Multidisciplinaire richtlijn Preventie signalering diagnostiek en behandeling van

  • Slides: 61
Download presentation
Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s Auteurs Drs.

Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s Auteurs Drs. W. La Haye, Dr. A. C. Engelberts, Mw. I. K. F. Tiemens -van Putten, MSc, Dr. L. A. van Vlimmeren, Mw. M. de Ruiter, Dr. P. L. B. J. Lucassen, Dr. S. Nossent, Drs. M. van Noort, Drs. H. B. M. van Gameren-Oosterom, Dr. M. M. Boere-Boonekamp, Dr. M. P. L’Hoir, Dr. B. E. van Sleuwen Maart 2013

Inhoud van de presentatie Definities Prevalentie Achtergrond Inhoud van de richtlijn Ketensamenwerking Multidisciplinaire richtlijn

Inhoud van de presentatie Definities Prevalentie Achtergrond Inhoud van de richtlijn Ketensamenwerking Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Definitie Huilen kan beschouwd worden als een onderdeel van het normale gedragsrepertoire van een

Definitie Huilen kan beschouwd worden als een onderdeel van het normale gedragsrepertoire van een zuigeling. Het is betekenisvol gedrag dat een belangrijke functie heeft in de wederzijdse regulatie tussen baby en ouder. Vanuit een ontwikkelings- of evolutieperspectief is huilen vooral gehechtheidgedrag, dat wil zeggen dat het deel uitmaakt van het aangeboren gedragsrepertoire en dat het essentieel is voor het bevorderen van nabijheid van ouders of verzorgers (in het bijzonder de moeder) - vooral wanneer er iets aan de hand is (Vingerhoets 2011). Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Normaal huilen Vergelijkbare huilpatronen gedurende eerste levensmaanden - onafhankelijk van verzorgingspatroon of opvoedstijl Toename

Normaal huilen Vergelijkbare huilpatronen gedurende eerste levensmaanden - onafhankelijk van verzorgingspatroon of opvoedstijl Toename vanaf 2 weken (1 – 1, 5 u/dag) Piek rond 6 – 8 weken (2 – 2, 5 u/dag) Afname na 3 – 4 maanden (1 – 1, 5 u/dag) Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Excessief huilen Verpleegkundige definitie – leidend voor beleid Een toestand waarin een op het

Excessief huilen Verpleegkundige definitie – leidend voor beleid Een toestand waarin een op het oog gezonde baby perioden van veel huilen, jengelen en prikkelbaarheid laat zien, gedurende een aantal uren per dag en verscheidene dagen per week, waarbij de ouders vragen hebben en niet weten om te gaan met huilgedrag van de baby Definitie van Wessel Een gezond en goed gevoed, maar prikkelbaar kind laat perioden van irritatie, jengelen of huilen zien van tenminste 3 uur per dag en gedurende minimaal 3 dagen per week voor een periode van ten minste 3 weken achtereen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Prevalentiecijfers • Prevalentie: 5 – 19% van de baby’s huilt excessief, afhankelijk van gekozen

Prevalentiecijfers • Prevalentie: 5 – 19% van de baby’s huilt excessief, afhankelijk van gekozen definitie • Ouders rapporteren in 8. 6 – 13% excessief huilen • Bij < 5% lichamelijke oorzaak verklarend voor excessief huilen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Hypothesen oorsprong excessief huilen (1|3) 1. Excessief huilen is onderdeel van normaal, aangeboren gedragsrepertoire

Hypothesen oorsprong excessief huilen (1|3) 1. Excessief huilen is onderdeel van normaal, aangeboren gedragsrepertoire 2. Ziekte of pijn ligt ten grondslag aan excessief huilen 3. Excessief huilen heeft interne oorzaak • Vertraagde ontwikkeling 24 uurs ritme • Afwijking in functioneren centrale zenuwstelsel • Teken van moeilijk temperament Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Hypothesen oorsprong excessief huilen (2|3) 4. Excessief huilen is ontstaan door natuurlijke selectie en

