Narva linna ldhariduskoolide direktorite nupidamine 19 03 2009

  • Slides: 32
Download presentation
Narva linna üldhariduskoolide direktorite nõupidamine 19. 03. 2009 Narva Kutseõppekeskuses

Narva linna üldhariduskoolide direktorite nõupidamine 19. 03. 2009 Narva Kutseõppekeskuses

Päevakava 1. 2. Avasõnad - Margus Ojaots Infotundide tagasiside – Riina Veidenbaum, Elianna Romanova

Päevakava 1. 2. Avasõnad - Margus Ojaots Infotundide tagasiside – Riina Veidenbaum, Elianna Romanova 3. Lahtiste uste päevade vahekokkuvõte – Riina Veidenbaum, Elianna Romanova 4. Eelkutseõppe projektist – Jelena Lohmatova 5. Vastuvõtt 2009 – erialad, protsess – Margus Ojaots, Riina Veidenbaum 6. Täiendõppest – Inga Kalvist 7. Kokkuvõte, edasine koostöö – Margus Ojaots Ringkäik, lõuna õpperestoranis

Infotunnid üldhariduskoolides Narva LV kultuuriosakonna poolt korraldatud karjäärinõustamise nädala raames külastas meie meeskond 9.

Infotunnid üldhariduskoolides Narva LV kultuuriosakonna poolt korraldatud karjäärinõustamise nädala raames külastas meie meeskond 9. -13. märtsini 10 Narva kooli. Infotundidest võttis osa rohkem kui 400 8. kl- 12. kl õpilast (vene ja eesti keeles)

Infotundide teemad: • • • Narva Kutseõppekeskuses õpetatavad erialad, õpilase staatus Õpilaste huvitegevus Õpilasomavalitsuse

Infotundide teemad: • • • Narva Kutseõppekeskuses õpetatavad erialad, õpilase staatus Õpilaste huvitegevus Õpilasomavalitsuse tegevus Narva Kutseõppekeskuse poolt korraldatavad üritused Narva Kutseõppekeskuse “Lahtiste uste päevad” 16. -20. märtsil

Kokkuvõtteks Infotundide kasutegur on mõlemapoolne, kõik osalejad said: • kasulikku infot, • õppekeskuse firmakomme,

Kokkuvõtteks Infotundide kasutegur on mõlemapoolne, kõik osalejad said: • kasulikku infot, • õppekeskuse firmakomme, • vastuvõtureklaame • Puhas rõõm !!!

Lahtiste uste päevad toimuvad 16. -20. märtsini 2009. a Igal päeval: kell 14. 00

Lahtiste uste päevad toimuvad 16. -20. märtsini 2009. a Igal päeval: kell 14. 00 - ekskursioon kell 15. 00 – meistriklassid ja kutsekonkursid • 12 meistriklassi erinevatel kutseerialadel • meistriklassides osalemiseks registreerus kodulehe kaudu 30 osalejat aegsasti

EELKUTSEÕPE 2009

EELKUTSEÕPE 2009

2004. aasta 28. mail kinnitati Euroopa Haridus-, Noorte- ja Kultuuriministrite Nõukogu poolt elukestva nõustamise

2004. aasta 28. mail kinnitati Euroopa Haridus-, Noorte- ja Kultuuriministrite Nõukogu poolt elukestva nõustamise resolutsioon, mis näitab selgesti, et karjäärinõustamist ei käsitleta enam toetava meetmena, vaid sellele omistatakse keskne koht riikide elukestvat õpet, sotsiaalset kaasatust, tööturu efektiivsust ja majanduse arengut puudutava poliitika elluviimisel. Eelkutseõpe on karjäärinõustamise üks edukamatest vahenditest.

2005 – 2008 ESF, Meetme 1. 1. projekt „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele“

2005 – 2008 ESF, Meetme 1. 1. projekt „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele“

2005 – 2008 ESF, Meetme 1. 1. projekt „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele“

2005 – 2008 ESF, Meetme 1. 1. projekt „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele“ • 180 põhikooli ja keskkooli õpilast • Soldino Gümnaasium, Narva Peetri Kool, Narva 6. Kool, Narva 1. Kool, Joala Kool, Kreenholmi Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Narva Humanitaargümnaasium

2005 – 2008 ESF, Meetme 1. 1. projekt „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele“

2005 – 2008 ESF, Meetme 1. 1. projekt „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele“ • Teooria ja praktika tunnid, õppeekskursioonid, näitused, meistriklassid • 95 % osalejatest on täiesti rahul projekti tegevustega

