NANTAI NVERSTES ULUSLARARASI HUKUK BIRLEMI MILLETLERI ktisadi dari

  • Slides: 6
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK BIRLEŞMIŞ MILLETLER-I İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK BIRLEŞMIŞ MILLETLER-I İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • BM AMAÇLARI: UA Barış ve güvenliği sağlamak • UA Dostça ilişkiler

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • BM AMAÇLARI: UA Barış ve güvenliği sağlamak • UA Dostça ilişkiler geliştirmek • Ua işbirliği sağlamak • UA sorunların çözüm bulduğu merkez olmak. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • BM İLKELER: Üye devletlerin egemen eşitliği ilkesi • Yükümlülükleri iyiniyetle yerine

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • BM İLKELER: Üye devletlerin egemen eşitliği ilkesi • Yükümlülükleri iyiniyetle yerine getirilmesi • UA uyuşmazlıkların barışçıl yolla çözümlesi • Bm amaçlarıyla bağdaşmayan konularda kuvvet kullanımı ve tehdit yasağı • Ua barış ve güvenlik için katılımın arttırılması • BM’ye üye devletlerin ulusal yetkisine karışmama NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • BM FAALİYETLERİ: Ua barış ve güvenliğin sağlanması konusunda faaliyetler Ekon. Ve

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • BM FAALİYETLERİ: Ua barış ve güvenliğin sağlanması konusunda faaliyetler Ekon. Ve toplumsal kalkınma adına ua işbirliği konusunda faaliyet Insan haklarının ua alanda korunmasına ilişkin faal. • Ua hukukun yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda faaliyet • Yeni teknolojik gelişmelerden insanlığın en iyi biçimde yararlanılmasının sağlanılması. • ORGANLAR: • aa) Ana Organlar • 1. Genel Kurul 4. Vesayet Konseyi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • Bütün üye devletlerin katıldığı ve bir oya sahip olduğu en temel

BIRLEŞMIŞ MILLETLER • Bütün üye devletlerin katıldığı ve bir oya sahip olduğu en temel organdır. • Genel kurul, güvenlik konseyinin incelemesinde bulunmayan bütün konularda yetkilidir. • Genel kurul kararlarının gücü bir kaç istisna dışında üye devletlere yönelik tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı değildir. • Genel Kurulun, Güvenlik konseyi dışındaki kararların önemli bir bölümü diğer organların uymasını zorunlu kılar niteliktedir. • Genel kurul ve güvenlik konseyi yetki durumunda hiyerarşik bir bağımlılık durumunda bulunmadığını bildirmektir. • Güvenlik konseyi veto durumuna getirilmiş ise genel kurul veto yüzünden çalışmayan güvenlik konseyinin yerine karar ve önlemler alabilir. • 2. Güvenlik Konseyi : üyeler iki gruba ayrılır aa)sürekli üyeler bb)geçici üyeler Sürekli üyeler 5 tanedir: abd, rusya, ingiltere, fransa ve çin NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKÇA • Bu ders notunun oluşturulması sürecinde; • “Atalay, Ahmet Halûk (1997). Uluslararası Hukukun

KAYNAKÇA • Bu ders notunun oluşturulması sürecinde; • “Atalay, Ahmet Halûk (1997). Uluslararası Hukukun Oluşumu, İstanbul: Göçebe Yayınları, • Acer, Yücel ve Kaya, İbrahim (2010). Uluslararası Hukuk, Temel Ders Kitabı, Ankara: Usak Yayınları, • Pazarcı, Hüseyin (2011). Uluslararası Hukuk, Ankara: Turan Kitabevi”, kitaplarından yararlanılmıştır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©