Mu xanh Noel Ma Ging Sinh xa anh

  • Slides: 19
Download presentation
Màu xanh Noel

Màu xanh Noel

Mùa Giáng Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó Noel bên hội

Mùa Giáng Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó Noel bên hội sao trần thế

Anh có nhớ không anh Em mặc màu áo xanh lam Xanh như liễu

Anh có nhớ không anh Em mặc màu áo xanh lam Xanh như liễu đà lạt , Một chiều đông Giáng Sinh

Ngồi chờ Rê-vây-yông (Réveillon) Anh kể tích xưa rằng Vào một đêm giá lạnh

Ngồi chờ Rê-vây-yông (Réveillon) Anh kể tích xưa rằng Vào một đêm giá lạnh , Rờp trời hào quang thiên thần

Và nơi hang Bê-Lem Thiên Chúa sinh , Trên máng cỏ là con Chúa

Và nơi hang Bê-Lem Thiên Chúa sinh , Trên máng cỏ là con Chúa trời

Ngày tháng trôi đi qua mau Mùa sao sáng năm nào Giờ cũng Noel

Ngày tháng trôi đi qua mau Mùa sao sáng năm nào Giờ cũng Noel một mình em thẫn thờ

Quỳ bên hang đá nguyện cầu Một người chân mây gió Được sống gần

Quỳ bên hang đá nguyện cầu Một người chân mây gió Được sống gần nhau

Tà áo năm xưa Xanh màu thông Đà lạt Dành đến năm sau Khi

Tà áo năm xưa Xanh màu thông Đà lạt Dành đến năm sau Khi cùng anh dạo phố

Để nhớ Giáng Sinh xưa Kỷ niệm ngày Chúa ra đời Cho em sống

Để nhớ Giáng Sinh xưa Kỷ niệm ngày Chúa ra đời Cho em sống lại màu xanh ái ân. /.

Mùa Giáng Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó Noel bên hội

Mùa Giáng Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó Noel bên hội sao trần thế

Anh có nhớ không anh Em mặc màu áo xanh lam Xanh như liễu

Anh có nhớ không anh Em mặc màu áo xanh lam Xanh như liễu đà lạt , Một chiều đông Giáng Sinh

Ngồi chờ Rê-vây-yông (Réveillon) Anh kể tích xưa rằng Vào một đêm giá lạnh

Ngồi chờ Rê-vây-yông (Réveillon) Anh kể tích xưa rằng Vào một đêm giá lạnh , Rợp trời hào quang thiên thần

Và nơi hang Bê-Lem Thiên Chúa sinh , Trên máng cỏ là con Chúa

Và nơi hang Bê-Lem Thiên Chúa sinh , Trên máng cỏ là con Chúa trời

Ngày tháng trôi đi qua mau Mùa sao sáng năm nào Giờ cũng Noel

Ngày tháng trôi đi qua mau Mùa sao sáng năm nào Giờ cũng Noel một mình em thẫn thờ

Quỳ bên hang đá nguyện cầu Một người chân mây gió Được sống gần

Quỳ bên hang đá nguyện cầu Một người chân mây gió Được sống gần nhau

Tà áo năm xưa Xanh màu thông Đà lạt Dành đến năm sau Khi

Tà áo năm xưa Xanh màu thông Đà lạt Dành đến năm sau Khi cùng anh dạo phố

Để nhớ Giáng Sinh xưa Kỷ niệm ngày Chúa ra đời Cho em sống

Để nhớ Giáng Sinh xưa Kỷ niệm ngày Chúa ra đời Cho em sống lại màu xanh ái ân. /.