Hypothesen oorsprong excessief huilen (2|3) 4. Excessief huilen is ontstaan door natuurlijke selectie en heeft evolutionaire voordelen • Baby’s die hard huilden hadden in de prehistorie meer kans om opgepakt te worden • Baby’s die gedrag ouders succesvol beïnvloedwn, beter overleven Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Hypothesen oorsprong excessief huilen (3|3) 5. Excessief huilen komt voor uit niet goed op

Hypothesen oorsprong excessief huilen (3|3) 5. Excessief huilen komt voor uit niet goed op de zuigeling aansluitende zorg • Ouders zijn emotioneel en fysiek onvoldoende in staat tegemoet te komen aan behoeften baby door ingrijpende gebeurtenissen • Gevolg van gebrek aan regelmaat en voorspelbaarheid • Ontstaat door gewoonten die niet aansluiten bij de biologie van baby’s en ouders • Relatie tussen excessief huilen en emotionele beschikbaarheid ouders, mate van afstemming ouders en kinderen en kwaliteit van de hechting Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Oorzaken Gastro-oesofageale Reflux (GER) geen relatie Urineweginfectie Urineonderzoek aanbevelen bij baby’s <4 maanden en

Oorzaken Gastro-oesofageale Reflux (GER) geen relatie Urineweginfectie Urineonderzoek aanbevelen bij baby’s <4 maanden en ernstig excessief huilen Voeding Melk zonder lactose – geen effect Caseïne gehydrolyseerde melk – onvoldoende studies Sojamelk – onvoldoende studies Wei gehydrolyseerde melk – effect bij populatie baby’s die huisarts bezoek Roken 2 x verhoogde kans op excessief huilen Depressiviteit en sociale stressoren Associatie met excessief huilen Craniocervicale gewrichten (KISS-concept) Geen bewijs voor bestaan en geen relatie Darmflora Meer onderzoek naar probiotica nodig Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Achtergrond, doel • Deze richtlijn is ontwikkeld om de preventie, signalering en aanpak van

Achtergrond, doel • Deze richtlijn is ontwikkeld om de preventie, signalering en aanpak van excessief huilen in de zorg voor zuigelingen die het betreft binnen de gehele zorgketen te verbeteren • Het eindproduct streeft naar een door de gehele keten onderschreven manier van werken die ouders van huilbaby’s optimale steun biedt • Richtlijngebruikers: beroepsbeoefenaren die met ouders en zuigelingen werken • Doelgroep: excessief huilende zuigelingen tot 1 jaar Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Afbakening (1|2) • Advisering over preventie van en omgaan met excessief huilen • Tijdige

Afbakening (1|2) • Advisering over preventie van en omgaan met excessief huilen • Tijdige signalering van toenemend huilen, gevolgd door adviezen waarmee ouders worden geholpen en gesteund, opdat het huilen niet onnodig verder toeneemt. In dit stadium kan overleg met of hulp van een andere professional nodig zijn; • Het afnemen van een uitgebreide anamnese op het consultatiebureau door de jeugdverpleegkundige en -arts, waar bij problemen met borstvoeding ook de lactatiekundige bij kan worden betrokken, zodat een passende keuze kan worden gemaakt voor hulp. In dit stadium kan overleg met of hulp inzetten van een andere professional nodig zijn; Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Afbakening (2|2) • Op grond van de uitkomst van de anamnese, eventueel hulp inzetten

Afbakening (2|2) • Op grond van de uitkomst van de anamnese, eventueel hulp inzetten van huisarts, kinderarts en/of gedragswetenschapper voor nadere medische en/of psychosociale diagnostiek • Behandeling (behandelaar en locatie kunnen verschillen afhankelijk van diagnose) • Monitoring van het vervolg na het inzetten van hulp. Bij al deze stappen is het benoemen van de sterke kanten van ouders en kind een vast onderdeel (empowerment). Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Inhoud van de richtlijn (1|3) H 1 Inleiding H 2 Definitie van huilen H

