MTET MED STUDENTEN ELIN NORD KATRIN STRINDEVALL GTEBORGS

  • Slides: 8
Download presentation
MÖTET MED STUDENTEN ELIN NORD & KATRIN STRINDEVALL GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

MÖTET MED STUDENTEN ELIN NORD & KATRIN STRINDEVALL GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Lässtöd på universitetsbiblioteket • Hur arbetsgruppen ser ut • Vad vi kan

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Lässtöd på universitetsbiblioteket • Hur arbetsgruppen ser ut • Vad vi kan erbjuda • Fördelning av studentstöd, Språkhandledningen, vi och samordnarna för funktionshinder • Vad man har rätt till, inläst kurslitteratur • Amypriset 2016

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Nå ut till studenter • Dropin • Introduktionstillfällen för nya studenter •

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Nå ut till studenter • Dropin • Introduktionstillfällen för nya studenter • Information till lärare och studievägledare • Undervisningstillfällen • Samordnarna • Webben • Utskick till nya studenter • ALLTID EN STOR UTMANING!

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Förberedelser inför mötet • Bokar in alla som kontaktar oss för enskilt

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Förberedelser inför mötet • Bokar in alla som kontaktar oss för enskilt möte • Vad har de för teknik • Lämplig lokal, inte på våra arbetsrum. • Checklista

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Mötet med studenten • Struktur – checklista • Mål: Studenten ska lämna

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Mötet med studenten • Struktur – checklista • Mål: Studenten ska lämna mötet med ett talbokskonto, nedladdade stödprogram och nedladdad kursbok. • Visar Talböcker, Stödprogram, Lässtudio • Undviker långsittningar, erbjuder uppföljningsmöten • Bemötande: viktigt att vara lyhörd

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Uppföljning av mötet • Uppföljning för att motivera studenterna till att använda

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Uppföljning av mötet • Uppföljning för att motivera studenterna till att använda sig av stödresurserna. • Fånga upp problem och svårigheter. • Skickar checklista/sammanfattning efter mötet. • Kontaktar studenterna regelbundet under studietiden. • Spontana möten i biblioteket.

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hålla kontakten • Arrangemang – information och inspiration, möta andra i liknande

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hålla kontakten • Arrangemang – information och inspiration, möta andra i liknande studiesituation Tortalkdag, Dyslexiveckan, Talboksdrop-in vid terminsstart • Nyhetsbrev – aktuell information • Forum i lärplattformen - guider till stödprogram, information, medlemsutskick

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK www. ub. gu. se/tjanster-och-stod/lasoch-skrivstod/ Elin Nord elin. nord@ub. gu. se Katrin Strindevall

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK www. ub. gu. se/tjanster-och-stod/lasoch-skrivstod/ Elin Nord elin. [email protected] gu. se Katrin Strindevall katrin. [email protected] gu. se