Mrs n n n Mrs Konceptualizls A mrs

  • Slides: 21
Download presentation
Mérés n n n Mérés Konceptualizálás A mérés hibái q q q Az operacionalizálás

Mérés n n n Mérés Konceptualizálás A mérés hibái q q q Az operacionalizálás során Mintaválasztás során Mérési folyamat közben

Mérési kritériumok n n n Érvényesség (valóban azt mérjük, amit szeretnénk? ) Megbízhatóság (Ugyanazt

Mérési kritériumok n n n Érvényesség (valóban azt mérjük, amit szeretnénk? ) Megbízhatóság (Ugyanazt mérve ugyanazt az az eredményt kapjuk? ) Érzékenység (elég érzékeny volt a mérés? )

Operacionalizásás n n Fogalom meghatározás Elméleti definíció Műveleti definíció (Mit mérek) Mérhető változók meghatározása

Operacionalizásás n n Fogalom meghatározás Elméleti definíció Műveleti definíció (Mit mérek) Mérhető változók meghatározása

Mintavétel n n Populáció - alapsokaság (akikre a vizsgálat eredményét általánosítani szeretnénk) Vizsgált minta

Mintavétel n n Populáció - alapsokaság (akikre a vizsgálat eredményét általánosítani szeretnénk) Vizsgált minta (ténylegesen megvizsgáltak) Reprezentatív minta (A kutatás szempontjából fontos tulajdonságokban az egész populáció sajátosságait mutatja) Szakdolgozati minta (önkéntesek, a baráti körömet reprezentálja : )

Mintavétel n n A populáció minden elemének, minden egyes tagjának egyenlő eséllyel kell rendelkeznie

Mintavétel n n A populáció minden elemének, minden egyes tagjának egyenlő eséllyel kell rendelkeznie arra, hogy a mintába kerüljön. A mintának meghatározott pontossággal tükröznie kell az alapsokaságnak a vizsgált szempontok szerinti jellemzőit, összetételét, variabilitását.

Az egyszerű véletlen kiválasztás n n Sorsolás, véletlen szám Minden X-edik ? Például, ha

Az egyszerű véletlen kiválasztás n n Sorsolás, véletlen szám Minden X-edik ? Például, ha az iskola tanulóit névsor szerint állítjuk sorba, előfordulhat, hogy bizonyos nevek valamilyen társadalmi jellegzetességhez kötődnek, és ezek „sűrűsödése” a névsor bizonyos helyein ellene hat a véletlenszerűségnek. Hogyan csinálom? excel véletlen szám generátor VÉL, VÉLETLEN. KÖZÖTT q

A lépcsőzetes mintavétel n n n Ha nincs listánk a populációról a mintavételt több

A lépcsőzetes mintavétel n n n Ha nincs listánk a populációról a mintavételt több lépésben, több „lépcsőben” hajtjuk végre Pl: q q q előbb az iskolák közül veszünk mintát (első mintavételi lépcső) az egyes iskolákban a negyedik évfolyamos osztályok közül sorsolunk ki megfelelő számút az így kiválasztott osztályok tanulói közül választunk ki meghatározott számút véletlenszerűen

Csoportos mintavétel esetén a csoportok halmazából EV mintát veszünk, s ezen belül teljes körű

Csoportos mintavétel esetén a csoportok halmazából EV mintát veszünk, s ezen belül teljes körű megfigyelést végzünk. (pl. középiskolások szórakozási szokásai: a középiskolák közül véletlenszerűen választunk, a kiválasztottaknál minden tanulót megkérdezünk. ) n

A rétegzett mintavétel n n Az alapsokaságot valamilyen – a vizsgált dolog szempontjából releváns

A rétegzett mintavétel n n Az alapsokaságot valamilyen – a vizsgált dolog szempontjából releváns – szempont szerint több csoportra bontjuk Azonos mintanagyságnál kisebb hiba, mint az egyszerű véletlen módszernél olvasásmegértés vizsgálatához, releváns rétegző szempont lehet az iskolatípus vagy a település nagysága, ahol az iskola található értelmetlen rétegző szempont az iskola – bárhogyan is mért – nagysága. Hiszen így például a kis tanulószámmal dolgozó „elitiskolák” és az ugyancsak kis létszámú hátrányos helyzetű kistelepülési iskolák egy „rétegbe” kerülnek

