Mree ueih se ol 2 Strategije za prepreevanje

  • Slides: 14
Download presentation
Mreže učečih se šol 2 Strategije za preprečevanje nasilja 2. DELAVNICA ZA UČITELJSKE ZBORE

Mreže učečih se šol 2 Strategije za preprečevanje nasilja 2. DELAVNICA ZA UČITELJSKE ZBORE

NENASILNO REŠEVANJE KONFLIKTOV n n KONFLIKTI – vsakodnevna stalnica vsakega izmed nas Največkrat: n

NENASILNO REŠEVANJE KONFLIKTOV n n KONFLIKTI – vsakodnevna stalnica vsakega izmed nas Največkrat: n n bežimo pred konflikti oz. jih zanikamo konflikte rešujemo nasilno

n n n n Različnosti v šestih izhodiščih: osnovne potrebe vrednostni sistemi zaznavanje in

n n n n Različnosti v šestih izhodiščih: osnovne potrebe vrednostni sistemi zaznavanje in sprejemanje interesi omejene materialne možnosti psihološke potrebe

n n KONLIKTI SE RAZVIJAJO NADALJE! Oba pristopa na svoj način ZANEMARJATA POZITIVNO ENERGIJO,

n n KONLIKTI SE RAZVIJAJO NADALJE! Oba pristopa na svoj način ZANEMARJATA POZITIVNO ENERGIJO, ki se skriva v vsaki konfliktni situaciji.

KAJ JE KONFLIKT? n O konfliktu govorimo, kadar gre za dve ali več vpletenih

KAJ JE KONFLIKT? n O konfliktu govorimo, kadar gre za dve ali več vpletenih strani z različnimi, nasprotujočimi si potrebami, interesi, stališči, pozicijami, močmi, vlogami, identitetami.

X INTERES srečanje interesov križanje interesov kolizija interesov antagonizem interesov Konflikt je eno izmed

X INTERES srečanje interesov križanje interesov kolizija interesov antagonizem interesov Konflikt je eno izmed stanj medosebne ali medskupinske interakcije. SODELOVANJE kontinuum KONFLIKT VEČ KOT SODELUJEMO, MANJ JE KONFLIKTOV!

TRIJE POGOJI ZA KONFLIKT: n n n vpletenost dveh ali več strani, obstoj omejene

TRIJE POGOJI ZA KONFLIKT: n n n vpletenost dveh ali več strani, obstoj omejene možnosti za zadovoljevanje potreb/uresničitev interesov vseh vpletenih strani, ena stran poskuša omejiti/preprečiti uresničevanje interesov drugih strani, da bi tako lažje zadovoljila svoje potrebe, interese. (Kavčič)

VRSTE KONFLIKTOV n n n - opredeljujemo jih glede na vpletene akterje NOTRANJI KONFLIKTI

VRSTE KONFLIKTOV n n n - opredeljujemo jih glede na vpletene akterje NOTRANJI KONFLIKTI (konflikti znotraj osebnosti, v psihologiji) MEDOSEBNI KONFLIKTI MEDSKUPINSKI KONFLIKTI MED ORGANIZACIJAMI, INSTITUCIJAMI MEDNARODNI KONFLIKTI

TRI RAVNI V KONFLIKTU 1. Raven spora n 1. subjekt 2. subjekt Vprašanje: KAJ

TRI RAVNI V KONFLIKTU 1. Raven spora n 1. subjekt 2. subjekt Vprašanje: KAJ HOČEM? n Ta raven spora se večinoma rešuje s kompromisom ali pa institucionalno (pravo, sodišče).

2. Raven interesa, ki je v ozadju spora 1. interes 2. interes Vprašanje: ZAKAJ

2. Raven interesa, ki je v ozadju spora 1. interes 2. interes Vprašanje: ZAKAJ HOČEM TO, KAR HOČEM? Rešitev mora zadovoljiti interese vseh vpletenih strani.

3. Raven identitete; korenine konflikta Vprašanje: ZAKAJ POTREBUJEM TO, KAR HOČEM? Gre za potrebe,

3. Raven identitete; korenine konflikta Vprašanje: ZAKAJ POTREBUJEM TO, KAR HOČEM? Gre za potrebe, ki so del nas, ukoreninjene v nas! IDENTITETA (kultura, vrednote, verovanja, duhovnost, zgodovinski spomin. . . ) Priznanje potrebe, da sem, kar sem in da mi drugi to potrebo priznajo in jo spoštujejo.

REŠEVANJE KONFLIKTOV a) KONSTRUKTIVNO b) DESTRUKTIVNO

REŠEVANJE KONFLIKTOV a) KONSTRUKTIVNO b) DESTRUKTIVNO

NAČELA KONSTRUKTIVNEGA REŠEVANJA KONFLIKTOV n n n Poslušaj! Dostojanstvo in spoštovanje Dogovor in dovoljenje

NAČELA KONSTRUKTIVNEGA REŠEVANJA KONFLIKTOV n n n Poslušaj! Dostojanstvo in spoštovanje Dogovor in dovoljenje Drugih ne sodimo Odziv da, reakcija ne!

Pomembno! a) Vpletene strani same nenasilno delujejo v procesu konflikta; aktivno usmerjajo njegovo dinamiko.

Pomembno! a) Vpletene strani same nenasilno delujejo v procesu konflikta; aktivno usmerjajo njegovo dinamiko. b) Ne pustimo se povleči v spiralo nasilja! c) Dovolimo posredovanje tretje strani. d) Pogajamo se le o prvih ravneh- sporu in interesih. e) O identiteti, o potrebah, čustvih se NE moramo pogajati ali sklepati kompromisov!