n v Trng THCS Trng Lng Gio vin

  • Slides: 27
Download presentation
Đơn vị: Trường THCS Tràng Lương Giáo viên: Đoàn Thanh Tuân Thực hiện tháng

Đơn vị: Trường THCS Tràng Lương Giáo viên: Đoàn Thanh Tuân Thực hiện tháng 11 năm 2012

Câu 1: Lực kế là gì? Lực kế là dụng cụ dùng để đo

Câu 1: Lực kế là gì? Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực Câu 2 : Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng ? P= 10. m P : trọng lượng (N) m : khối lượng ( kg)

 • Chắc ống này nặng phải 2 tạ làm thế nào đưa ống

• Chắc ống này nặng phải 2 tạ làm thế nào đưa ống lên đây?

I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ : •

I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ : • Nếu chỉ dùng dây, liệu có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật được không?

2. THÍ NGHIỆM. • a. Chuẩn bị: - Hai lực kế - Khối trụ

2. THÍ NGHIỆM. • a. Chuẩn bị: - Hai lực kế - Khối trụ kim loại có móc - Giá đỡ - Bảng ghi kết quả 13. 1 Thí nghiệm này cần chuẩn bị những dụng cụ gì?

b. Các bước tiến hành 20 10 0 20 10 20 0 10 0

b. Các bước tiến hành 20 10 0 20 10 20 0 10 0

Bảng 13. 1: Bảng kết quả thí nghiệm LỰC CƯỜNG ĐỘ Trọng lượng của

Bảng 13. 1: Bảng kết quả thí nghiệm LỰC CƯỜNG ĐỘ Trọng lượng của vật ………N Tổng hai lực dùng để kéo vật lên ………. N 2 2

Nhận xét • C 1 : Từ kết quả thí nghiệm em hãy so

Nhận xét • C 1 : Từ kết quả thí nghiệm em hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật ? Lực kéo vật lên bằng với trọng lựơng của vật

3. RÚT RA KẾT LUẬN Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần

3. RÚT RA KẾT LUẬN Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ………………… trọng lượng của vật. Nhỏ hơn ít nhất bằng Lớn hơn

C 3. Những khó khăn trong cách kéo: Ø Nhiều người. Ø Tư thế

C 3. Những khó khăn trong cách kéo: Ø Nhiều người. Ø Tư thế đứng không thuận lợi, dễ ngã, không lợi dụng được trọng lượng cơ thể .

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Các máy cơ đơn giản thường dùng: mặt

II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Các máy cơ đơn giản thường dùng: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc

C 4. Hãy chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ

C 4. Hãy chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng …………… hơn (nhanh/dễ dàng) máy cơ đơn giản b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là …………………. (palăng/máy cơ đơn giản)

Hướng dẫn giải: ☺Tính trọng lượng P của vật bằng công thức: P=10. m=….

Hướng dẫn giải: ☺Tính trọng lượng P của vật bằng công thức: P=10. m=…. . (N) (với m là khối lượng của vật) ☺Tính tổng lực kéo FK của bốn người bằng công thức: FK=4. 400=…. . (N) C 5. / Nếu khối lượng của ống bêtông là 200 kg và lực kéo của mỗi người trong hình 13. 2 là 400 N thì những người này có kéo được ống bêtông lên hay không? Vì sao? ☺So sánh P và FK để xem thử bốn người có kéo được ống bêtông lên không? Nếu P>FK: Không kéo được Nếu P<FK: Kéo được

Tóm tắt: m =200 kg Fk(1 người)= 400 N Hỏi : ” 4 người

Tóm tắt: m =200 kg Fk(1 người)= 400 N Hỏi : ” 4 người có kéo ống bê tông lên được không? Giải Trọng lượng của ống bêtông là: P = 10. m = 10 x 200 = 2000 (N) Tổng lực kéo của 4 người là: Fk = 4 x 400 = 1600 (N) Vậy: Tổng lực kéo của 4 người nhỏ hơn trọng lượng của ống bêtông nên những người đó không thể kéo ống bêtông lên được.

C 6: Hãy tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong

C 6: Hãy tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống ? 2 3 1 4 8 5 6 7 Hãy phân loại các máy cơ đơn giản?

C 6: Hãy tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong

C 6: Hãy tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống? MP nghiêng 8 Đòn bẩy 1 Ròng rọc 3 6 5 4 7

Tiết 14. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. / KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG

Tiết 14. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. / KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG : 1. / Đặt vấn đề 2. / Thí nghiệm: SGK 3. / Kết luận: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật. II. / CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN : Các máy cơ đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc. VD: cái khui nắp chai nước ngọt, ròng rọc kéo dây trên cột cờ , tấm ván dùng để đẩy hàng lên xe ôtô…

Vượt qua thử thách Mời các bạnchọn câu hỏi C U 1 C U

Vượt qua thử thách Mời các bạnchọn câu hỏi C U 1 C U 2 C U 3

1. Trong các trường hợp sau , trường hợp nào không dùng máy cơ

1. Trong các trường hợp sau , trường hợp nào không dùng máy cơ đơn giản Dùng cần kéo nước Dùng tay xách xô nước Dùng kéo cắt giấy Tấm ván nghiêng đưa hàng lên xe ôtô Đúng Sai rồi

2. / Để kéo 1 ống bêtông như trong hình 13. 1. Giả sử

2. / Để kéo 1 ống bêtông như trong hình 13. 1. Giả sử ống bêtông nặng 50 kg phải dùng lực kéo ít nhất là bao nhiêu : A F< 50 N B F= 50 N C 50 N< F< 500 N D F= 500 N

3. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các

3. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây? A. Đưa thùng hàng lên ô tô tải Mặt phẳng nghiêng B. Đưa xô vữa lên cao Ròng rọc C. Nhổ đinh Đòn bẩy

DẶN DÒ VỀ NHÀ 1. Học thuộc bài. 2. Làm các bài tập 13.

DẶN DÒ VỀ NHÀ 1. Học thuộc bài. 2. Làm các bài tập 13. 1, 13. 2, 13. 3 trong sách bài tập (Trang 17 + 18) 4. Xem trước bài 14 “MẶT PHẲNG NGHIÊNG”