Nastava 01 04 2020 Razlozi za ulazak zemlje

  • Slides: 3
Download presentation
Nastava 01. 04. 2020 Razlozi za ulazak zemlje u valutno područje

Nastava 01. 04. 2020 Razlozi za ulazak zemlje u valutno područje

 • Najčešće spominjan razlog, i ujedno snažan argument u korist fiksnog deviznog kursa,

• Najčešće spominjan razlog, i ujedno snažan argument u korist fiksnog deviznog kursa, je eliminisanje transakcionih troškova u brojnim transakcijama pretvaranja jedne valute u drugu. – Smanjuju se troškovi koje imaju poslovni subjekti zato što plaćaju proviziju bankama ili brokerima koji vrše valutnu konverziju. – Time se pojedostavljuju računovodstvene i knjigovodstvene evidencije i olakšava uporedivost cena u različitim zemljama. – Smanjuju se potrebe za intervencijom na deviznom tržištu. – Smanjuju se troškovi zaštite od rizika deviznog kursa (hedžing). – Generalno, povećava se efikasnost poslovanja preduzeća. – Otvara se mogućnost pristupa većem tržištu kapitala – smanjivanje troškova. • Drugi važan razlog za uvođenje zajedničke valute je eliminisanje cenovnih oscilacija koje potiču od promene deviznog kursa. – Pošto monetarna unija doprinosi nižoj inflaciji i valutnoj stabilnosti, to praktično znači da ona obezbeđuje veću makroekonomsku stabilnost. – Ublažavaju se šokovi koje može izazvati špekulativno kretanje kapitala. – Poremećaji kamatnih stopa sada nisu mogući, pa time i pogrešni signali investitorima.

 • Kao treći argument u korist stupanja u optimalno valutno područje navodi se

• Kao treći argument u korist stupanja u optimalno valutno područje navodi se činjenica da zajednička valuta vodi ka potencijalnom umekšavanju trvenja između zemalja u integraciji, do koga može doći kako iz istorijskih razloga, tako i zbog neusklađenog deviznog kursa valuta tih zemalja. • Za zemlje koje teže dubljoj ekonomskoj integraciji ovo može biti značajna prednost usled uvođenja jedinstvene valute. • Konačno, četvrti razlog za ulazak u optimalno valutno područje, posebno značajan za zemlje u razvoju, je mogućnost povećanja kre -dibiliteta njihovih finansijskih sistema. – Ako se kao zajednička valuta koristi dolar ili evro, to može dovesti do smanjivanja kamatnih stopa u zemljama integracije, uz povećane mogućnosti kreditiranja, što ipak zavisi od čvrstine njihovih finansijskih sistema.