Navdy ob Dky nechci Brle obti Nikdo m

  • Slides: 2
Download presentation
Navždy oběť? Díky, nechci! Brýle oběti Nikdo mě nemá rád Tohle nemůže nikdo změnit

Navždy oběť? Díky, nechci! Brýle oběti Nikdo mě nemá rád Tohle nemůže nikdo změnit – já už vůbec ne Jsem JENOM žena v domácnosti, dělník, malé kolečko, které nemůže nic ovlivnit… Už zase jsem pozadu, vzadu Kdybych tak měl jiný účes, jinou postavu, byl štíhlý atd. Brýle vítěze Ježíš mě miluje, to vím, protože se o tom píše v Bibli. Sofonjáš 3, 17 Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. “ Všechno mohu v Kristu… Nemožné u lidí, je možné u Boha „Jsme jen malí slabí Davidové, ale jsme silnější než Goliáš ateismu, protože Bůh je na naší straně. “ Richard Wurmbrand Mám hodnotu. Jsem významný. Důležitý pro Boha. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Řím 8, 31 Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. (1. Samuelova 16, 7). Ještě nemám partnera Pavel neměl manželku: I já mám Ducha Božího. (1. Kor. 7, 40) Neumím říkat NE k ostatním, je ANO ke mně. Ga 1: 10: Získávám si teď lidi, nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův služebník. Někdo mi naboural auto Děkuji, Pane, že to odnesl jen plech.

Brýle vítěze Brýle oběti Je to všechno jen tvoje vina Na hádání musí být

Brýle vítěze Brýle oběti Je to všechno jen tvoje vina Na hádání musí být dva. Koloským 3, 13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Já za to nemůžu. To ti druzí. Ten člověk mi zase hází klacky pod nohy Horší už to být nemůže Už nemůžu, nemám sílu. Po všem, co se stalo… Veškerý obrat a změna musí začít nejprve u mě samého. Moje trápení je věčné… Nikdo tu práci nedokáže udělat tak jako já. Jsem nepostradatelný. Všechno leží jen na mě. Syndrom nepostradatelnosti a perfekcionismu. Bůh mi posílá trenéra milosrdenství. “ Andreas Herrmann „ Izajáš 42, 3 Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající Izajáš 40, 31 Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Žalm 136, 1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí Pláč 3, 21 - 22 Exodus 18, 17 Mojžíšův tchán mu odpověděl: „Není to dobrý způsob, jak to děláš. 18Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš.