NAVODILO pri matematiki je navodilo za tvoje delo

  • Slides: 17
Download presentation
NAVODILO: pri matematiki je navodilo za tvoje delo v več delih. Pri vsakem delu

NAVODILO: pri matematiki je navodilo za tvoje delo v več delih. Pri vsakem delu preberi, kaj je tvoja naloga in to upoštevaj (drugače boš imel preveč dela, zvezek pa bo prehitro poln) POMEMBNO NAVODILO Začenjamo s pisnim deljenjem. Šli bomo po korakih. Če česa ne boš razumel, vprašaj takoj. To je zelo pomembna snov v letu. Predlagam, da najprej poslušaš razlago v video konferenci, nato pa opraviš delo.

4 r PISNO DELJENJE z ostankom

4 r PISNO DELJENJE z ostankom

Razlago si lahko še enkrat pogledaš na posnetku https: //www. youtube. com/watch? v=I 2

Razlago si lahko še enkrat pogledaš na posnetku https: //www. youtube. com/watch? v=I 2 uo 6 AFXC 9 c

Daljši način: D E 5 -4 4 : 4 D 1 = E 3

Daljši način: D E 5 -4 4 : 4 D 1 = E 3 1 -1 2 0 2 ost. KER JE: 13 ∙ 4 52 Dva računa!!! 52 + 2 = 54

? Krajši način: D 5 1 E 4 2 ost. : 4 = D

? Krajši način: D 5 1 E 4 2 ost. : 4 = D E 1 3 KER JE: 13 ∙ 4_ 52 52 + 2 = 54

RAZLAGA (ne prepisuj, natančno opazuj, da boš razumel) Daljši način: 141 : 6 =23

RAZLAGA (ne prepisuj, natančno opazuj, da boš razumel) Daljši način: 141 : 6 =23 -12 21 - 18 3 ost. 1. korak: 1: 6=x 14: 6= 2, 2 ost. 2. korak: 21 : 6 = 3, 3 ost. Preizkus: 23. 6 138 + 3 141

RAZLAGA (ne prepisuj, natančno opazuj, da boš razumel) Krajši način: 141 : 6 =23

RAZLAGA (ne prepisuj, natančno opazuj, da boš razumel) Krajši način: 141 : 6 =23 21 3 ost. 14 : 6= 2, 2 ost. 1. korak: 1: 6=x 2. korak: 21 : 6 = 3, 3 ost. Preizkus: 23. 6 138 + 3 141

ZAPIS V ZVEZEK (prepiši v zvezek) PISNO DELJENJE z ostankom 7. 5. 2020 Napiši

ZAPIS V ZVEZEK (prepiši v zvezek) PISNO DELJENJE z ostankom 7. 5. 2020 Napiši naslov. Skupaj bomo rešili nekaj primerov.

RAČUN DELJENJA: D E 9 7 : 2 = PREIZKUS:

RAČUN DELJENJA: D E 9 7 : 2 = PREIZKUS:

RAČUN DELJENJA: D E 7 0 : 4 = PREIZKUS:

RAČUN DELJENJA: D E 7 0 : 4 = PREIZKUS:

RAČUN DELJENJA: D E 9 5 : 7 = PREIZKUS:

RAČUN DELJENJA: D E 9 5 : 7 = PREIZKUS:

RAČUN DELJENJA: D E 7 5 : 4 = PREIZKUS:

RAČUN DELJENJA: D E 7 5 : 4 = PREIZKUS:

386 : 6 = Pr:

386 : 6 = Pr:

574 : 5 = Pr:

574 : 5 = Pr:

642 : 8 = Pr:

642 : 8 = Pr:

185 : 7 = Pr:

185 : 7 = Pr:

VAJA DELA MOJSTRA. Dz, str. 81, nal. 1 -2

VAJA DELA MOJSTRA. Dz, str. 81, nal. 1 -2