Naturreligioner Eller de skriftlsa folkens religioner eller traditionella

  • Slides: 9
Download presentation
Naturreligioner Eller de skriftlösa folkens religioner eller traditionella religioner eller…

Naturreligioner Eller de skriftlösa folkens religioner eller traditionella religioner eller…

Gamla traditioner �Urbefolknignen i Australien har levt där i 40000 år. �Samerna har levt

Gamla traditioner �Urbefolknignen i Australien har levt där i 40000 år. �Samerna har levt i norden i 5000 år. �Uppstod på flera platser på jorden. �Vissa finns kvar än idag. �Vissa har tvingats över till andra religioner.

Gemensamma drag �Väldigt lokala, liten eller ingen spridning i världen. �Till en början har

Gemensamma drag �Väldigt lokala, liten eller ingen spridning i världen. �Till en början har de förts vidare med sånger och berättelser. �Speciell syn på naturen. �Gränsen mellan liv och död är inte lika stark som hos oss. �Det finns ett högsta väsen som skapat allt.

Myter �Myter som berättar om gudarnas handlingar �Skapelsemyter som berättar om världens skapelse �Muntlig

Myter �Myter som berättar om gudarnas handlingar �Skapelsemyter som berättar om världens skapelse �Muntlig tradition, sånger �Myterna kan kopplas ihop med ritualer som kan leda till att tex sjukdomar botas.

Schamaner �Schamaner finns i många av dessa kulturer. �Både män och kvinnor. �Betyder ”den

Schamaner �Schamaner finns i många av dessa kulturer. �Både män och kvinnor. �Betyder ”den som vet”. �Schamaner kan förmedla kontakt mellan de levande och gudarna. �Kan bota sjukdomar. �Kan se in i framtiden. �Finns hos Amerikas ursprungsbefolkning (navajo – sångaren), i Sibirien och hos samerna (nåjd). �Schamanens uppgift är att upprätthålla en balans som häxor och trollkarlar kan förstöra.

Totem, andar och själar �Totem = skydd �Totemdjur = skyddsdjur �Ande, skyddsande (rådare) �Kroppssjäl

Totem, andar och själar �Totem = skydd �Totemdjur = skyddsdjur �Ande, skyddsande (rådare) �Kroppssjäl (gör att kroppen fungerar – dör med kroppen) �Frisjäl (kan lämna kroppen och göra resor på egen hand, kallas även drömsjäl, lever kvar när kroppen dör) �Förfäders själar

Magi och tabu �Magi = styra makterna �Tabu = förbjudet �Finns det mer i

Magi och tabu �Magi = styra makterna �Tabu = förbjudet �Finns det mer i dessa religioner än hos oss? �Hittar vi exempel på magi eller tabu i vår kultur?

Olika perspektiv �Kan det vara ett problem att se saker ur ett västerländskt perspektiv?

Olika perspektiv �Kan det vara ett problem att se saker ur ett västerländskt perspektiv? �Hur påverkar den moderna tiden dessa religioner?

Bangladesh 1994 � En kvinna blir sjuk. Hon blir svagare och svagare. � Hennes

Bangladesh 1994 � En kvinna blir sjuk. Hon blir svagare och svagare. � Hennes bror tar henne till läkaren som inte kan hjälpa. � Han tillkallar en alternativ läkare, naturläkare (schaman? ) � Mannen stänger in sig i ett rum tillsammans med en koran och några tillhörigheter från kvinnan och läser böner. � Han sitter där utan mat och vatten i tre dagar. � När han kommer ut tar han med sig brodern till systerns hus på landet – där han aldrig har varit. � Han går runt en liten stund innan han beordrar brodern att gräva i marken. � Där hittar de talismaner med besvärjelser. � När de har grävt upp dem blir systern starkare och friskare.