Inhoud van de richtlijn (1|3) H 1 Inleiding H 2 Definitie van huilen H 3 Functies van huilen en hypothesen over de oorspong van excessief huilen H 4 Oorzaken van excessief huilen H 5 Signalering en differentiaal diagnostiek H 6 Psychosociale problemen H 7 Invloed etniciteit H 8 Effectieve therapie H 9 Beleid bij kwetsbare ouders en kinderen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Inhoud van de richtlijn (2|3) H 10 Gevolgen voor baby’s die excessief huilen vóór

Inhoud van de richtlijn (2|3) H 10 Gevolgen voor baby’s die excessief huilen vóór en na de leeftijd van 3 maanden H 11 Duur en follow-up van begeleiding aan gezinnen met een excessief huilende baby H 12 Anticiperende voorlichting tijdens zwangerschap en kraambed en in de jeugdgezondheidszorg H 13 Optimale samenwerking H 14 Stroomdiagram van de zorg bij excessief huilen H 15 Randvoorwaarden H 16 Implementatie van de richtlijn en indicatoren H 17 Lacunes in kennis Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Inhoud van de richtlijn (3|3) Bijlage 1 Model van ouder- en kindregulatie (risico’s en

Inhoud van de richtlijn (3|3) Bijlage 1 Model van ouder- en kindregulatie (risico’s en beschermende factoren) Bijlage 2 Interactie bij excessief huilen Bijlage 3 Voorbeeld 24 -uurs dagboek Bijlage 4 Inbakeren Bijlage 5 Signaleringsinstrumenten en interventies Bijlage 6 Ingrijpende gebeurtenissen Bijlage 7 Ketenzorg in Nederland Bijlage 8 Leden kernredactie en klankbordgroep Bijlage 9 Verklarende woordenlijst en afkortingen Bijlage 10 Literatuurlijst Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Anticiperende voorlichting Tijdens zwangerschap, kraambed en in de jeugdgezondheidszorg • Normaal huilgedrag, functie huilen

Anticiperende voorlichting Tijdens zwangerschap, kraambed en in de jeugdgezondheidszorg • Normaal huilgedrag, functie huilen (communicatie), slaap- en waakpatroon • Zoeken naar afstemming tussen baby, moeder en vader • Herkennen vermoeidheidssignalen • Positieve aspecten ouderschap, versterken sensitiviteit, vertrouwen en relatie met kind • Vaders betrekken bij het hervinden van de balans in jonge gezin • Onderkennen stress, decompensatie, somberheid en/of angsten bij ouders • Associatie roken – excessief huilen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Signalering Anamnese 1. Het ervaren probleem en de gevolgen voor ouders, kind en gezin

Signalering Anamnese 1. Het ervaren probleem en de gevolgen voor ouders, kind en gezin 2. Oorzaken van excessief huilen en factoren van invloed 3. Competentie primaire opvoeder 4. Gezinssituatie: draagkracht / draaglast 5. Verwachtingen / wensen ouders 6. Aanpak tot nu toe en effect Uitsluiten urineweginfectie Voeding Differentiaal diagnostiek: pijn door medisch euvel (bv. oorinfectie), koemelkallergie, urineweginfectie, psychosociale problematiek Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Ernst, frequentie, duur en ouderperceptie 24 -uurs dagboek Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en

Ernst, frequentie, duur en ouderperceptie 24 -uurs dagboek Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Aanbevelingen De professional legt aan ouders uit dat er zelden een medische oorzaak is

Aanbevelingen De professional legt aan ouders uit dat er zelden een medische oorzaak is voor excessief huilen. Aanbevolen wordt om, indien er na gedegen anamnese, lichamelijk en psychosociaal onderzoek geen enkele aanwijzing is voor onderliggende pathologie, alleen bij kinderen jonger dan 4 maanden een urineonderzoek te verrichten. Indien er een gezinsanamnese is voor atopie, wordt koemelkallergie als mogelijke oorzaak overwogen (eliminatie-provocatietest volgens protocol JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid) Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Psychosociale problemen – risicofactoren Ouder: roken, stress tijdens zwangerschap en daarna, verslaving, angst/depressie, trauma,

