Naelo zakonitosti nullum crimen nulla poena sine lege

  • Slides: 14
Download presentation
Načelo zakonitosti (nullum crimen, nulla poena sine lege)

Načelo zakonitosti (nullum crimen, nulla poena sine lege)

n Izraz: n n n Pravne države (vladavine prava) Trodiobe vlasti Garantna funkcija načela

n Izraz: n n n Pravne države (vladavine prava) Trodiobe vlasti Garantna funkcija načela zakonitosti: n n Načelo zakonitosti Dostupnost i predvidivost norme Ograničenje diskrecije i zabrana arbitrarnosti tj. arbitrarnoj primjeni prava Omogućuje pravičnu obavijest o tome što je zabranjenopravna sigurnost Odnosi se na: n n Kazneno djelo Kaznenopravnu sankciju Materijalno KP

n n n Čl. 31. Ustava Načelo zakonitosti Nitko ne može biti kažnjen za

n n n Čl. 31. Ustava Načelo zakonitosti Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna. Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom. Samo se zakonom, u skladu s Ustavom i međunarodnim ugovorom, mogu propisati slučajevi i razlozi za obnovu postupka iz stavka 2. ovoga članka. Ne zastarijevaju kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, propisana zakonom, ili ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, oduzet će se. Čl. 7. EKLJP (Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) Nitko ne može biti proglašen krivim za kazneno djelo počinjeno činom ili propustom koji, u času počinjenja, po unutarnjem ili po međunarodnom pravu nisu bili predviđeni kao kazneno djelo. Isto se tako ne može odrediti teža kazna od one koja je bila primjenjiva u času kad je kazneno djelo počinjeno. n Čl. 2. KZ-a (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna ili druga kaznenopravna sankcija koja nije bila određena zakonom).

Zahtjevi načela zakonitosti n n Kazneno djelo i sankcija moraju biti određeni pisanim zakonom

Zahtjevi načela zakonitosti n n Kazneno djelo i sankcija moraju biti određeni pisanim zakonom (lex scripta) Zabrana analogije (lex stricta) Kazneni zakon mora biti određen (lex certa) Zabrana povratnog (unatražnog) djelovanja kaznenog zakona (lex praevia)

Kazneno djelo i sankcija moraju biti određeni pisanim zakonom (lex scripta) n Je li

Kazneno djelo i sankcija moraju biti određeni pisanim zakonom (lex scripta) n Je li ovaj zahtjev nužan za pravnu sigurnost? n Uloga običajnog prava u kaznenom pravu (razlozi isključenja protupravnosti; desuetudo, međunarodno pravo) n Odnos kaznenog prava prema sudskoj praksi (uzročnost, opseg garantnih obveza kod KD nečinjenja) n Odnos kaznenog prava prema međunarodnom pravu (čl. 7 EKLJP)

Zabrana analogije (lex stricta) zabranjeno je stvarati nova KD i pooštravati postojeća na temelju

Zabrana analogije (lex stricta) zabranjeno je stvarati nova KD i pooštravati postojeća na temelju sličnosti s postojećim Zabranjena analogija n Dozvoljena analogija n Analogija unutar zakona (intra legem) Pravna (analogia iuris) n način’ (čl. 92. KZ-a povreda pregovarača; čl. 106. KZ-a trgovanje ljudima; čl. 148. /2 KZ teško sramoćenje, čl. 149. KZ kleveta- cca 55 puta); ‘slično’ (čl. 105. KZ-a ropstvo) - pozivanje na norme izvedene iz više propisa ili na opća načela n Zakonska (analogia legis) a) b) c) opći dio posebni dio sankcije generalne klauzule ‘ili na drugi n Analogija u korist počinitelja (in bonam partem) n razlozi isključenja protupravnosti

Načelo određenosti KZ (lex certa) ne ''kaučuk-paragrafi'‘ n Određenost kaznenog djela npr. ‘niske pobude’-

Načelo određenosti KZ (lex certa) ne ''kaučuk-paragrafi'‘ n Određenost kaznenog djela npr. ‘niske pobude’- normativna obilježja n n Određenost sankcije n Apsolutno/relativno određene sankcije

