NANTAI NVERSTES HALKLA ILIKILER 3 HALKLA ILIKILER VE

  • Slides: 5
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HALKLA ILIŞKILER 3. HALKLA ILIŞKILER VE YÖNETİM KAVRAMI İktisadi, İdari ve Sosyal

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HALKLA ILIŞKILER 3. HALKLA ILIŞKILER VE YÖNETİM KAVRAMI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

HAL KLA IL IŞKILER V E YÖ NE Tİ M KA VR AM I

HAL KLA IL IŞKILER V E YÖ NE Tİ M KA VR AM I Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’ne (IPRA) göre; “Halkla İlişkiler; kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren bir kurumun, temasta bulunduğu ya da bulunabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve devam ettirmek için gerçekleştirdiği sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevi”dir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAL KLA IL IŞKILER V E YÖ NE Tİ M KA VR AM I

HAL KLA IL IŞKILER V E YÖ NE Tİ M KA VR AM I Yöneten-yönetilen kavramının ortaya çıkması, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAL KLA IL IŞKILER V E YÖ NE Tİ M KA VR AM I

HAL KLA IL IŞKILER V E YÖ NE Tİ M KA VR AM I Davranışları veya düşünceleri etkilemek amacıyla bilginin iletilmesine tarihte çok eski zamanlarda rastlanmaktadır. Örneğin, M. Ö. 27 yılında ilk gazete örneği olarak Acta Diurna gösterilmektedir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKL AR Okay, A. ve Okay, A. (2013). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları,

KAYNAKL AR Okay, A. ve Okay, A. (2013). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, (6. Basım), İstanbul: Der Yayınları. Göksel, A. B. ve Yurdakul, B, N. (2013). Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©