NAPOLEON BONAPARTE A JEHO SLVNE BITKY Martin underlk

  • Slides: 12
Download presentation
NAPOLEON BONAPARTE A JEHO SLÁVNE BITKY Martin Čunderlík, 3. L

NAPOLEON BONAPARTE A JEHO SLÁVNE BITKY Martin Čunderlík, 3. L

NAPOLEONOV ŽIVOT � 15. 8. 1769 – 5. 5. 1821 � 1785 - poručík

NAPOLEONOV ŽIVOT � 15. 8. 1769 – 5. 5. 1821 � 1785 - poručík delostrelectva � 1796 - manželstvo s Josephine de Beauharnais � 1798 - dobytie Egypta � 1802 - menovanie za konzula � 1804 - korunovácia za cisára

PRVÁ MANŽELKA JOSEPHINE prvá manželka Napoleona Bonaparte Napoleon kladie Josephine na hlavu cisársku korunu

PRVÁ MANŽELKA JOSEPHINE prvá manželka Napoleona Bonaparte Napoleon kladie Josephine na hlavu cisársku korunu

VLÁDA A SMRŤ � Túžba po ovládnutí Európy � 1807 - okupácia Portugalska a

VLÁDA A SMRŤ � Túžba po ovládnutí Európy � 1807 - okupácia Portugalska a Španielska � 1814 - vyhnanstvo na ostrov Elba � 1815 - smrť na ostrove Svätej Heleny Európa v obdobím vlády Napoleona Dom Napoleona na ostrove sv. Helena v Atlantiku

VÍŤAZNÉ BITKY Pamätník pri Slavkove Bitka pri Slavkove • 2. decembra 1805 • Bitka

VÍŤAZNÉ BITKY Pamätník pri Slavkove Bitka pri Slavkove • 2. decembra 1805 • Bitka troch cisárov • Napoleon čelí presile • Výborná taktika • Víťazstvo Francúzska

Ďalšie víťazstvá � 1806 - výprava do Svätej ríše rímskej � 1808 - výprava

Ďalšie víťazstvá � 1806 - výprava do Svätej ríše rímskej � 1808 - výprava do Španielska � 1809 - bitka pri Wagrame Napoleon Bonaparte vedie svoje vojsko do bitky pri Wagrame.

NAPOLEONOVE PORÁŽKY Bitka pri myse Trafalgar � Námorná bitka proti Anglicku � 21. októbra

NAPOLEONOVE PORÁŽKY Bitka pri myse Trafalgar � Námorná bitka proti Anglicku � 21. októbra 1805 � Anglicko pod vedením kapitána Nelsona víťazí

PORÁŽKA V RUSKU � 1812 - zhromažďovanie obrovskej armády � ruská armáda Napoleonovi neustále

PORÁŽKA V RUSKU � 1812 - zhromažďovanie obrovskej armády � ruská armáda Napoleonovi neustále unikala � Ruskú armádu viedol generál Kutuzov � Ústup kvôli hladu a zime

BITKA V LIPSKU � Protinapoleonská � 16. októbra koalícia 1813 � nepriateľovi pribudlo vyše

BITKA V LIPSKU � Protinapoleonská � 16. októbra koalícia 1813 � nepriateľovi pribudlo vyše 145 000 vojakov � Napoleon sa rozhodol ustúpiť

ROZHODUJÚCA PORÁŽKA PRI WATERLOO � 18. Júla 1815 � Rozhodol príchod Prusov � Väčšina

ROZHODUJÚCA PORÁŽKA PRI WATERLOO � 18. Júla 1815 � Rozhodol príchod Prusov � Väčšina armády utiekla � Táto porážka znamenala definitívny koniec Napoleonovej vlády

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť