Naturlige og menneskeskabte Klimandringer g n i n

  • Slides: 19
Download presentation
Naturlige og menneskeskabte Klimaændringer g n i n r a w l a b

Naturlige og menneskeskabte Klimaændringer g n i n r a w l a b o l g g– n i m r a w l a b o l G Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007 Præsentationen kan ses på www. frberg-hf. dk/hf-geografi-klimaforandringer. asp

Det helt grundlæggende! 2 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Det helt grundlæggende! 2 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Den naturlige drivhuseffekt ”Drivhusgasser” H 2 O CO 2 H 2 O Kortbølget indstråling

Den naturlige drivhuseffekt ”Drivhusgasser” H 2 O CO 2 H 2 O Kortbølget indstråling Kun i dagtimerne, mest ved ækvator landbølget udstråling Døgnet rundt og fra alle steder på jorden Den naturlige drivhuseffekt global gennemsnitstemperatur 15 ⁰ C 3 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Atmosfærens strålingsbalance © Otto Leholt – efter Hugues Goosse (2015) 100 % 22 %

Atmosfærens strålingsbalance © Otto Leholt – efter Hugues Goosse (2015) 100 % 22 % 71 % 7% g lin et ud str å ølg H 2 O, C 02 drivhuseffekt 48 % La n Re flek ng ng b i trål 23 % H 2 O aerosoler sio Absorberet indstråling i atmosfæren s ind Atmosfæren lget tbø Kor Re fle k sio n rummet 118 % 100 % 24 % 6 % jorden Absorberet indstråling Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007 Overflade albedo Langbølget udstråling (Varmestråling / infrarød) Atmosfærisk modstråling Fordampning Varmeledning

Atmosfærens strålingsbalance og global opvarmning © Otto Leholt – efter Hugues Goosse (2015) +

Atmosfærens strålingsbalance og global opvarmning © Otto Leholt – efter Hugues Goosse (2015) + 22 % 100 % 71 % 7% Absorberet indstråling g lin + H O, C 0 ++ 2 flek sio n ng b ølg back + 48 % Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007 et ud str å iv feed ng jorden aerosoler i trål 23 % Positiv La Negat 2 Re Absorberet indstråling i atmosfæren + HO s ind Atmosfæren lget tbø Kor Re fle k sio n rummet Overflade albedo 118 % Langbølget udstråling (Varmestråling / infrarød) feedba ck 2 drivhuseffekt + + 100 %+ 24 % Atmosfærisk modstråling Fordampning 6% Varmeledning

Naturvidenskabelig metode Observationer: • Korrelation mellem CO 2 og temperatur såvel historisk som aktuelt

Naturvidenskabelig metode Observationer: • Korrelation mellem CO 2 og temperatur såvel historisk som aktuelt Hypotese: • Menneskets Co 2 udledninger -> forstærket drivhuseffekt / global opvarmning Yderligere data / observationer: • Stigende Co 2 koncentration i atmosfæren • Is-afsmeltning / glechere/ indlandsis • Ekstremt vejr: oversvømmelser, tørke, orkaner, temperaturrekorder etc Teori: • Mennesket udledning af drivhusgasser vil føre til en yderligere opvarmning af det globale klima Usikkerhed i data / teori: • Historiske data (temp) proxydata • Temperaturmålinger siden 1860 - usikre • Komplekse feedback-mekanismer i klimasystemet 6 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Data / observationer SOM LIGGER TIL GRUND FOR KLIMADEBATTEN 7 Klimaændringer – af Otto

Data / observationer SOM LIGGER TIL GRUND FOR KLIMADEBATTEN 7 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Temperatur og CO 2 Bemærk at atmosfærens indhold af CO 2 ikke har ligget

Temperatur og CO 2 Bemærk at atmosfærens indhold af CO 2 ikke har ligget over 300 ppm I de sidste 400. 000 år. I dag er Co 2 koncentrationen ca. 404 ppm Korrelation mellem CO 2 og temperatur Bemærk at temperaturene i varmeperioderne kun er 2 -3 ° C varmere end i dag (referenceperiodens 15 ° C) Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007 8

Temperatur og CO 2 Kausalitet mellem CO 2 og temperatur; CO 2 årsag ->

Temperatur og CO 2 Kausalitet mellem CO 2 og temperatur; CO 2 årsag -> temp. Virkning Al Gore i ”En ubekvem sandhed” (2006) 9 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Hvad er årsag og virkning? Når havet opvarmes optager havet mindre CO 2 atmosfærens

Hvad er årsag og virkning? Når havet opvarmes optager havet mindre CO 2 atmosfærens indhold af CO 2 stiger Virkning Årsag Klimaændringer pga. ændringer i jordens bane og hældning 10 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Co 2 koncentrationen 1958 -> • Co 2 er en drivhusgas • Hvis Co

Co 2 koncentrationen 1958 -> • Co 2 er en drivhusgas • Hvis Co 2 koncentrationen ændres i atmosfæren -> globale klimaændringer! • Co 2 koncentrationen er blevet målt på Hawaii-øerne siden 1958 • Siden da er CO 2 koncentrationen steget voldsomt fra ca 315 -> 404 p. p. m. • Altså langt over førindustrielt eller forhistorisk niveau ( max. 300 ppm) • De årlige svingninger skyldes øget fotosyntese i sommerhalvåret hvorved atmosfærens CO 2 indhold reduceres, og omvendt i vinterhalvåret. 11 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Temperaturkurven i det 20. årh. Den globale gennemsnitstemperatur 1860 -2000 i f. h. t.