Nem valószínűségi mintavétel n n Egyszerűen elérhető alanyok megkeresése Szakértői mintavétel Hólabda módszer Kvótás

Nem valószínűségi mintavétel n n Egyszerűen elérhető alanyok megkeresése Szakértői mintavétel Hólabda módszer Kvótás mintavétel (alapsokaságot leíró mátrix alapján)

Korrekciók - a minta súlyozása n n n A populáció sajátosságainak megfelelően súlyozzuk a

Korrekciók - a minta súlyozása n n n A populáció sajátosságainak megfelelően súlyozzuk a minta elemeit. Ha a minta és a populáció bizonyos sajátosságaikban eltér Kis mértékű az eltérés (max 10%)

Skála típusok n n Nominális (kategóriák) Ordinális (rangsorolt számok hozzárendelése, Pl: verseny) q n

Skála típusok n n Nominális (kategóriák) Ordinális (rangsorolt számok hozzárendelése, Pl: verseny) q n Intervallum skála (elhelyezés egy független skálán) q n A különbség iránya ismert, mértéke nem Öszeadhatóság, egyforma távolság (1 db 10 pontos feladat = 2 db 5 pontos) Arányskála (nullpont + intervallum skála)

Adattranszformáció n n n Intervallum skálából nominális (kategóriákat hozok létre) Intervallum skálából ordinális (sorbaállítom

Adattranszformáció n n n Intervallum skálából nominális (kategóriákat hozok létre) Intervallum skálából ordinális (sorbaállítom őket és a sorszámát rendelem hozzá) Ordinálisból nominális (kategóriák: hányadik helyre soroltam)

Mérési folyamat n n n Mérőeszköz használatával a személyhez információt rendelünk Elemi információ (egy

Mérési folyamat n n n Mérőeszköz használatával a személyhez információt rendelünk Elemi információ (egy cella egy érték, matekfizika szakos helyett két rekord, 1 NF) Adatbázisban (táblában) tároljuk (oszlopok a változók, sorok a személyek)

Minta nagyság n Befolyásoló tényezők: q q n Eredmények pontossága Populáció heterogenitása Változók száma

Minta nagyság n Befolyásoló tényezők: q q n Eredmények pontossága Populáció heterogenitása Változók száma Gazdasági szempontok minél nagyobb a vizsgálni kívánt populáció, arányosan egyre nagyobb mintára van szükség?

Standard hiba Szórás/elemszám négyzetgyöke

Standard hiba Szórás/elemszám négyzetgyöke

Minta elemszám és standard hiba kapcsolata

Minta elemszám és standard hiba kapcsolata

Fogalmi térkép n n n Fogalmi térkép Mérőeszköz Elemzés Tartalmilag, fogalmilag koherens, ugyanazokat az

Fogalmi térkép n n n Fogalmi térkép Mérőeszköz Elemzés Tartalmilag, fogalmilag koherens, ugyanazokat az elemeket tartalmazza. A fogalmi térkép elemei megjelennek a mérőeszközben és az elemzésben. Azok és csak azok az elemek.

A kutatás időbelisége n Keresztmetszeti kutatás q q n Egyszeri Többszöri Longitudinális (rögzített mintán

A kutatás időbelisége n Keresztmetszeti kutatás q q n Egyszeri Többszöri Longitudinális (rögzített mintán periodikusan ismételt)

n n Primer kutatás (közvetlenűl a populáció tagjait vizsgáljuk) Szekunder (más kérdésben publikált eredmények

n n Primer kutatás (közvetlenűl a populáció tagjait vizsgáljuk) Szekunder (más kérdésben publikált eredmények feldolgozásából nyerünk információt pl: Vásárlási adatok -> fogyasztói szokások, vásárlási adatok -> életszínvonal)

Szekunder kutatás n Takarékos (idő, munka, pénz) Elavult adatokat tartalmazhat Tudománytalan adatokat tartalmazhat n

Szekunder kutatás n Takarékos (idő, munka, pénz) Elavult adatokat tartalmazhat Tudománytalan adatokat tartalmazhat n Idősor elemzés (jelenségek időbeli változása) n n