NANTAI NVERSTES MAKRO EKONOMI MILLI GELIR VE MILLI

  • Slides: 6
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MAKRO EKONOMI MILLI GELIR VE MILLI GELIR HESAPLAMA YÖNTEMLERI İktisadi, İdari ve

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MAKRO EKONOMI MILLI GELIR VE MILLI GELIR HESAPLAMA YÖNTEMLERI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

GAYRI SAFI YURTIÇI HASILA (GSYİH) VE GAYYRI SAFI MILLI HASILA • Gayri Safi Yurt

GAYRI SAFI YURTIÇI HASILA (GSYİH) VE GAYYRI SAFI MILLI HASILA • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH): Belli bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir. • Piyasada satılmalı • Nihai mal olmalı • Cari olarak üretilmelidir. (Önceki dönemlere bakılmaz) • Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise, veri döneminde ülkenin sahip olduğu üretim faktörleri yardımıyla elde edilen nihai mal ve hizmetlerin değeridir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

GSYİH VE GSMH ARASINDAKI FARK ? • Ülkede üretilen çıktının bir kısmı yabancılara ait

GSYİH VE GSMH ARASINDAKI FARK ? • Ülkede üretilen çıktının bir kısmı yabancılara ait üretim faktörleri tarafından üretilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Yabancıların kazandığı net geliri ve borçları, ülke dışından kazanılan net gelir (İşçi ücretleri dahil) çıkardığımızda net faktör gelirini (NFG) buluruz. • Net Yurt İçi Hasıla (NYİH)= GSYİH-Amortismanın bir ölçüsü olarak sermayenin aşınma ödeneği GSMH= GSYİH +NFG • Net (Safi) Milli Hasıla (NMH)=GSMH-Amortismanlar • Ulusal Gelir (Milli Gelir) =NMH-Dolaylı vergiler • Ulusal gelirden bireylere yapılan gelir transferlerinin eklenmesi, çıkanların düşürülmesi ile kişisel gelir (KG) bulunabilir. • Kişisel Harcanabilir Gelir (KHG)= KG-kişisel vergi ve vergi dışı ödemeler • Kişisel Tasarruf (KT)= KHG-Kişisel tüketim harcamaları- faiz ödemeleridışarıya (yabancılara) transfer ödemeleri NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

GSYIH NASIL HESAPLANIR? • GSYİH’yı üç yöntemle hesaplamak mümkündür: – Harcama yaklaşımı, – Gelir

GSYIH NASIL HESAPLANIR? • GSYİH’yı üç yöntemle hesaplamak mümkündür: – Harcama yaklaşımı, – Gelir yaklaşımı, – Üretim Yöntemi (Katma değer tekniği) • Harcama yönetimiyle hesaplanan GSYİH, tüketim(C ), Yatırım (I), kamu harcamaları (G) ve net ihracat (X-M) toplamına eşittir: GSYİH= C+I+G+(X-M)=AE (Toplam harcama) • Gelir yöntemine göre; GSYİH=Ücretler+Faiz+Rant+Kar-dışardan net faktör gelirleri+Amortismanlar+Dolaylı vergiler • Üretim yöntemine göre; GSYİH = Sanayi Üretimi + İnşaat Sektörü Üretimi + Tarım Sektörü Üretimi + Hizmetler Sektörü Üretimi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

MILLI GELIRIN HESAPLANMASI ÖZET NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

MILLI GELIRIN HESAPLANMASI ÖZET NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR • Prof. Dr. Kemal Yıldırım, Prof. Dr. Murat Taşdemir, Dr. Doğan Kahraman, Makro

KAYNAKLAR • Prof. Dr. Kemal Yıldırım, Prof. Dr. Murat Taşdemir, Dr. Doğan Kahraman, Makro Ekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2016, İstanbul. • N. Gregory Mankiw, Makro Ekonomi, Elif Yayınevi Yayınları, 2010, Ankara. • M. Merih Paya, Makro İktisat, Türkmen Kitabevi, 2013, İstanbul. • Erdal M. Ünsal, Makro İktisati İmaj Yayıncılık, 2014, Ankara. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©