NANTAI NVERSTES PSKOLOJDE ARATIRMA YNTEMLER ARATIRMA TRLER ktisadi

  • Slides: 7
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ARAŞTIRMA TÜRLERİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ARAŞTIRMA TÜRLERİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

DENEYSEL ARAŞTIRMA Araştırmanın Tasarlanması - Amacın saptanması, - Deneklerin belirlenmesi, - Veri toplama araçlarının

DENEYSEL ARAŞTIRMA Araştırmanın Tasarlanması - Amacın saptanması, - Deneklerin belirlenmesi, - Veri toplama araçlarının (ölçme araçlarının) seçimi, - Veri toplama biçiminin (ölçümler nasıl alınacak) belirlenmesi, - Analiz tekniğinin seçimi, - I. Tip hata olasılığının belirlenmesi. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ARAŞTIRMA SÜRECİ ü Olası bozucu değişkenlere karşı alınacak önlemler ü Veri toplama ü Analiz)

ARAŞTIRMA SÜRECİ ü Olası bozucu değişkenlere karşı alınacak önlemler ü Veri toplama ü Analiz) ü Rapor NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

DENEYSEL OLMAYAN ARAŞTIRMA ü Seçkisiz atama içermeyen araştırmalardır. ü Kullanılan bazı teknikler: • Yarı-deneysel

DENEYSEL OLMAYAN ARAŞTIRMA ü Seçkisiz atama içermeyen araştırmalardır. ü Kullanılan bazı teknikler: • Yarı-deneysel araştırma, • Alan araştırması, • Doğal gözlem, • Olay olup bittikten sonra yapılan araştırmalar, • Vak’a incelemesi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

BOYLAMSAL VE KESITSEL ARAŞTIRMA NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

BOYLAMSAL VE KESITSEL ARAŞTIRMA NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

GRAFIK ÇIZME VE OKUMA NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

GRAFIK ÇIZME VE OKUMA NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR • Hovardaoğlu, S. , (2007), Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri, 2. Baskı, Hatiboğlu

KAYNAKLAR • Hovardaoğlu, S. , (2007), Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri, 2. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, Ankara. • Büyüköztürk Ş. , Kılıç Çakmak E. , Akgün Ö. E. , Karadeniz Ş. , Demirel F, (2016), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara. • Shaugnessy J. J. , Zechmeister E. B. , Zechmeister J. S. (2016), Psikolojide Araştırma Yöntemleri (Çev. Ed. İlyas Göz), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. • Hyman R. , (2015), Psikolojik Araştırmanın Niteliği (Çev. : Yılmaz Özakpınar), Ötüken Neşriyat, İstanbul. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©