Psychosociale problemen – risicofactoren Ouder: roken, stress tijdens zwangerschap en daarna, verslaving, angst/depressie, trauma, psychopatholgie, relatieproblemen, gebrek aan steun partner, gebrek pedagogische kennis/vaardigheden, oververmoeidheid Interactie: verstoorde ouder-kind interactie, moeilijke contactname door de baby en/of terugtrekken door de ouder, isolatie van het gezin, (dreigende) kindermishandeling Kind: overprikkeling, stress, prematuriteit Omgeving: éénoudergezin, weinig sociale steun, ingrijpende gebeurtenissen, conflicten in familie of op het werk, geldproblemen, werkeloosheid, slechte huisvesting Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Interactie bij excessief huilen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen

Interactie bij excessief huilen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Ondersteuning en begeleiding Elke aanpak begint met: - Ouders erkennen, steunen en geruststellen -

Ondersteuning en begeleiding Elke aanpak begint met: - Ouders erkennen, steunen en geruststellen - Voorlichting geven over het normale huilpatroon, co- en zelfregulatie en over preventie van Shaken Baby Syndroom - Afraden van voedingswisselingen (van borst- naar kunstvoeding of van kunst- naar kunstvoeding). Het stoppen van borstvoeding om excessief huilen te verminderen, wordt afgeraden Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Shaken Baby Syndroom (Inflicted Traumatic Brain Injury) Het Shaken Baby Syndroom is een vorm

Shaken Baby Syndroom (Inflicted Traumatic Brain Injury) Het Shaken Baby Syndroom is een vorm van kindermishandeling waarbij een kind ernstig letsel heeft als gevolg van heftig schudden van het kind door een volwassene. In 28 -80% gaat huilen aan het schudden/slaan vooraf. Plegers (USA) - 37% biologische vader - 23% vriend van moeder / stiefvader - 4% mannelijke babysitter - 12% biologische moeder - 18% vrouwelijke babysitter Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Prevalentie Shaken Baby Syndroom Nederland - Naar schatting 30 kinderen per jaar komen in

Prevalentie Shaken Baby Syndroom Nederland - Naar schatting 30 kinderen per jaar komen in het ziekenhuis met ernstig letsel als gevolg van schudden: 4 kinderen overlijden - 5, 6% van de Nederlandse ouders schudt, slaat of smoort zijn zuigeling in reactie op huilen - De meeste kinderen die heftig worden geschud zijn < 1 jaar Amerika - 1 op 3 kinderen, binnengebracht in ziekenhuizen met SBS, sterft als gevolg van schudden - 30 – 50% van deze kinderen hebben neurologische restverschijnselen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Waarom is risico van schudden zo groot bij kinderen? - Groot en zwaar hoofd

Waarom is risico van schudden zo groot bij kinderen? - Groot en zwaar hoofd - Nek- en schouderspieren slap en nog niet helemaal ontwikkeld - Hersenen en hersenweefsels niet volgroeid, dus kwetsbaar - Tere, kwetsbare bloedvaten die makkelijk scheuren Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Gevolgen van schudden - Overlijden - Verstandelijke handicap - Verstoorde of vertraagde ontwikkeling -

Gevolgen van schudden - Overlijden - Verstandelijke handicap - Verstoorde of vertraagde ontwikkeling - Verandering van karakter - Lichamelijke handicaps, zoals verlamming en spasticiteit - Ernstige motorische stoornis - Visuele stoornis - Gedragsproblemen - Leerproblemen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Preventie Shaken Baby Syndroom Informeren van ouders kort na de geboorte over de gevaren

Preventie Shaken Baby Syndroom Informeren van ouders kort na de geboorte over de gevaren van het schudden van een baby vermindert het voorkomen van het Shaken Baby Syndroom (reductie SBS 47%, New York USA) - Wat is SBS? - Wat zijn de gevolgen? - Hoe kun je het voorkomen? Universeel: alle ouders informeren! Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Aanpak Nederland prenatale voorlichters Voorlichten verloskundige ouders JGZ kraamzorg DVD samen bekijken, met beide

Aanpak Nederland prenatale voorlichters Voorlichten verloskundige ouders JGZ kraamzorg DVD samen bekijken, met beide ouders Informatie uitreiken Universeel bij elk gezin!! Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Kernboodschap Alle baby’s huilen. Dat is normaal. Maar soms wordt het je te veel.

