Natuurrampen Quiz Spelregels 20 vragen ong 1 minuut

  • Slides: 23
Download presentation
Natuurrampen Quiz

Natuurrampen Quiz

Spelregels - 20 vragen - ong. 1 minuut per vraag - in groepjes van

Spelregels - 20 vragen - ong. 1 minuut per vraag - in groepjes van 5 personen - overleg met anderen verboden - geen hulpmiddelen - groep met de meest goede antwoorden wint de prijs!

Vraag 1 Noem 3 natuurrampen!

Vraag 1 Noem 3 natuurrampen!

Vraag 2 Noem 2 films die over natuurrampen gaan!

Vraag 2 Noem 2 films die over natuurrampen gaan!

Vraag 3 Hoe wordt een vloedgolf ook wel genoemd?

Vraag 3 Hoe wordt een vloedgolf ook wel genoemd?

Vraag 4 Komen er aardbevingen voor in Nederland? Ja of Nee

Vraag 4 Komen er aardbevingen voor in Nederland? Ja of Nee

Vraag 5 Hoe heet de vulkaan die op Sicilië ligt?

Vraag 5 Hoe heet de vulkaan die op Sicilië ligt?

Vraag 6 Van welke natuurramp heeft Nederland het meest last?

Vraag 6 Van welke natuurramp heeft Nederland het meest last?

Vraag 7 In welk jaar braken de zeedijken in Zeeland door? (Watersnoodramp) Kies uit:

Vraag 7 In welk jaar braken de zeedijken in Zeeland door? (Watersnoodramp) Kies uit: 1950, 1953, 1955, 1957, 1960.

Vraag 8 Om welke natuurramp gaat het: Wind met een snelheid van 200 km/per

Vraag 8 Om welke natuurramp gaat het: Wind met een snelheid van 200 km/per uur

Vraag 9 Een aardbeving in zee noemt men ………………

Vraag 9 Een aardbeving in zee noemt men ………………

Vraag 10 Om welke natuurramp gaat het: Sneeuw met een snelheid van 200 km/per

Vraag 10 Om welke natuurramp gaat het: Sneeuw met een snelheid van 200 km/per uur

Vraag 11 Hoe beschermt Nederland zich tegen het water? Noem er 3!

Vraag 11 Hoe beschermt Nederland zich tegen het water? Noem er 3!

Vraag 12 Hoe heet de dijk die het IJsselmeer en de Waddenzee scheidt?

Vraag 12 Hoe heet de dijk die het IJsselmeer en de Waddenzee scheidt?

Vraag 13 Hoe heet de plaats waar een aardbeving het krachtigst is?

Vraag 13 Hoe heet de plaats waar een aardbeving het krachtigst is?

Vraag 14 Hoe wordt het vloeibare gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting naar buiten komt

Vraag 14 Hoe wordt het vloeibare gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting naar buiten komt genoemd?

Vraag 15 Welke orkaan teisterde in 2005 de Verenigde Staten (New Orleans, Houston)?

Vraag 15 Welke orkaan teisterde in 2005 de Verenigde Staten (New Orleans, Houston)?

Vraag 16 Op zondag 26 december 2004 vond een zeer zware zeebeving plaats in

Vraag 16 Op zondag 26 december 2004 vond een zeer zware zeebeving plaats in de Indische Oceaan die een vloedgolf veroorzaakte. Noem 3 landen die getroffen werden?

Vraag 17 Waar komen aardbevingen voor?

Vraag 17 Waar komen aardbevingen voor?

Vraag 18 Wat zie je op foto 1 en foto 2? Foto 1 Foto

Vraag 18 Wat zie je op foto 1 en foto 2? Foto 1 Foto 2

Vraag 19 Op 13 april 1992 vond er een natuurramp plaats in Nederland, bij

Vraag 19 Op 13 april 1992 vond er een natuurramp plaats in Nederland, bij Roermond. Welke natuurramp was dit?

Vraag 20 Na de watersnoodramp in Zeeland heeft men de …………… aangelegd.

Vraag 20 Na de watersnoodramp in Zeeland heeft men de …………… aangelegd.

Einde

Einde