju provesti u toku projekta Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Procesi zatvaranja • Opisati ključne karakteristike ishoda projekta Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Procesi zatvaranja • Opisati ključne karakteristike ishoda projekta Upravljanje projektima EFOS 2013/14

Popis literature i izvora • Upravljanje projektima, http: //uprav_proj. com. . . Pristup 30.

Popis literature i izvora • Upravljanje projektima, http: //uprav_proj. com. . . Pristup 30. 10. 2013 • Autor, Naziv, Izdavač, mjesto, godina Upravljanje projektima EFOS 2013/14