Nadvlda mem Hana Bednov FF UK hana bednarovaff

  • Slides: 34
Download presentation
Nadvláda memů Hana Bednářová FF UK hana. bednarova@ff. cuni. cz

Nadvláda memů Hana Bednářová FF UK hana. [email protected] cuni. cz

Richard Dawkins • Sobecký gen 1976 (český překlad 1998) • mem = kulturní obdoba

Richard Dawkins • Sobecký gen 1976 (český překlad 1998) • mem = kulturní obdoba genu, replikující se jednotka kulturní informace • vědní obor memetika

memetika jako vědní obor kritika: pseudověda, např. Jiří Heřt na stránkách Českého klubu skeptiků

memetika jako vědní obor kritika: pseudověda, např. Jiří Heřt na stránkách Českého klubu skeptiků Sysifos: […] jde o disciplínu jen spekulativní, když se memetici neshodli ani na základních definicích a předpokladech o memu, a když předpovědi memetiky zpravidla nejsou testovatelné. Heřt, 2007, on-line

memetika jako vědní obor Zavedení memu jako všeobecného replikátoru však vyzývá k opatrnosti. Je-li

memetika jako vědní obor Zavedení memu jako všeobecného replikátoru však vyzývá k opatrnosti. Je-li memem cokoli, co se šíří ve společnosti od módních novinek přes populární hudbu až k vědeckým teoriím – a podle Blackmoreové nepotřebujeme údajně identifikovat „jednotku“ memu (s. 80) ani jeho nositele (s. 85), má tato hypotéza charakter vševysvětlující hypotézy – a jak známo, takové hypotézy nejsou testovatelné a přinášejí nulovou informaci. Fajkus, Memy ve vědě a filosofii? , 2004, s. 15

literatura • Blackmoore, Susan. Teorie memů: kultura a její evoluce. Praha: Portál, 2001. •

literatura • Blackmoore, Susan. Teorie memů: kultura a její evoluce. Praha: Portál, 2001. • Dawkins, Richard. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta, 1998. • Brodie, Richard. Viry mysli: nová věda o memech. 1996. • Lynch, Aaron. Myšlenková nákaza: jak se ve společnosti šíří víra. 1996. • Daniel Dennett (autor knih Objasněné vědomí a Darwinova nebezpečná myšlenka) • William S. Burroughs (The Ticket That Exploded, 1962, virální povaha jazyka)

Richard Dawkins • hlavní jednotka přirozeného výběru není jednotlivec, ale gen • veškerá činnost

Richard Dawkins • hlavní jednotka přirozeného výběru není jednotlivec, ale gen • veškerá činnost živých organismů – vehiklů – se děje v zájmu genů • univerzální princip vývoje života je rozdílné přežívání množících se věcí

Richard Dawkins • existují-li kromě genů další replikátory a mají-li podmínky k množení, stanou

Richard Dawkins • existují-li kromě genů další replikátory a mají-li podmínky k množení, stanou se rovněž základem evolučního procesu • vznik subjektivního vědomí = kulturní obdoba prapolévky • mem = cokoli, co se šíří replikací

Richard Dawkins • výjimečné postavení člověka: kultura, negenetický přenos informace (imitace) laločník sedlatý

Richard Dawkins • výjimečné postavení člověka: kultura, negenetický přenos informace (imitace) laločník sedlatý

Richard Dawkins Móda v odívání a stravě, ceremonie a zvyky, umění a architektura, inženýrství

Richard Dawkins Móda v odívání a stravě, ceremonie a zvyky, umění a architektura, inženýrství a technologie, to vše se v průběhu historie vyvíjí způsobem, který vypadá jako velice zrychlená genetická evoluce, ale ve skutečnosti s ní není nijak spojen. Dawkins, 1998, s. 173

Richard Dawkins Příklady memů jsou písně, nápady, chytlavé fráze, móda v odívání, způsob výroby

Richard Dawkins Příklady memů jsou písně, nápady, chytlavé fráze, móda v odívání, způsob výroby hrnců nebo stavby oblouků. Stejně jako se geny rozmnožují v genofondu přeskakováním z těla do těla za pomoci spermií nebo vajíček, tak se memy rozmnožují v memofondu (meme pool) přeskakováním z mozku do mozku procesem, který můžeme v širším smyslu nazvat napodobováním. Dawkins, 1998, s. 175

Richard Dawkins • co zvyšuje schopnost přežití memů: – životnost – plodnost (důležitější než

Richard Dawkins • co zvyšuje schopnost přežití memů: – životnost – plodnost (důležitější než životnost kopií) – přesnost kopírování • Co je jednotka memu? • Mem (myšlenka) může být definován jako věc, která je schopna přenosu z jednoho mozku do dalšího. Dawkins, 1998, s. 175