Kernboodschap Alle baby’s huilen. Dat is normaal. Maar soms wordt het je te veel. Als je je boos voelt door het huilen van je baby: 1 Leg de baby veilig weg 2 Loop de kamer uit 3 Ga pas weer terug als je rustig bent Schud nooit en zoek hulp! Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Aanbod concretiseren - Adviezen over aanbrengen van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie - Inbakeren bij

Aanbod concretiseren - Adviezen over aanbrengen van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie - Inbakeren bij onvoldoende effect van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie na 1 – 2 wkn of wanneer ouders moeite hebben met het aangeraden verzorgingspatroon - Video interactie begeleiding (VIB) / video home training (VHT) - Babymassage Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Regelmaat, voorspelbaarheid, prikkelreductie Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij

Regelmaat, voorspelbaarheid, prikkelreductie Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Vermoeidheidsignalen - Bleek worden - Afwenden / wegkijken - Drukker worden - Jengelen -

Vermoeidheidsignalen - Bleek worden - Afwenden / wegkijken - Drukker worden - Jengelen - Gapen - In ogen wrijven Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Eenduidigheid Slapen in eigen wieg/ledikant op een rustige plek Alleen zijn / spelen in

Eenduidigheid Slapen in eigen wieg/ledikant op een rustige plek Alleen zijn / spelen in de box bij wat langer wakker zijn (± 4 -6 wkn) Eenduidigheid brengt voorspelbaarheid Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Wakker naar bed Vanaf 3 e/4 e dag is voeden zonder in slaap vallen

Wakker naar bed Vanaf 3 e/4 e dag is voeden zonder in slaap vallen steeds vaker mogelijk Waarom? - Bed wordt bekend - Baby zal slapen tot de honger hem wekt Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Het bed en het te slapen leggen Wakker in bed leggen, inslaaphuiltje mag Rugligging

Het bed en het te slapen leggen Wakker in bed leggen, inslaaphuiltje mag Rugligging (vanaf geboorte) Laag opmaken (voeten bij het voeteneind) Laken en deken overdwars strak en ver onderstoppen Toedekken tot de kin Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Voeden op verzoek Wakker worden door honger is het uitgangspunt bij regelmaat Door aansluitend

Voeden op verzoek Wakker worden door honger is het uitgangspunt bij regelmaat Door aansluitend voeden volg je de behoefte van het kind Voeden na ontwaken = regelmaat = voeden op verzoek Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Prikkelreductie Vermijden van te veel aan prikkels door: - van hand tot hand gaan

Prikkelreductie Vermijden van te veel aan prikkels door: - van hand tot hand gaan - radio en televisie - gebruik van wipstoel - voortdurend vermaak - mechanisch aangedreven speelgoed - de babygym onder de 3 maanden - slapen in de box - veel bezoek/uitstapjes, die indruisen tegen het slaapritme van het kind - onverwachte gebeurtenissen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Proces van regelmaat De eerste week - Moment van starten - Het verzet -

Proces van regelmaat De eerste week - Moment van starten - Het verzet - Zweten - Huilen bij inslapen en doorslapen - Dip op 2 e of 3 e dag De volgende zes weken - Beklijven van de gewoonte 7 -8 weken na de start - Regelmaat behouden, evt. inbakeren afbouwen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Wakkere tijden, slaaptijden 0 – 2 weken 30 -45 min wakker per keer 2

Wakkere tijden, slaaptijden 0 – 2 weken 30 -45 min wakker per keer 2 -3 uur slapen per keer 6 -8 voedingen per 24 uur 2 – 6 weken 45 -60 min wakker per keer 2 -3 uur slapen per keer 6 -8 voedingen per 24 uur 7 – 12 weken 60 -75 min wakker per keer 2 -3 uur slapen per keer 5 -6 voedingen per 24 uur 3 – 5 maanden 1, 5 uur wakker per keer 2 uur slapen per keer 5 voedingen per 24 uur Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Valkuilen - Verwennen (kan niet < 6 mnd), versus gewennen - Altijd willen troosten