11. 04. – 13. 06. 2009. aasta – eelkutseõppe jätkuprojekt • • Kaks programmi

11. 04. – 13. 06. 2009. aasta – eelkutseõppe jätkuprojekt • • Kaks programmi – 9. ja 12. klassile 40 õpilast Pakume koostööd igale koolile võrdselt Tegevused - meistriklassid, treeningud, ekskursioonid, grupitööd ja praktiliste oskuste arendamise võimalused • Karjääriplaneerimise tunnid (enesetundmine, suhtlemisoskus, edukad õppimisviisid, kuidas leida vajaliku informatsiooni) • Projekt lõpeb kahepäevase ekskursiooniga Saaremaale

„Kas oled tehnika või teeninduse inimene? Proovi ja vali ise“ Sihtrühm: 9. klassi õpilased

„Kas oled tehnika või teeninduse inimene? Proovi ja vali ise“ Sihtrühm: 9. klassi õpilased (20 osalejat)

„Kas oled tehnika või teeninduse inimene? Proovi ja vali ise“ • Elektroonikaseadmete koostaja –A.

„Kas oled tehnika või teeninduse inimene? Proovi ja vali ise“ • Elektroonikaseadmete koostaja –A. Lunovs, S. Gugnin • Pagar – kondiiter - I. Burkina

Vali oma eriala Sihtrühm: 12. klassi õpilased (20 osalejat) Metallitöö, rõivaõmblemine, turism, toitlustus, IT,

Vali oma eriala Sihtrühm: 12. klassi õpilased (20 osalejat) Metallitöö, rõivaõmblemine, turism, toitlustus, IT, multimeedia, ehitus, ärindus, autotehnik, jne.

NB! Projektinõue: Igas tunnis peavad olema samad õpilased!

NB! Projektinõue: Igas tunnis peavad olema samad õpilased!

Koos tehes anname noortele inimestele rohkem teadmisi ja võimalusi elutee valimiseks!

Koos tehes anname noortele inimestele rohkem teadmisi ja võimalusi elutee valimiseks!

Kutsehariduse arengud Erialade riiklikud õppekavad Haridus- ja teadusminister allkirjastas 2009. a jaanuaris 22 eriala

Kutsehariduse arengud Erialade riiklikud õppekavad Haridus- ja teadusminister allkirjastas 2009. a jaanuaris 22 eriala riiklikud õppekavad • 2007 -2009 on kinnitatud riiklikud õppekavad: http: //www. ekk. edu. ee/valdkonnad/kutseha ridus/kutseoppe-riiklikud-oppekavad

 • Loodud süsteem annab kindlustunde õppijale • Kutseõppeasutused on kohustatud koostama riiklike õppekavade

• Loodud süsteem annab kindlustunde õppijale • Kutseõppeasutused on kohustatud koostama riiklike õppekavade alusel kooli erialade õppekavad • Õppekavade ministeeriumisse esitamise tähtaeg on 01. mai 2009. a • 2009/2010 õa toimub vastuvõtt ainult uute kinnitatud õppekavade alusel

Talvine vastuvõtt 2009 • Alates 09. märtsist 2009 alustas õppetööd kutseõpe keskhariduse baasil õppegrupp

Talvine vastuvõtt 2009 • Alates 09. märtsist 2009 alustas õppetööd kutseõpe keskhariduse baasil õppegrupp Kelneri erialal õppeajaga 20 õppenädalat. • Riikliku õppekava alusel koostasime kooli õppekava, mis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis • Kelneri erialal oli konkurss

Suvine vastuvõtt 2009 • Dokumentide vastuvõtt aadressil Narva, Kreenholmi 45, L 132 • Kutsekeskharidusõppe

Suvine vastuvõtt 2009 • Dokumentide vastuvõtt aadressil Narva, Kreenholmi 45, L 132 • Kutsekeskharidusõppe gruppidesse alates 15. juunist kuni 14. augustini 2009. a • Kutseõpe keskhariduse baasil gruppidesse alates 15. juunist kuni 21. augustini 2009. a tööpäevadel 10. 00 -16. 00 • Avaldus täidetakse Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.

Info 2009. a. suvise vastuvõtu info on Narva Kutseõppekeskuse kodulehel: http: //www. nvtc. ee/index.

