Nae kola Msto kde se um nov vci

  • Slides: 7
Download presentation
Naše škola • Místo, kde se učím nové věci • Místo, kde setkávám se

Naše škola • Místo, kde se učím nové věci • Místo, kde setkávám se spolužáky a učiteli • Do školy chodím každý den kromě víkendu • Školní rok trvá 10 měsíců, prázdniny 2 měsíce • Žáci dodržují školní řád

Ve škole máme: • Kuchyňku, kde vaříme • Tělocvičnu, kde cvičíme a soutěžíme •

Ve škole máme: • Kuchyňku, kde vaříme • Tělocvičnu, kde cvičíme a soutěžíme • Počítačovou učebnu, kde pracujeme na počítačích • Šicí dílnu, kde šijeme, pleteme a háčkujeme • Dílny, kde pracujeme se dřevem, kovem a dráty

Naše třída • Vepředu ve třídě máme tabuli a učitelský stůl • Uprostřed třídy

Naše třída • Vepředu ve třídě máme tabuli a učitelský stůl • Uprostřed třídy jsou umístěny lavice a židle • Vzadu je nástěnka s našimi obrázky, písmeny a čísly • Vzadu máme koberec, kde pracujeme a odpočíváme

Školní řád • Soubor pravidel, která je třeba dodržovat • Požaduje správné chování mezi

Školní řád • Soubor pravidel, která je třeba dodržovat • Požaduje správné chování mezi žáky a vyučujícími • Obsahuje : – Provoz a vnitřní režim školy – Podmínky zacházení se školním majetkem – Práva a povinnosti žáků

Vyber jednu z možností: • Školní řád máme z těchto důvodů : • A)

Vyber jednu z možností: • Školní řád máme z těchto důvodů : • A) Abychom věděli, do jakých zájmových činností se máme zapojit. • B) Abychom měli ve škole pořádek, chovali se k sobě slušně podle pravidel. • C) Abychom se nenudili.

Uveď správný počet lavic a židlí ve třídě: • A. 8 lavic, 16 židlí.

Uveď správný počet lavic a židlí ve třídě: • A. 8 lavic, 16 židlí. • B. 6 lavic, 12 židlí • C. 10 lavic, 14 židlí

Vyjmenuj a vyber správnou možnost: • V naší škole se nachází : • A)

Vyjmenuj a vyber správnou možnost: • V naší škole se nachází : • A) Počítačová učebna, herna, družina, tělocvična. • B) Učebna chemie, tělocvična, výtvarná dílna. • C) Kuchyňka, obchod, ředitelna, knihovna. • Které místnosti v naší škole nemáme vůbec?