Valkuilen - Verwennen (kan niet < 6 mnd), versus gewennen - Altijd willen troosten - Alle huilen willen voorkomen - Regeldagen / ont-regeldagen - “Vrij” in bed leggen - Dagritme aanwennen door slapen in box of wipstoel - Vermaak versus zelfredzaamheid - Opgericht in plaats van liggend op schoot - Spreken van dag / nachtritme óf slaap / waakritme - Moe laten worden om doorslapen te bevorderen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Inbakeren bij onvoldoende effect van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie na 1 – 2 wkn

Inbakeren bij onvoldoende effect van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie na 1 – 2 wkn of wanneer ouders moeite hebben met het aangeraden verzorgingspatroon Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Inbakeren – contra-indicaties - Verschijnselen van mogelijke heupdysplasie Aangetoonde of behandelde heupdysplasie Koorts De

Inbakeren – contra-indicaties - Verschijnselen van mogelijke heupdysplasie Aangetoonde of behandelde heupdysplasie Koorts De eerste 24 uur na een vaccinatie Ernstige luchtweginfecties Structurele zuigelingenscoliose De jeugdarts moet de heupen gecontroleerd hebben op afwijkingen alvorens gestart mag worden met inbakeren. Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Inbakeren – bijzondere omstandigheden - Kinderen die veel spugen Kinderen met eczeem Kinderen met

Inbakeren – bijzondere omstandigheden - Kinderen die veel spugen Kinderen met eczeem Kinderen met neurologische afwijkingen Kinderen van drugsverslaafde moeder Pre- en dysmatuur geboren zuigelingen Inbakeren kan alleen na overleg met en toestemming van de jeugdarts, huisarts of specialist. Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Video Home-Training / Video Interactie Begeleiding K-VHT kan ingezet wordt bij ouders van kinderen

Video Home-Training / Video Interactie Begeleiding K-VHT kan ingezet wordt bij ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar die spanning ervaren in de opvoeding of opvoedingsvragen hebben. Het gaat hier dan met name om ouders bij wie: - de hechting met de baby onder druk staat of moeilijk tot stand lijkt te komen; - de interactie met het kind onder druk staat door onbegrip, irritaties en machteloosheid; - opvoedingsvaardigheden tekortschieten waardoor het contact met het kind negatief verloopt; - de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind onder druk staat door problemen in de communicatie en het contact met het kind. Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Doel - Verbeteren van ouderlijke stress- en frustratieregulatie - Verbeteren afstemming tussen ouder en

Doel - Verbeteren van ouderlijke stress- en frustratieregulatie - Verbeteren afstemming tussen ouder en kind - Vergroten draagkracht ouders te vergroten - Voorkomen nadelige gevolgen van het huilen op interactie tussen ouder en kind Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Methode - Begeleiding in thuissituatie - Korte video-opname dagelijks verzorgingsmoment - Samen met ouders

Methode - Begeleiding in thuissituatie - Korte video-opname dagelijks verzorgingsmoment - Samen met ouders terugkijken en bespreken opname - Maximaal 8 bezoeken - Opleiding tot gecertificeerd video-hometrainer nodig Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Babymassage kan ingezet worden bij baby’s van 6 weken tot 9 maanden - Totale

Babymassage kan ingezet worden bij baby’s van 6 weken tot 9 maanden - Totale lichaamsmassage van baby´s, gebaseerd op een ritmische manier van masseren - Ouder heeft volledige aandacht voor kind - Gemiddeld 5 bijeenkomsten van 1½ - 2 uur - Naast babymassage adviezen over til- en draagtechnieken, buikkrampjes, emmeren, huil- en slaapgedrag en lichaamstaal Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Doel - Verbeterde ouder-kind interactie - Toename van slaap en ontspanning - Afname stressgerelateerde

Doel - Verbeterde ouder-kind interactie - Toename van slaap en ontspanning - Afname stressgerelateerde hormonen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Ondersteunende zorg – (nog) niet evidence based - Moeder baby interventie Stevig ouderschap Voorzorg