Zabrana retroaktivnosti KZ (lex praevia) n n Primjenjuje se zakon koji je bio na

Zabrana retroaktivnosti KZ (lex praevia) n n Primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja djela (materijalne odredbe – ne i procesne) Vrijeme počinjenja djela – teorija djelatnosti Iznimka: primjena najblažeg zakona (KD i sankcija), osim kod vremenskih zakona to načelo se realizira korz svoja četiri podnačela tj. ima 4 oblika (Burazin): a) načelo zabrane povratnog (unatražnog djelovanja) strožih kaznenopravnih normi b) primjena blažeg zakona: a) b) c) unatražno djelovanje/primjena blažeg zakona (norme) produljenog djelovanja/primjene blažeg zakona (norme) načelo neproduljenog djelovanja strože kaznenopravne norme (zakona)

UTVRĐIVANJE BLAŽEG ZAKONA n Načela: Uspoređivanje mora biti konkretno n Načelo alternativiteta- odstupanje u

UTVRĐIVANJE BLAŽEG ZAKONA n Načela: Uspoređivanje mora biti konkretno n Načelo alternativiteta- odstupanje u jednom slučaju <> ili >< n n Tipične situacije: n n n dekriminalizacija/depenalizacija ukidanje kvalificiranog/privilegiranog oblika izmjene odredbe općeg djela izmjene (naziva ili) obilježja KD (pitanje kontinuiteta-pravni kontinuitet; kontinuitet tipa neprava- isto pravno dobro i od istog načina napada) izmjena norme na koju zakon upućuje; pa i blanketne norme (ne ako ima samo tehnički karakter- ocjenjuje se je li se takvom izmjenom željelo odustati od zaštite pravno dobra i načina te zaštite ili nije; ako nije izmjena nema učinka) promjena vrste sankcije ili kaznenog okvira (blaža kazna)

Vremenski (temporalni zakoni) n n n u užem smislu- sadrže izričitu odredbu do kojeg

Vremenski (temporalni zakoni) n n n u užem smislu- sadrže izričitu odredbu do kojeg su datuma na snazi širem smislu- iz sadržaja i svrhe proizlazi do kada bi trebali biti na snazi- vremenski ograničeni odnosi (npr. tzv. Zakon o kriznom porezu) ne dolazi u obzir primjena blažeg zakona

Slučajevi 1. 2. Počinitelj krivotvori novac koji je legalno sredstvo plaćanja u vrijeme počinjenja

Slučajevi 1. 2. Počinitelj krivotvori novac koji je legalno sredstvo plaćanja u vrijeme počinjenja djela, a u vrijeme presuđenja više nije bio zakonito platežno sredstvo (VSRH KŽ-818/93 - Novoselec 2016, 65)- izmjena norme na koju zakon upućuje- izmjena neodlučna Odvjetnik uvede svjedoka u zatvor i omogući m razgovor s okrivljenikom neposredno prije rasprave- zlouporaba položaja i ovlasti (tada zlouporaba položaj a ili ovlaštenja čl. 222. st. 1. KZRH; čl. 291. st. 1. KZ-a)- odvjetnik (službena/odgovorna osoba? ? ? )- zabranjena analogija (Novoselec 2016, 53)

Slučajevi 3. 4. Za vrijeme lovostaja može se odstrijeliti bolesna ili ranjena divljač- lovac

Slučajevi 3. 4. Za vrijeme lovostaja može se odstrijeliti bolesna ili ranjena divljač- lovac odstrijeli bijelu čaplju koja nije divljač nego zaštićena vrsta- dopušteno /nedopušteno osoba koja nije završila pravni fakultet i nije pravnik pruža pravnu savjete besplatnodopušteno/ nedopušteno (nadriliječiništvo čl. 184. KZ-a /nadripisarstvo čl. 313. KZ-a)

Slučajevi 4. osoba počini kd za koje je zapriječena kazna zatvora u vrijeme počinjenja

Slučajevi 4. osoba počini kd za koje je zapriječena kazna zatvora u vrijeme počinjenja djela od max 3 godine, ranije je bila na snazi odredba da je zapriječena kz za to djelo 2 godine- koji zakon primijeniti

Hvala pozornost!

Hvala pozornost!