Richard Dawkins • výhledy: – Až zemřeme, můžeme za sebou zanechat dvě věci –

Richard Dawkins • výhledy: – Až zemřeme, můžeme za sebou zanechat dvě věci – geny a memy. Dawkins, 1998, s. 181 – Jsme vytvořeni jako nástroje genů a vychováni jako nástroje memů, ale můžeme se vzepřít našim stvořitelům. My jediní na Zemi se můžeme vzbouřit proti tyranii sobeckých replikátorů. Dawkins, 1998, s. 182

Susan Blackmore • Replikační povaha memů – splňují všechny podmínky pro evoluci: – dědičnost:

Susan Blackmore • Replikační povaha memů – splňují všechny podmínky pro evoluci: – dědičnost: kopíruje se forma i detaily chování – proměnlivost: kopírují se chyby, vylepšení i další změny – selekce: ne všechny typy chování jsou dále kopírovány

Susan Blackmore • memplex: koadaptovaný memový komplex • memy, které tvoří memplex, budou kopírovány

Susan Blackmore • memplex: koadaptovaný memový komplex • memy, které tvoří memplex, budou kopírovány s větší pravděpodobností, než kdyby působily samostatně

Susan Blackmore • Faktory ovlivňující úspěšnost či neúspěšnost memů: – faktory související s lidskou

Susan Blackmore • Faktory ovlivňující úspěšnost či neúspěšnost memů: – faktory související s lidskou přirozeností • […] neboť je to člověk, kdo memy selektuje a imituje. Z memetického hlediska jsou lidé (a jejich chytré mozky) současně zařízením pro replikaci memů a prostředím, v němž dochází k memetické selekci. Blackmore, 2001, s. 76

Susan Blackmore – faktory vycházející z povahy memů samých • Druhá skupina faktorů se

Susan Blackmore – faktory vycházející z povahy memů samých • Druhá skupina faktorů se týká […] triků, které na nás zkoušejí, způsobů, jimiž se spojují do větších komplexů, a obecných procesů memetické evoluce, jež upřednostňuje jedny memy před jinými. Ibid.

Šíření memů • weissmanovská dědičnost × lamarckovský přenos • jde o analogii přenosu fenotypu,

Šíření memů • weissmanovská dědičnost × lamarckovský přenos • jde o analogii přenosu fenotypu, který se zároveň stává genotypem (obkreslování) • odolnost vůči dědění chyb

Determinismus Jsme vytvořeni jako nástroje genů a vychováni jako nástroje memů, ale můžeme se

Determinismus Jsme vytvořeni jako nástroje genů a vychováni jako nástroje memů, ale můžeme se vzepřít našim stvořitelům. My jediní na Zemi se můžeme vzbouřit proti tyranii sobeckých replikátorů. Dawkins, 1998, s. 182

Pedobear a LOLcat • vývoj komunikačních technologií > nové možnosti sdílení produktů lidské mysli

Pedobear a LOLcat • vývoj komunikačních technologií > nové možnosti sdílení produktů lidské mysli • mem > internetový mem v užším a širším pojetí

Mapování internetových memů předpoklady pro rozšíření memu: • lidé, kteří mem vytvoří • tito

Mapování internetových memů předpoklady pro rozšíření memu: • lidé, kteří mem vytvoří • tito lidé mezi sebou musí tvořit síť • v síti musí existovat centra (zvýšení úspěšnosti šíření memu) Buchtová, Barbora. O webové memetice aneb jak mapovat internetové memy v prostředí blogosféry a sociálních sítí. Pro. Inflow [on-line]. Barabási, Albert-László. V pavučině sítí. Praha, Paseka, 2005.

Geny, memy… ještě něco? memes & temes 11: 45– 13: 20 16: 44

Geny, memy… ještě něco? memes & temes 11: 45– 13: 20 16: 44

AI žere scenáristy • Sunspring – technologie Benjamin (vývojář Ross Goodwin, režisér Oscar Sharp,

AI žere scenáristy • Sunspring – technologie Benjamin (vývojář Ross Goodwin, režisér Oscar Sharp, 2016): na základě strojového učení a analýzy dalších filmů napsala vlastní filmový scénář (Sunspring), dokonce s mezihrou (musical interlude with a pop song Benjamin composed after learning from a corpus of 30, 000 other pop songs).

AI žere scenáristy • It’s No Game – zdokonalení algoritmu > scénář pro krátký

AI žere scenáristy • It’s No Game – zdokonalení algoritmu > scénář pro krátký film It´s No Game: hoffbot – To train Benjamin, Goodwin fed the AI with a corpus of dozens of sci-fi screenplays he found online—mostly movies from the 1980 s and 90 s. Benjamin dissected them down to the letter, learning to predict which letters tended to follow each other and from there which words and phrases tended to occur together.