N A H I L I M PA

  • Slides: 22
Download presentation
N A H I L I M PA AT N A A L A

N A H I L I M PA AT N A A L A H A M A P

PAM I L I HAN L A

PAM I L I HAN L A

PAMAHA L AAN A A

PAMAHA L AAN A A

P R E S Y O E

P R E S Y O E

Ano sa palagay mo ang ugnayan ng mga larawan na nasa 4 Pics 1

Ano sa palagay mo ang ugnayan ng mga larawan na nasa 4 Pics 1 Word?

Gawain 1. AYON SA KANYA! Ano ang ibig sabihin ni Mankiw sa kanyang sinabi

Gawain 1. AYON SA KANYA! Ano ang ibig sabihin ni Mankiw sa kanyang sinabi na. . “Bagama’t ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang-ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan ang pakikialam o panghihimasok ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan. ” -- Nicholas Gregory Mankiw

Pamilihan at Pamahalaan

Pamilihan at Pamahalaan

Gawain 2. Ano ang ibig sabihin ng pamilihan at pamahalaan? PAMILIHAN PAMAHALAAN q isang

Gawain 2. Ano ang ibig sabihin ng pamilihan at pamahalaan? PAMILIHAN PAMAHALAAN q isang organisadong q isang mahalagang sistemang pang-ekonomiya institusyon sa ating bansa kung saan nagtatagpo ang q pangunahing tungkulin na konsyumer at prodyuser paglingkuran at upang magkaroon ng pangalagaan ang palitan sambahayan (Art. II Sec. 4, 1987 Constitution) q pagtatakda ng buwis, pagbibigay ng subsidy, nagtatalaga ng presyo ng mga produkto at serbisyo

Price Stabilization Program Price Ceiling Price Freeze Price Floor ipinapatupad upang mapatatag ang presyo

Price Stabilization Program Price Ceiling Price Freeze Price Floor ipinapatupad upang mapatatag ang presyo sa pamilihan at maiwasan ang mataas na inflation

Pagkontrol ng Pamahalaan sa Presyo ng Pamilihan Price Ceiling Price Floor Price Freeze

Pagkontrol ng Pamahalaan sa Presyo ng Pamilihan Price Ceiling Price Floor Price Freeze

Ano ang ibig sabihin ng Price Ceiling? Kilala rin sa katawagan bilang maximum price

Ano ang ibig sabihin ng Price Ceiling? Kilala rin sa katawagan bilang maximum price policy o pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili o ang kaniyang produkto Itinatakda kapag ang price equilibrium (Pe) ay masyadong mataas sa pananaw ng mga konsyumer Mga pangunahing produkto na minamarkahan ng pamahalaan ng Suggested Retail Price Mas mababa sa price equilibrium

PRICE CEILING Price Equilibrium (Pe)500 Me Demand Supply Price Ceiling 3000 Shortage 5000 7000

PRICE CEILING Price Equilibrium (Pe)500 Me Demand Supply Price Ceiling 3000 Shortage 5000 7000

Ano ang ibig sabihin ng Price Floor? Kilala rin bilang price support at minimum

Ano ang ibig sabihin ng Price Floor? Kilala rin bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo Mas mababa sa price equilibrium Pagkakaloob ng tinatawag na price support sa sektor ng agrikultura at ang batas na nauukol sa pagtatakda ng minimum wage Ipinapatupad upang matulungan ang prodyuser

PRICE FLOOR Demand Surplus Supply Price Floor 700 Price Equilibrium (Pe) 500 Me 3000

PRICE FLOOR Demand Surplus Supply Price Floor 700 Price Equilibrium (Pe) 500 Me 3000 5000 7000

Maaaring ang pamahalaan ay magsisilbing tagabili ng mga aning palay ng mga magsasaka upang

Maaaring ang pamahalaan ay magsisilbing tagabili ng mga aning palay ng mga magsasaka upang masiguro na mataas pa rin ang kanilang kikitain at upang maiwasan ang kakulangan (shortage) ng supply sa pamilihan.

Price Freeze ipinapatupad upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw

Price Freeze ipinapatupad upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto

“Ang ekonomiya ng isang bansa ay hindi maiwasang patakbuhin sa ilalim ng mixed economy.

“Ang ekonomiya ng isang bansa ay hindi maiwasang patakbuhin sa ilalim ng mixed economy. May partisipasyon ang pribadong sektor o ang mga prodyuser sa pagpapatakbo ng ekonomiya, gaya na lamang ng pagtaas ng pangkalahatang presyo (inflation) ng mga pangunahing pangangailangan, maaaring makialam o manghimasok ang pamahalaan upang maisaayos ang pamilihan at kabuuang ekonomiya. ” -John Maynard Keynes

Mag knock-knock, pagkahuman, di mudayon. Manuktok sa akong dughan paghuman di musulod igo ra

Mag knock-knock, pagkahuman, di mudayon. Manuktok sa akong dughan paghuman di musulod igo ra ko pakiligon pero di kaya higugmaon.