Namn p siffror i ett tal PENGAR OCH

  • Slides: 31
Download presentation
Namn på siffror i ett tal

Namn på siffror i ett tal

PENGAR OCH TAL � 5327 kr = (5000 + 300 + 20 + 7)

PENGAR OCH TAL � 5327 kr = (5000 + 300 + 20 + 7) kr �ental �tiotal �hundratal �tusental

ADDITION MED UPPSTÄLLNING 147 17 + 9 173

ADDITION MED UPPSTÄLLNING 147 17 + 9 173

SUBTRAKTION MED UPPSTÄLLNING Det vanliga sättet 500 -317 183 Ett annat sätt 499 -316

SUBTRAKTION MED UPPSTÄLLNING Det vanliga sättet 500 -317 183 Ett annat sätt 499 -316 183

DECIMALTAL � 13, 21 = 10 + 3 + 0, 2 + 0, 01

DECIMALTAL � 13, 21 = 10 + 3 + 0, 2 + 0, 01 OBS! DECIMALTECKEN! � Vilka värden har de olika siffrorna?

RÄKNING MED DECIMALTAL � 24, 30 kr + 12, 50 kr � 24, 30

RÄKNING MED DECIMALTAL � 24, 30 kr + 12, 50 kr � 24, 30 kr + 0, 50 kr 24, 30 +12, 50 36, 80 24, 30 + 2, 50 26, 80 24, 30 + 0, 50 24, 80

MULTIPLIKATION MED UPPSTÄLLNING 5 × 134 0, 5 × 13, 4 134 × 5

MULTIPLIKATION MED UPPSTÄLLNING 5 × 134 0, 5 × 13, 4 134 × 5 670 13, 4 × 0, 5 6, 70

MULTIPLIKATION MED 10, 100 OCH 1000 0, 1 × 134 = 13, 4 1

MULTIPLIKATION MED 10, 100 OCH 1000 0, 1 × 134 = 13, 4 1 × 134 = 134 10 × 134 = 1340 100 × 134 = 13400 1000 × 134 = 134000

DIVISION

DIVISION

DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

VIKT 1 kg = 1000 g (kilo = 1000) 1 hg = 100 g

VIKT 1 kg = 1000 g (kilo = 1000) 1 hg = 100 g (hekto = 100) 1 kg = 10 hg 1 ton = 1000 kg

FLERA RÄKNESÄTT I SAMMA UPPGIFT 2+8× 3 = 2 + 24 = 26 1.

FLERA RÄKNESÄTT I SAMMA UPPGIFT 2+8× 3 = 2 + 24 = 26 1. Först multiplikation och division. [ × / ] 2. Sedan addition och subtraktion. [ + ]

TALLINJEN(1) �Större än > �Mindre än < � 3 > 2 (tre är större

TALLINJEN(1) �Större än > �Mindre än < � 3 > 2 (tre är större än två) � 2 < 3 (två är mindre än tre) Tal till vänster på tallinjen är < tal till höger Tal till höger på tallinjen är > tal till vänster

TALLINJEN(2) a)0, 6 b)3, 9 c)6 [6, 0] d)8, 1

TALLINJEN(2) a)0, 6 b)3, 9 c)6 [6, 0] d)8, 1

Avrundning(1) Avrunda 3, 2 och 3, 6 till närmaste heltal Hur avrundas 3, 5?

Avrundning(1) Avrunda 3, 2 och 3, 6 till närmaste heltal Hur avrundas 3, 5?

Avrundning(2) 1196 a) 4 1196 b) 9 1197 a) 5 1197 b) 6 1198

Avrundning(2) 1196 a) 4 1196 b) 9 1197 a) 5 1197 b) 6 1198 a) 4, 8 1198 b) 8, 9 1199 a) 3, 2 1199 b) 9, 1 1200 a) 1, 37 1200 b) 5, 09 Hur avrundas 8, 97 till en decimal? Hur avrundas 5, 097 till två decimaler? 9, 0 5, 10

SIFFROR OCH TAL 10 ∞

SIFFROR OCH TAL 10 ∞

POSITIVA OCH NEGATIVA TAL

POSITIVA OCH NEGATIVA TAL

POSITIVA OCH NEGATIVA TAL POSITIV NEGATIV

POSITIVA OCH NEGATIVA TAL POSITIV NEGATIV

POSITIVA OCH NEGATIVA TAL

POSITIVA OCH NEGATIVA TAL

STÖRRE ÄN OCH MINDRE ÄN

STÖRRE ÄN OCH MINDRE ÄN

STÖRRE ÄN OCH MINDRE ÄN

STÖRRE ÄN OCH MINDRE ÄN

AVRUNDNING AV TAL

AVRUNDNING AV TAL

ÖVERSLAGSBERÄKNING Svar: Han skall betala ungefär 700 kronor 398 + 249 + 49, 50

ÖVERSLAGSBERÄKNING Svar: Han skall betala ungefär 700 kronor 398 + 249 + 49, 50 = 696, 5

Vilket tecken? [ = < > ]

Vilket tecken? [ = < > ]

Vilket tecken? [ = < > ]

Vilket tecken? [ = < > ]

Hur mycket är…

Hur mycket är…

Hur mycket är…

Hur mycket är…

Hur mycket är… …summan av termerna 4 och 2? …differensen av termerna 4 och

Hur mycket är… …summan av termerna 4 och 2? …differensen av termerna 4 och 2? …produkten av faktorerna 4 och 2? …kvoten om täljaren är 4 och nämnaren är 2?

Vilka tal pekar pilarna på? a = 0, 8 b = 1, 9 c

Vilka tal pekar pilarna på? a = 0, 8 b = 1, 9 c = 3, 6

Vilka tal pekar pilarna på? a = 0, 5 b = 3, 0 c

Vilka tal pekar pilarna på? a = 0, 5 b = 3, 0 c = 3, 5