Info 2009. a. suvise vastuvõtu info on Narva Kutseõppekeskuse kodulehel: http: //www. nvtc. ee/index. php? page=126& Vastuvõtuks on kõikide erialade õppekavad kodulehel üleval – õppida soovija saab tutvuda õppesisuga Näiteks: Ehitusviimistlus 120õppenädalat http: //www. nvtc. ee/index. php? page=520&

Täiendkoolitusest www. nvtc. ee taiendope@nvtc. ee Tasuta kursused: 35 69 368 Tasulised kursused ja

Täiendkoolitusest www. nvtc. ee [email protected] ee Tasuta kursused: 35 69 368 Tasulised kursused ja konverentsid: 35 69 390, 35 69 354

Narva Kutseõppekeskuses õppis 2008. a. 2300 inimest, võrreldes 2007. a. lisandus 1000 õppijat. Narva

Narva Kutseõppekeskuses õppis 2008. a. 2300 inimest, võrreldes 2007. a. lisandus 1000 õppijat. Narva Kutseõppekeskuse 2008. a. koolituste kogumaht oli ligikaudu 6 miljonit krooni, pool sellest moodustas Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes”. 2008. a. oli oluline projekt ka koostöös Narva Linnvalitsuse ning Tööturuametiga Kreenholmi tehasest koondamisteate saanute ümberõpe.

HTM ja ESF projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” toetuse maht NVTC-le 2009. a. I

HTM ja ESF projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” toetuse maht NVTC-le 2009. a. I poolaastal on 1, 6 miljonit krooni. Koolitused on suunatud töötavatele inimestele ja tööotsijatele, kes soovivad tööturule naasta (lapsehoolduspuhkusel olevad vanemad, pensionärid, puudega inimesed). 2009. a. I poolaastal toimub projekti raames NVTC-s üle 30 erineva koolituse.

Peamised valdkonnad: • infotehnoloogia ja arvutiteenindus • multimeedia • elektroonika ja mehhatroonika • keevitus

Peamised valdkonnad: • infotehnoloogia ja arvutiteenindus • multimeedia • elektroonika ja mehhatroonika • keevitus • metallitöö • energeetika • autoteenindus • ehitus • toitlustamine ja teenindamine • kodumajandus • puhastusteenindus • ettevõtlus ja majandusarvestus • keeled • töökeskkond

Narva Konverentsid ruumides on korraldatakse seminare, koosolekuid, konverentse. Tagatud on kaasaegne tehnika: digitaaltahvel, mobiilne

Narva Konverentsid ruumides on korraldatakse seminare, koosolekuid, konverentse. Tagatud on kaasaegne tehnika: digitaaltahvel, mobiilne ekraan, sünkroontõlke võimalused, juhtmega ja juhtmevaba internet Pakume tellija soovile vastavat toitlustust, arvestame ka erisoovidega (taimetoit jm).

Aktiivsemad koostööpartnerid • • • Narva Linnavalitsus Narva Elektrijaamad AS HIAB Balti AS Viru

Aktiivsemad koostööpartnerid • • • Narva Linnavalitsus Narva Elektrijaamad AS HIAB Balti AS Viru Keemia Grupp AS MMN Tehase AS Energoremont AS • • • Metalliset AS Hotell Inger Meresuu SPA & Hotel ANDRAS Tööturuamet Tehnokontrollikeskus OÜ

Ettepanekud: 1. Jätkata üldhariduskoolide ja Narva Kutseõppekeskuse koostööd eesmärgiga aidata igakülgselt kaasa Narva linna

Ettepanekud: 1. Jätkata üldhariduskoolide ja Narva Kutseõppekeskuse koostööd eesmärgiga aidata igakülgselt kaasa Narva linna üldhariduskoolides põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisele: 1. 1. õpilastele karjäärinõustamisalase info edastamisel 1. 2. tööõpetuse tundide läbiviimisel Narva Kutseõppekeskuses

Ettepanekud: 2. Lülitada Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna õppeaasta tegevuskavasse iga-aastaselt Narva Kutseõppekeskuse infotunnid üldhariduskoolides, meistriklassid

Ettepanekud: 2. Lülitada Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna õppeaasta tegevuskavasse iga-aastaselt Narva Kutseõppekeskuse infotunnid üldhariduskoolides, meistriklassid lasteaedades ja lahtiste uste päevad kevadisel koolivaheajal

Ettepanekud: 3. Jätkata finantseerimisvõimaluste otsimist kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis rakendamiseks 4. Kord õppeaastas korraldada

Ettepanekud: 3. Jätkata finantseerimisvõimaluste otsimist kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis rakendamiseks 4. Kord õppeaastas korraldada Narva linna üldhariduskoolide direktoritele nõupidamine Narva Kutseõppekeskuses 5. Üldhariduskoolide klassijuhatajatele infotundide korraldamine 6. Klassidele infotundide korraldamine

Edu meie koostöös!

Edu meie koostöös!