Temperaturkurven i det 20. årh. Den globale gennemsnitstemperatur 1860 -2000 i f. h. t. referenceperioden 1961 -1990, hvor den globale gennemsnitstemperatur er beregnet til 15 ° C 990 (=0. 0 i figuren) Temperaturkurven her er ”the smoking gun” i klimadebatten = beviset på global opvarmning! Afvigelser i den globale gennemsnitstemperatur 18502016 i forhold til referenceperioden 1961 -90. Temperaturener steget ca. 1, 0° C i de sidste 150 år 12 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Hypotese Det gælder at: • CO 2 er en drivhusgas • CO 2 koncentrationen

Hypotese Det gælder at: • CO 2 er en drivhusgas • CO 2 koncentrationen i atmosfæren er steget voldsomt i de sidste 50 -60 år • Gennemsnitstemperaturen i verden er steget med 0, 8 °C • I forhistorisk tid ses en korrelation mellem CO 2 koncentration og temperaturer Menneskelige aktiviteter påvirker det globale klima 13 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Yderligere Observationer Ekstremt vejr i de seneste par årtier …. • • • Temperaturrekorder

Yderligere Observationer Ekstremt vejr i de seneste par årtier …. • • • Temperaturrekorder ( endnu engang varmeste år målt. . ) Hyppige og kraftigere storme / orkaner Tørke og skovbrande Oversvømmelser Is afsmeltning i Arktisk, gletsjere osv. Ændringer i naturlige flora og fauna (f. eks. maj og vindyrkning i DK) Den globale opvarmning er allerede i fuld gang Det er konsekvenserne heraf vi allerede ser 14 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Hvorfor max. 2° FN’s klimapanel (IPCC) anbefaler at temperatursstigningen i det 21. århundrede ikke

Hvorfor max. 2° FN’s klimapanel (IPCC) anbefaler at temperatursstigningen i det 21. århundrede ikke må overstige 2 ° C – hvorfor? • Tidligere observationer: Igennem de sidste 400. 000 år har temperaturene aldrig været mere end 2 -3 ° over nuværende gennemsnitstemperatur • Klimasystemets feedback-mekanismer ( tilbagekoblings-) -> frygt for at temperaturstigninger over 2 ° kan udløse uforudsigelige og irreversible klimaændringer • De 2 ° er således ”the tippingpoint” 15 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Feedbackmekanismer e i Kina n r e g in v d e basker m

Feedbackmekanismer e i Kina n r e g in v d e basker m l g fu r e m m o i Paris” ”En s s e r d n æ t e og vejr Klimasystemet som et KAOTISK system – dvs. At en lille ændring ét sted i systemet kan medføre store og uforudsigelige ændringer andre steder i systemet. Atmosfærens CO 2 koncentration Klimaændringer, isafsmeltning, havvandsstigninger osv. . 16 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Albedo, is- og snedække Mest simple feedback-mekanisme er følgende: Mindre sne-is dække: lavere albedo-effekt

Albedo, is- og snedække Mest simple feedback-mekanisme er følgende: Mindre sne-is dække: lavere albedo-effekt stor absorption af lyset større opvarmning af luften Var m strå eling Sne- og isdækket område: høj albedo-effekt ingen absorption af lys ingen opvarmning af luften absorption 17 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

Konsekvenser…. . • Temperaturstigninger på mellem 1, 0 - 6, 0°c i det 21.

Konsekvenser…. . • Temperaturstigninger på mellem 1, 0 - 6, 0°c i det 21. årh mest ved polerne og mindst ved ækvator forskydning af klima- og plantebælter mod højere breddegrader Ændringer i udbredelse af Flora og Fauna • Vandstanden i verdenshavene vil stige mellem 20 -60 cm oversvømmelse af lavtliggende områder • Områder med nedbørsoverskud vil få mere og kraftigere nedbør øget udvaskning af jorden og / eller erosion • Omvendt vil områder med nedbørsunderskud få mindre nedbør mangel på drikkevand + ørkendannelse m. v. => miljøflygtninge • Klimasystemets kaotiske karakter ( feedback-mekanismerne) kan føre til uforudsete og irreversible klimaændringer…. 18 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007

SLUT Se 2. del på FHF’s You. Tube Kanal https: //www. youtube. com/playlist? list=PLu.

SLUT Se 2. del på FHF’s You. Tube Kanal https: //www. youtube. com/playlist? list=PLu. CRHVe 5 im 4 f. UOx. Wz_wb. Oi. Qr. Op. Wbjpnl. S 19 Klimaændringer – af Otto Leholt – Jan 2007