Multidisciplinaire samenwerking GGD en GHOR Een integraal advies

  • Slides: 12
Download presentation
Multidisciplinaire samenwerking GGD en GHOR Een integraal advies over gezondheid; hoe doe je dat

Multidisciplinaire samenwerking GGD en GHOR Een integraal advies over gezondheid; hoe doe je dat met verschillende disciplines zoals gezondheidsbeleid, MMK en GHOR?

Welke disciplines zijn hier aanwezig?

Welke disciplines zijn hier aanwezig?

ASPECTEN GEZONDHEIDSADVIES 1. Gezondheid bewaken tegen verontreinigingen, gevaarlijke stoffen 2. Gezondheid bevorderen: advies bestaat

ASPECTEN GEZONDHEIDSADVIES 1. Gezondheid bewaken tegen verontreinigingen, gevaarlijke stoffen 2. Gezondheid bevorderen: advies bestaat uit het ‘verleiden’ tot gezond gedrag 3. Gezondheidsbeleving

DOEL • Bestuur van integraal advies voorzien (uitdaging) • Adviseren allemaal over gezondheid •

DOEL • Bestuur van integraal advies voorzien (uitdaging) • Adviseren allemaal over gezondheid • Ook GHOR adviseert op terrein van gezondheid Voorkeur: Overall integraal advies dat gedeeld wordt door (alle) organisaties aangevuld met deeladviezen vanuit de diverse expertises.

CASUS Gemeente vraagt advies aan GGD en GHOR omdat er een basisschool wordt gebouwd

CASUS Gemeente vraagt advies aan GGD en GHOR omdat er een basisschool wordt gebouwd vlakbij het spoor. Over het spoor wordt een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen verwacht. Een gedeelte van de leerlingen moet het spoor oversteken om bij de school te komen.

VRAGEN 1. 2. 3. 4. Op welke momenten adviseert GGD en GHOR? Op welk

VRAGEN 1. 2. 3. 4. Op welke momenten adviseert GGD en GHOR? Op welk punten adviseren GGD en GHOR? Waar zitten de raakvlakken in het advies? Hoe kunnen we elkaar versterken?

CASUS Gemeente vraagt advies aan GGD en GHOR omdat er een basisschool wordt gebouwd

CASUS Gemeente vraagt advies aan GGD en GHOR omdat er een basisschool wordt gebouwd vlakbij het spoor. Over het spoor wordt een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen verwacht. Een gedeelte van de leerlingen moet het spoor oversteken om bij de school te komen. 1. 2. 3. 4. Op welke momenten adviseert GGD en GHOR? Op welk punten adviseren GGD en GHOR? Waar zitten de raakvlakken in het advies? Hoe kunnen we elkaar versterken?

HANDLEIDING VOOR EEN GEZOND ONTWERP 7 principes: • • Afstand tot risicobron Populatiedichtheid Kwetsbare

HANDLEIDING VOOR EEN GEZOND ONTWERP 7 principes: • • Afstand tot risicobron Populatiedichtheid Kwetsbare groepen Vluchtroutes Maatregelen op gebouwniveau Bereikbaarheid voor hulpdiensten Communicatie

Multidisciplinair samenwerken Samenwerking tussen professionals met verschillende bekwaamheden in een team waarbij men in

Multidisciplinair samenwerken Samenwerking tussen professionals met verschillende bekwaamheden in een team waarbij men in samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid een gemeenschappelijke visie en een doelgerichte aanpak ontwikkelt. Advies oprichten implementatie team omgevingswet Intern: gezondheidsbevordering, beleid, infectieziektebestrijding, risicobeheersing GHOR, jeugd en directie Extern: ggd, omgevingsdienst, ghor, veiligheidsregio, brandweer

Wat maakt samenwerking moeilijk? - verschillende (vak)talen. - onvoldoende elkaars deskundigheden en competenties kennen

Wat maakt samenwerking moeilijk? - verschillende (vak)talen. - onvoldoende elkaars deskundigheden en competenties kennen - de ene is meer gericht op monodisciplinair en andere op multidisciplinair - knelpunten bij overdrachten - in opleiding niet de juiste tools gekregen om samen te werken - Geen motivatie of draagvlak om met elkaar samen te werken

HOE NU VERDER Wat gaan we doen om elkaar te versterken?

HOE NU VERDER Wat gaan we doen om elkaar te versterken?