Mteoffentlighet penhetstinget 2008 Hvordan unng bli satt p

  • Slides: 12
Download presentation
Møteoffentlighet Åpenhetstinget 2008

Møteoffentlighet Åpenhetstinget 2008

Hvordan unngå å bli satt på gangen?

Hvordan unngå å bli satt på gangen?

Møteoffentlighet • Dokumenter = offentlighetsloven • Møter = kommuneloven (§§ 29 -39) • Hovedregel:

Møteoffentlighet • Dokumenter = offentlighetsloven • Møter = kommuneloven (§§ 29 -39) • Hovedregel: Møter i folkevalgte organ er åpne (§ 31)

Folkevalgt = politisk valgt organ

Folkevalgt = politisk valgt organ

Se opp for kreative møter!

Se opp for kreative møter!

Hva er et ”møte? ” • En del av kommunens saksbehandling • Ikke krav

Hva er et ”møte? ” • En del av kommunens saksbehandling • Ikke krav om et samlet kommunestyre /formannskap • Formøter /orienteringsmøter er også møter

Kommunale selskap og foretak • Utgangspunkt: stengte dører i styremøtene(jf. kommunelovens § 68) •

Kommunale selskap og foretak • Utgangspunkt: stengte dører i styremøtene(jf. kommunelovens § 68) • Men kommunestyret/fylkesting kan vedta åpenhet. • Møter som angår utøvelse av kommunens eierrettigheter -

Før møtet: • Be om saksliste og tilhørende dokumenter. • Sjekk dagen før om

Før møtet: • Be om saksliste og tilhørende dokumenter. • Sjekk dagen før om det kommer tilleggssaker. • Kan varsle deres ankomst

Hvis dørene lukkes: • Ikke gå før du har sett et vedtak • Sjekk

Hvis dørene lukkes: • Ikke gå før du har sett et vedtak • Sjekk at vedtaket: – Har henvisning til kommuneloven eller lovbestemt taushetsplikt – At begrunnelsen samsvarer med virkeligheten

Når kan dørene lukkes? • Skal alltid foreligge et vedtak • Dersom personvern eller

Når kan dørene lukkes? • Skal alltid foreligge et vedtak • Dersom personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det • Skal lukkes ved personalsaker • Resten av møtet er åpent

Siste utvei. . . Foto: Sivilombudsmannen. no

Siste utvei. . . Foto: Sivilombudsmannen. no