n Mikro Alama n Mikro alama teknii gerek

  • Slides: 5
Download presentation
n. Mikro Aşılama n. Mikro aşılama tekniği, gerek vegetatif gerekse generatif yöntemle çoğaltılan tepesi

n. Mikro Aşılama n. Mikro aşılama tekniği, gerek vegetatif gerekse generatif yöntemle çoğaltılan tepesi vurulmuş anaç olarak kullanılan bir bitkicik üzerine, 0. 1 -0. 4 mm uzunluktaki sürgün ucunun in vitro koşullarda aşılanmasıdır. n. Anaç olarak kullanılacak bitkilerin 1. 5 cm’lik epikotil kısmı bırakılarak tepeleri kesilir. Kotiledonlar ve koltuk altı tomurcukları çıkarılır. Kök ise, 2 -4 cm’lik uzunlukta kesilir n. n. Kalem olarak kullanılacak sürgün ucu parçası “Ters. T” şeklinde ya da yatay kesilmiş epikotil üzerine yerleştirilir

n. Mikro aşılama tekniğinin kullanım amaçları: n • Bu teknik, virüssüz bitki elde etmek

n. Mikro aşılama tekniğinin kullanım amaçları: n • Bu teknik, virüssüz bitki elde etmek için kullanılan en uygun tekniktir. n • Mikro aşılama tekniği, sürgün ucu kültüre alındığında, tam bir bitki oluşturamayan tür ve çeşitlerde kullanılmaktadır. n • Ayrıca türler arası aşılamada uyuşma mekanizmasını incelemek amacıyla kullanılan bir tekniktir.

 Gen kaynaklarının Muhafazası Amacıyla Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanımı n Doku kültürü tekniklerinden yararlanarak,

Gen kaynaklarının Muhafazası Amacıyla Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanımı n Doku kültürü tekniklerinden yararlanarak, bitkisel materyallerin muhafazası başlıca iki yöntemle yapılmaktadır n a. Kültürün gelişmesinin minimuma indirerek muhafaza b. Kültürü dondurarak muhafaza n

Islah Amacıyla Kullanılan Doku Kültürü Teknikleri n n Embriyo Kültürü, gelişmenin belirli bir devrisinde

Islah Amacıyla Kullanılan Doku Kültürü Teknikleri n n Embriyo Kültürü, gelişmenin belirli bir devrisinde ovaryum içerisinde bulunan embriyoların steril koşullarda izole edilerek uygun bir besi ortamında çimlendirilerek geliştirilmesidir Embriyo kültürü iki şekilde gerçekleştirilebilir n a. Henüz tam olarak olgunlaşmamış tohumlardan alınan olgunlaşmamış embriyoların kültüre alınması b. Olgun tohumlardan izole edilen tam olarak olgunlaşmamış embriyoların kültürüdür Embriyonun tohumdan çıkarılmasının güç olduğu durumlarda “Ovaryum Kültürü” ya da “Ovul Kültürü” kullanılmaktadır n

 Anter Kültürü n n n Özellikle ıslah çalışmalarında önemli olan bir yöntemdir. Anter

Anter Kültürü n n n Özellikle ıslah çalışmalarında önemli olan bir yöntemdir. Anter kültürü ile haploid bitkiler, direkt androgenesis ve indirekt androgenesis yoluyla gerçekleşmektedir Anter kültürünün yanı sıra haploid bitki elde edilmesi amacıyla döllenmiş tohum taslaklarında kullanılabilmekte ve bu amaçla somatik embriyogenezsis teşvik edilmektedir. Döllenmiş tohum taslağının içindeki gametik kromozom sayısına sahip olan yumurta hücrelerinden embriyo oluşumu ve bitki gelişimi sağlandığında, haploidi ıslahından yararlanılarak homozigot bireyler elde edilebilir