Natjeaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih

  • Slides: 13
Download presentation
Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka 2018.

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka 2018.

1 OSNOVNO O PROJEKTU Naziv Projekta Podrška civilnom sektoru na otocima s ciljem održivog

1 OSNOVNO O PROJEKTU Naziv Projekta Podrška civilnom sektoru na otocima s ciljem održivog razvoja otoka Provedba Projekta • • temeljem raspisanog Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka Natječaj se raspisuje jednom godišnje Područje Natječaja POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA NA OTOCIMA Provedbena jedinica tijelo nadležno za otoke pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije/Uprava za otoke

2 OSNOVNO O PROJEKTU Cilj Projekta financijskom potporom omogućiti poticaj i razvoj civilnog sektora

2 OSNOVNO O PROJEKTU Cilj Projekta financijskom potporom omogućiti poticaj i razvoj civilnog sektora na otocima Glavne smjernice podupiranje otočnih udruga, koje djeluju kao male organizacije kreativnih i pozitivnih struja na otocima i donose osvježenje i nove ideje u otočne sredine Podrška projektima koji donose nove ideje, modele razvoja i načine rješavanja postojećih problema na otocima

GLAVNE ODREDNICE NATJEČAJA 3 Naziv Natječaja: „Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih

GLAVNE ODREDNICE NATJEČAJA 3 Naziv Natječaja: „Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije” Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje: • djeluju i imaju sjedište na području hrvatskih otoka (min. 1 godinu) • su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode uredno financijsko poslovanje

4 DO SADA OSTVARENO

4 DO SADA OSTVARENO

5 GLAVNE ODREDNICE NATJEČAJA Natječajna sredstva u 2018. godini 500. 000, 00 kuna Vrijednosti

5 GLAVNE ODREDNICE NATJEČAJA Natječajna sredstva u 2018. godini 500. 000, 00 kuna Vrijednosti projekata max. = 40. 000, 00 kuna (2018. ) min. = 20. 000, 00 kuna (2018. ) Datum objave Natječaja: Rok za dostavu prijava: ožujak 2018. travanj 2018. min. 30 dana

6 PODRUČJA PROVEDBE NATJEČAJA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA KULTURA (KULTURNA BAŠTINA I UMJETNOST) SPORT PROGRAMSKA

6 PODRUČJA PROVEDBE NATJEČAJA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA KULTURA (KULTURNA BAŠTINA I UMJETNOST) SPORT PROGRAMSKA PODRUČJA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE I ZNANOST EKOLOGIJA (ZAŠTITA OKOLIŠA I MORA) GOSPODARSKE AKTIVNOSTI (POLJOPRIVREDA, BRODOGRADNJA I SL. )

7 FAZE NATJEČAJNOG POSTUPKA 1. 2. OBJAVA NATJEČAJA ZATVARANJE NATJEČAJA 3. 4. ODLUKA O

7 FAZE NATJEČAJNOG POSTUPKA 1. 2. OBJAVA NATJEČAJA ZATVARANJE NATJEČAJA 3. 4. ODLUKA O UGOVORANJE DODJELI PROJEKATA FINANCIJSKIH PROVEDBA SREDSTAVA PROJEKATA + 12 MJESECI 30 DANA 45 DANA 30 DANA

8 NATJEČAJ UDRUGA NA OTOCIMA 2018. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva

8 NATJEČAJ UDRUGA NA OTOCIMA 2018. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: https: //razvoj. gov. hr Natječajna dokumentacija: Natječaj (tekst) Upute za prijavitelje § OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA § OBRASCI ZA PROCJENU PROJEKTA § OBRASCI ZA PROVEDBU PROJEKTA

VRIJEDI ISTAKNUTI… 9 Projekt: „Mala škola brodogradnje” Udruga: Gea Viva – udruga za sustvaranje

VRIJEDI ISTAKNUTI… 9 Projekt: „Mala škola brodogradnje” Udruga: Gea Viva – udruga za sustvaranje sinergijskog življenja na Braču Proračun projekta: 22. 620 KN (MRRFEU= 13. 450, 00 KN) Razdoblje provedbe: 15. srpnja 2016. - 30. lipnja 2017. Korisnici: Djeca osnovne škole Milna OTOK: BRAČ Primjeri dobre prakse 1

VRIJEDI ISTAKNUTI… 10 Projekt: „Homo na kureja – ispraćaj koraljara” Udruga: Kulturno umjetničko društvo

VRIJEDI ISTAKNUTI… 10 Projekt: „Homo na kureja – ispraćaj koraljara” Udruga: Kulturno umjetničko društvo „Koralj“ OTOK: ZLARIN Primjeri dobre prakse 2 Proračun projekta: 26. 978, 00 KN (MRRFEU= 9. 975, 00 KN) Razdoblje provedbe: studeni 2016. - kolovoz 2017. Korisnici: žitelji otoka Zlarina „…i staro i mlado” i posjetitelji i turisti otoka Zlarina

VRIJEDI ISTAKNUTI… 10 Primjeri dobre prakse 2 Projekt: „Homo na kureja – ispraćaj koraljara”

VRIJEDI ISTAKNUTI… 10 Primjeri dobre prakse 2 Projekt: „Homo na kureja – ispraćaj koraljara”

Puno hvala na pažnji! kontakt: otoci@mrrfeu. hr

Puno hvala na pažnji! kontakt: [email protected] hr