Ondersteunende zorg – (nog) niet evidence based - Moeder baby interventie Stevig ouderschap Voorzorg Kinderfysiotherapie Prelogopedie (Kinder)diëtetiek Infant Mental Health Baby Extra Babygroepen (Medisch kinderdagverblijven) Neonatale programma’s (bijv. IBAIP voor prematuren) Psychiatrische behandelprogramma’s voor ouders Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Ondersteunende zorg – geen bewijs of afgeraden - - Chiropractie, spinale manipulatie Gedragsmodificatie in

Ondersteunende zorg – geen bewijs of afgeraden - - Chiropractie, spinale manipulatie Gedragsmodificatie in de vorm van: - geleidelijk verlengen van de tijd tussen huilen en voeden in de nacht - gedurende een door ouders gekozen tijdsduur dragen van de baby Een voedingsdieet (anders dan bij koemelkallergie vastgesteld aan de hand van een eliminatie-provocatie test) Simethicon (in Nederland verkrijgbaar onder de naam Infacol). Interventies zoals venkelthee Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Kwetsbare ouders, extra aandacht! - Moeders met angst en/of met weinig steun in de

Kwetsbare ouders, extra aandacht! - Moeders met angst en/of met weinig steun in de zwangerschap Moeders met veel lichamelijke klachten Moeders en/of vaders met postnataal: - veel stress - veel angst of overbezorgdheid - depressieve symptomen - onverwerkt trauma - vooruitzicht er alleen voor te staan - tienerleeftijd - drugs- of andere zware middelengebruik - werkloosheid Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Kwetsbare kinderen, extra aandacht! - Kinderen met vroeggeboorte (prematuur) en/of laag geboortegewicht (dysmatuur) -

Kwetsbare kinderen, extra aandacht! - Kinderen met vroeggeboorte (prematuur) en/of laag geboortegewicht (dysmatuur) - Kinderen met specifieke akoestische kenmerken van het huilen: hoog, indringend en hard huilen Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Langdurig excessief huilen (> 4 maanden) Kan leiden tot aanhoudende verstoorde interactie tussen ouders

Langdurig excessief huilen (> 4 maanden) Kan leiden tot aanhoudende verstoorde interactie tussen ouders en kind en/of andere problemen op medisch of psychosociaal vlak Hogere kans op: - problemen bij voeden en slapen - lichte ontwikkelingsachterstand (fijne motoriek) - gedragsproblemen (hyperactief of opstandig gedrag) - lichamelijke problemen - Prenatale stress, postnatale conflicten en psychopathologie bij ouders - depressieve gevoelens bij moeder Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Verwijzen – zie stroomschema - Kinderfysiotherapeut - Maatschappelijk werk - Lactatiekundige - Logopedist -

Verwijzen – zie stroomschema - Kinderfysiotherapeut - Maatschappelijk werk - Lactatiekundige - Logopedist - (Kinder)diëtist - Medische kinderdagverblijf (babygroepen) - Neonatoloog/kinderarts - Pedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog (o. a. Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Jeugd GGZ) - GGZ, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater - Verslavingszorg -Multidisciplinaire AMK, Raad voor de Kinderbescherming richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Ketenpartners Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Ketenpartners Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Duur en follow-up van begeleiding Taak JGZ indien geen psychische, sociale of andere problemen

Duur en follow-up van begeleiding Taak JGZ indien geen psychische, sociale of andere problemen bij de ouders (85% gezinnen) Tijdens alle vaste contactmomenten JGZ signaleren van problemen - Consult gedragswetenschapper bij regulatieproblemen - Consult diëtist bij voedingsproblematiek Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Vragen en discussiepunten Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij

Vragen en discussiepunten Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Contactinformatie Contactgegevens NCJ : centrumjeugdgezondheid@ncj. nl Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van

Contactinformatie Contactgegevens NCJ : [email protected] nl Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'

Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief donderdag huilen 26 bij november

Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief donderdag huilen 26 bij november baby's' 2020