Mutace Klasifikace mutac Z hlediska lokalizace mutac v

  • Slides: 31
Download presentation
Mutace

Mutace

Klasifikace mutací Z hlediska lokalizace mutací v genotypu Genové mutace Chromozomální mutace Genomové mutace

Klasifikace mutací Z hlediska lokalizace mutací v genotypu Genové mutace Chromozomální mutace Genomové mutace

Vznik genových mutací Tranzice pyrim. za pyrim. C na T T na C purin

Vznik genových mutací Tranzice pyrim. za pyrim. C na T T na C purin za purin A na G G na A Příklad: A-T A-C mutace T-A normální

Vznik genových mutací Transverze pyrim. za purin T na A, G C na G,

Vznik genových mutací Transverze pyrim. za purin T na A, G C na G, A purin za pyrim. A na T, C G na C, T A-T T-A T-C mutace A-T normální . . .

Mechanismus vzniku mutací - příklad genové mutace - delece ZLOM FRAGMENT YPERIT Alkylace Porušení

Mechanismus vzniku mutací - příklad genové mutace - delece ZLOM FRAGMENT YPERIT Alkylace Porušení diesterových vazeb ZLOM

Mechanismus vzniku mutací - příklady genové - KOFEIN Porucha replikace DEFICIENCE (DELECE)

Mechanismus vzniku mutací - příklady genové - KOFEIN Porucha replikace DEFICIENCE (DELECE)

Mechanismus vzniku mutací - příklady genových mutací Změna komplementarity Substituce analogy bází Inzerce A

Mechanismus vzniku mutací - příklady genových mutací Změna komplementarity Substituce analogy bází Inzerce A C T C G A C G C T A A Bu G C T A G C T G A C G A T G C T A A T G C

Vznik genových mutací Ve stabilní DNA mutagen A T A Bu

Vznik genových mutací Ve stabilní DNA mutagen A T A Bu

Vznik genových mutací Při replikaci mutagen A T A Bu

Vznik genových mutací Při replikaci mutagen A T A Bu

Vznik genových mutací Při translaci mutagen U-G-G U-C-G serin prolin

Vznik genových mutací Při translaci mutagen U-G-G U-C-G serin prolin

Vznik genových mutací Při transkripci A T Bu m. RNA mutagen

Vznik genových mutací Při transkripci A T Bu m. RNA mutagen

Vznik chromozomových mutací Intrachromozomální A B C D Delece Deficience B C D A

Vznik chromozomových mutací Intrachromozomální A B C D Delece Deficience B C D A C D

Vznik chromozomových mutací Intrachromozomální A B C D Inverze A C B D Rig.

Vznik chromozomových mutací Intrachromozomální A B C D Inverze A C B D Rig. chr. A B C D Duplikace A BC BC D

Vznik chromozomových mutací Interchromozomální Robertsonská translokace (chr. fuse) Tandemová translokace

Vznik chromozomových mutací Interchromozomální Robertsonská translokace (chr. fuse) Tandemová translokace

Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. aneuploidie a) nondisjunkce při meiose Normální meiosa Meiosa

Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. aneuploidie a) nondisjunkce při meiose Normální meiosa Meiosa s nondisjunkcí

Mechanismus vzniku mutací Gemómové – t. aneuploidie b) anafáze lag při meiose Normální meioza

Mechanismus vzniku mutací Gemómové – t. aneuploidie b) anafáze lag při meiose Normální meioza Meioza anafáze lag

Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. aneuploidie aa) při mitoze Mitoza s nondisjuncí bb)

Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. aneuploidie aa) při mitoze Mitoza s nondisjuncí bb) při mitoze Mitoza anafáze lag

Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. euploidie a) endomitosou MITOZA ENDOMITOZA TETRAPLOIDIE Mitotická polyploidie

Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. euploidie a) endomitosou MITOZA ENDOMITOZA TETRAPLOIDIE Mitotická polyploidie

Mechanismus vzniku mutací Gemómové – t. euploidie b) oplozením diploidní gamety TRIPLOIDIE + diploidní

Mechanismus vzniku mutací Gemómové – t. euploidie b) oplozením diploidní gamety TRIPLOIDIE + diploidní vajíčko haploidní spermie Meiotická polyploidie

Klasifikace mutací Z hlediska typu buněk, ve kterých mutace vznikají Gametické mutace Somatické mutace

Klasifikace mutací Z hlediska typu buněk, ve kterých mutace vznikají Gametické mutace Somatické mutace

Klasifikace mutací Z hlediska praktického Spontánní mutace Indukované mutace

Klasifikace mutací Z hlediska praktického Spontánní mutace Indukované mutace

Klasifikace mutací Podle nadřazenosti nebo podřazenosti mutované alely vůči původní Přímé mutace Zpětné mutace

Klasifikace mutací Podle nadřazenosti nebo podřazenosti mutované alely vůči původní Přímé mutace Zpětné mutace

Klasifikace mutací Podle účinku na fenotyp nositele se člení na mutace Vitální mutace Letální

Klasifikace mutací Podle účinku na fenotyp nositele se člení na mutace Vitální mutace Letální mutace

Klasifikace mutací Z evolučního hlediska Preferované mutace Neutrální mutace Zakázané mutace

Klasifikace mutací Z evolučního hlediska Preferované mutace Neutrální mutace Zakázané mutace

Klasifikace mutací Z hlediska sekvencí v molekule DNA Mutace kódujících sekvencí Mutace nekódujících sekvencí

Klasifikace mutací Z hlediska sekvencí v molekule DNA Mutace kódujících sekvencí Mutace nekódujících sekvencí

Klasifikace mutací Podle účinku mutované alely na množství, aktivitu nebo absenci enzymů Hypomorfní mutace

Klasifikace mutací Podle účinku mutované alely na množství, aktivitu nebo absenci enzymů Hypomorfní mutace Amorfní mutace Neomorfní mutace Antimorfní mutace Hypermorfní mutace

Mutace a reparace Mutagen Gen (chromozom) Reparační mechanismy mutant Absorbce mutagenu Gen (chromozom) Premutační

Mutace a reparace Mutagen Gen (chromozom) Reparační mechanismy mutant Absorbce mutagenu Gen (chromozom) Premutační změna reparovaný normální gen (chromozom)

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza DNA polymeráza endonukleáza A Bu A

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza DNA polymeráza endonukleáza A Bu A A Bu T DNA ligáza

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A A T Bu A T

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A A T Bu A T

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A A T Bu A T

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A A T Bu A T

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza Světlo A Bu A Aktivace fotoreaktivních

Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza Světlo A Bu A Aktivace fotoreaktivních enzymů T