MSC VY32INOVACEXVIIC12 MSC MSC nazvn zastarale TRABANT SOUPUTNK

  • Slides: 24
Download presentation
MĚSÍC VY_32_INOVACE_XVII-C-12

MĚSÍC VY_32_INOVACE_XVII-C-12

MĚSÍC

MĚSÍC

MĚSÍC • nazýván zastarale TRABANT SOUPUTNÍK (básnicky) LUNA • Střední vzdálenost Měsíce od Země

MĚSÍC • nazýván zastarale TRABANT SOUPUTNÍK (básnicky) LUNA • Střední vzdálenost Měsíce od Země je 384 403 km

Měsíc • je přirozený satelit (družice) Země • povrch je skalnatý, tvořený krátery •

Měsíc • je přirozený satelit (družice) Země • povrch je skalnatý, tvořený krátery • South Pole-Aitken – kráter se nachází na odvrácené straně poblíž jižního pólu, má 2 240 km v průměru a hloubku 13 km. • tmavé a relativně jednotvárné měsíční pláně se nazývají moře • před více než 4, 5 miliardami let pokrýval povrch Měsíce tekutý oceán magmatu

kráter Tycho kráter Daedalus

kráter Tycho kráter Daedalus

Zatmění Měsíce • Zatmění Měsíce je astronomický jev, kdy měsíční kotouč je zastíněn planetou

Zatmění Měsíce • Zatmění Měsíce je astronomický jev, kdy měsíční kotouč je zastíněn planetou Zemí. Nastává při úplňku, pokud se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné přímce. • Měsíc se ve stínu Země pohybuje rychlostí přibližně 1 km/s, a zatmění tak může trvat až 107 minut.

Zatmění Měsíce

Zatmění Měsíce

Zatmění Měsíce

Zatmění Měsíce

Fáze Měsíce

Fáze Měsíce

Fáze Měsíce • Měsíční fáze se rozlišují podle toho, jak velkou část Měsíce ozářenou

Fáze Měsíce • Měsíční fáze se rozlišují podle toho, jak velkou část Měsíce ozářenou Sluncem můžeme pozorovat ze Země. • Označujeme čtyři měsíční fáze: • Nov. Měsíc je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou. • První čtvrť. Po novu před úplňkem má Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, že dorůstá. • Úplněk. Měsíc je k Zemi přivrácen osvětlenou stranou. • Poslední čtvrť. Po úplňku před novem má Měsíc tvar písmene C, říká se o něm, že couvá.

ZEMĚ A MĚSÍC

ZEMĚ A MĚSÍC

VÝZKUM MĚSÍCE • Hlavním cílem letu Apolla 11 bylo doletět k Měsíci, přistát na

VÝZKUM MĚSÍCE • Hlavním cílem letu Apolla 11 bylo doletět k Měsíci, přistát na jeho povrchu a bezpečně se vrátit na Zemi. • Také přivézt vzorky měsíčního materiálu, umístit na povrchu Měsíce televizní kameru a uskutečnit několik vědeckých experimentů – provést měření toku slunečního větru pomocí hliníkové fólie zachycující částice; zanechat zde laserový koutový odražeč k přesnému měření vzdálenosti Země– Měsíc a seismometr.

obytná buňka v NASA

obytná buňka v NASA

Trénink

Trénink

 • Neil Armstrong • Michael Collins • Buzz Aldrin velitel pilot velitelského modulu

• Neil Armstrong • Michael Collins • Buzz Aldrin velitel pilot velitelského modulu pilot lunárního modulu • start Mys Canaveral USA 16. 7. 1969 • přistání na Měsíci 20. 7. 1969 • návrat Tichý oceán 24. 7. 1969

Armstrong Collins Aldrin

Armstrong Collins Aldrin

 • stopy na Měsíci zůstaly až do této doby, protože zde není vítr

• stopy na Měsíci zůstaly až do této doby, protože zde není vítr ani voda • Michal Collins zůstal v modulu na oběžné dráze • N. Armstrong a E. Aldrin nasbírali 22 kg měsíčních hornin • po 21 hodinách a 31 minutách pobytu na Měsíci se vrátili do modulu

Start Apollo 11

Start Apollo 11

B. Aldrin

B. Aldrin

lunární modul

lunární modul

návrat

návrat

 • Při návštěvě Apolla 11 zazněla na Měsíci magnetofonová nahrávka Dvořákovy skladby s

• Při návštěvě Apolla 11 zazněla na Měsíci magnetofonová nahrávka Dvořákovy skladby s názvem Novosvětská .

 • Tyto informace rozšiřují obzory žáka a slouží vyučujícímu ke zpestření výuky. •

• Tyto informace rozšiřují obzory žáka a slouží vyučujícímu ke zpestření výuky. • Informace slouží jako doplňující učivo a snaží se žáky informovat o výzkumu Měsíce.

str. 5 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Tycho_crater_on_the_Moon. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Moon_Dedal_crater. jpg

str. 5 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Tycho_crater_on_the_Moon. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Moon_Dedal_crater. jpg str. 7 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Lunar-eclipse-09 -11 -2003 -cropped. jpeg str. 11 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Earth-moon. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Nasa_earth. jpg str. 13 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Inflated_lunar_habitat_outside. jpg str. 14 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Apollo_11_training_in_Houston. jpg str. 16 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: The_Apollo_11_Prime_Crew_-_GPN-2000001164. jpg str. 18 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Apollo_11_Launch_-_GPN-2000 -000630. jpg str. 19 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Aldrin_Looks_Back_at_Tranquility_Base_-_GPN -2000 -001102. jpg str. 20 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: 5927_NASA. jpg str. 21 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Apollo_11_Crew_in_Raft_before_Recovery__GPN-2000 -001212. jpg