NANTAI NVERSTES HALK SALII OCUK SALII ktisadi dari

  • Slides: 6
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI ÇOCUK SAĞLIĞI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI ÇOCUK SAĞLIĞI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

KÜRESEL ÇOCUK SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLARI • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Temel Sağlık

KÜRESEL ÇOCUK SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLARI • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Temel Sağlık Hizmetleri kavramının çocuk sağlığı yönünden uygulanışı hakkındaki kesin görüşünü 1983 yılında açıklamıştır. Bu görüşe göre dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çocuk ölümlerinin başta gelen nedenleri; beslenme bozukluğu, ishal ve kızamık, boğmaca, tetanos gibi aşı ile önlenebilen hastalıklardır. Bu sorunların hızla azaltılması için yapılması gereken yedi uygulama belirlenmiştir. Bu uygulamalardan dördü UNICEF’in doğrudan destekleyebileceği alanlardadır. Her birinin İngilizce ilk harfleri dikkate alınarak kısaca ‘GOBI-FFF’ denilen bu etkinlikler aşağıda sıralanmaktadır NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ÇOCUK YAŞATMA PAKETI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ÇOCUK YAŞATMA PAKETI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ULUSAL ÇOCUK SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLARI Türkiye’de halen uygulamada olan Çocuk Sağlığı Programları aşağıdaki gibi

ULUSAL ÇOCUK SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLARI Türkiye’de halen uygulamada olan Çocuk Sağlığı Programları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Genişletilmiş Bağışıklama Programı, • Polio Eradikasyon Programı, • Kızamık Eradikasyon Programı, • Temel Tedavi, • İshalli Hastalıkların Kontrol Programı, • Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrol Programı, • Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı, • Büyümenin İzlenmesi Programı, • Demir Gibi Türkiye Projesi • Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Programı, NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • İyot Yetersizlikleri Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı, • Fenilketonüri Tarama Programı,

• İyot Yetersizlikleri Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı, • Fenilketonüri Tarama Programı, • Ağız Diş Sağlığını İyileştirmede Flor Kullanımı Programı, • Güvenli Annelik ve Yenidoğan Bakımı Programı, • Perinatal ve Neonatal Ölümlerin Azaltılması Programı, • Genetik Hastalıklardan Korunma Programı, • Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Programı, • Çocukluk Çağı Hastalıklarına Entegre Yaklaşım Programı, • Erken Çocukluk Gelişiminin İzlenmesi ve Desteklenmesi Programı, • Anne ve Çocuk Beslenmesi Programı, • Adolesan Sağlığı ve Gelişimi Programı, NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ • Adolesan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ©Programı

KAYNAKLAR • DSÖ web sitesi • UNİCEF web sitesi • Çağatay G ve Akın

KAYNAKLAR • DSÖ web sitesi • UNİCEF web sitesi • Çağatay G ve Akın L (Eds). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. I, III cilt. Hacettepe Ünv yayınları. Ankara. 2015. • Eren N. , Öztek Z. Sağlık Ocağı Yönetimi, 4. baskı, Ankara, 1992 • Wallace, RB. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine (Ed: Wallace RB). 14. Edition, Appleton & Lange. 1998 • Roger Detels, James Mcewen, Robert Beaglehole, and Heizo Tanaka. Oxford Textbook of Public Health. 4. Edition. 2002 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©