NANTAI NVERSTES DINLER TARIHI GENEL HATLARIYLA HRISTIYANLIK TARIHI

  • Slides: 5
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ DINLER TARIHI GENEL HATLARIYLA HRISTIYANLIK TARIHI: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ubyo. nisantasi. edu.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ DINLER TARIHI GENEL HATLARIYLA HRISTIYANLIK TARIHI: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ubyo. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

GENEL HATLARIYLA HRISTIYANLIK TARIHI: Haftalık Konu: • Hıristiyanlığın ilk ortaya çıkışı, Roma ile ilişkileri

GENEL HATLARIYLA HRISTIYANLIK TARIHI: Haftalık Konu: • Hıristiyanlığın ilk ortaya çıkışı, Roma ile ilişkileri ve yayılımı • Hristiyanlığın genel yapısı ve ana mezhepler. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

TARİHSEL SÜREÇ MS 1. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun gölgesinde küçük bir Yahudi mezhebi olarak ortaya

TARİHSEL SÜREÇ MS 1. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun gölgesinde küçük bir Yahudi mezhebi olarak ortaya çıkan ve 4. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul edilen Hristiyanlık, günümüzde yaklaşık 2 milyarı bulan inananı ile dünyanın en büyük dinsel geleneğidir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

TANIMI: Hıristiyanlık, vahye ve kutsal kitaba dayanan, tektanrılı olmakla beraber, sonradan Üçleme/Teslis inancına yer

TANIMI: Hıristiyanlık, vahye ve kutsal kitaba dayanan, tektanrılı olmakla beraber, sonradan Üçleme/Teslis inancına yer vermiş bir dindir. Bu inanışta, Peygamber, Melek, Ahiret, Kader gibi dini kavramlar mevcuttur. Ne var ki bu kavramların açıklanış şekli kendine özgüdür. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR • Mircae Eliade 2017. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 2. Gotama Budha’dan Hristiyanlığın

KAYNAKLAR • Mircae Eliade 2017. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 2. Gotama Budha’dan Hristiyanlığın Doğuşuna. Sayfa: 431 -461. Alfa Yay. İst. • Yemenlioğlu, M. M. 2016. Dinler Tarihi. Sayfa: 103 -210. Gelenek Yayıncılık. İstanbul. • Aydın, M. 2016. Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi (Tarih, İnanç ve İbadet). Sayfa: 357 -421. Ensar Neşriyat. İstanbul. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©