Motivatie differentiatie 12 maart 2015 Daniel Pink 50

  • Slides: 15
Download presentation
Motivatie & differentiatie 12 maart 2015

Motivatie & differentiatie 12 maart 2015

Daniel Pink § 50 jaar psychologisch onderzoek § Tips voor onderwijs: § § §

Daniel Pink § 50 jaar psychologisch onderzoek § Tips voor onderwijs: § § § § Autonomie over hoe en wanneer Uitdagen en ‘mastering’ Doel en betekenis Ruimte voor inbreng leerlingen DHZ rapport – reflectie Complimenten op inzet en strategie, niet het resultaat! Klein en terecht! Pas op met ‘Als…dan!’ 2

Zin in School. L. Stevens (Red. ) (2004) Amersfoort: CPS The Self Determination Theory

Zin in School. L. Stevens (Red. ) (2004) Amersfoort: CPS The Self Determination Theory van de Rochester School van motivatiepsychologen. Richard (R. M. ) Ryan en Edward (E. L. ) Deci. De motivatietheorie gaat uit van de natuurlijke, aangeboren neiging van mensen om bezig te zijn met interessante dingen en te zoeken naar verbintenissen tussen zichzelf en de wereld.

Tijl Koenderink § De 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. § Onder

Tijl Koenderink § De 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. § Onder de zes, boven de acht < 6: verplicht herhalen > 8: meer vrijheden 4

Ricardo Semler § Succesvol ondernemer. § Auteur van ‘Maverick’ en ‘The Seven Day Weekend’.

Ricardo Semler § Succesvol ondernemer. § Auteur van ‘Maverick’ en ‘The Seven Day Weekend’. § ‘Mensen werken niet om geld te verdienen maar om zich goed te voelen en ergens bij te horen’. § ‘Als je vrij wilt zijn, moet je medewerkers laten bepalen hoe ze het doen. ’ § Vertrouwen en gezond verstand. 5

En nu? Leerplicht lesrooster examenprogramma Autonomie 6

En nu? Leerplicht lesrooster examenprogramma Autonomie 6

Semler § In VPRO’s ‘Tegenlicht’ § Ons hele leven is ingekaderd. We leven in

Semler § In VPRO’s ‘Tegenlicht’ § Ons hele leven is ingekaderd. We leven in een ’box’. § We need ‘Thinking inside the box’. 7

Experiment 4 H en 4 V § Doelen duidelijk § Vrije keuze leerroute §

Experiment 4 H en 4 V § Doelen duidelijk § Vrije keuze leerroute § Studiewijzer § § PTA startmomenten Thema’s § Zelf plannen § § Keuze gebruik leermiddelen Zelf bepalen wanneer wat 8

Experiment 4 H en 4 V § Plan- en reflectieformulier per thema § §

Experiment 4 H en 4 V § Plan- en reflectieformulier per thema § § § Bewustwording eigen keuze Autonomie en verantwoordelijkheid Duidelijkheid voor leerling en docent § Instructie § § Beperkt, afhankelijk thema en docent Vrij om te luisteren § Onder de 6, boven de 8 § Elk thema SO begrippen, <6 is overdoen. 9

Wat vinden de docenten? § § § Meer individueel contact met leerlingen. Meer zicht

Wat vinden de docenten? § § § Meer individueel contact met leerlingen. Meer zicht op proces bij leerlingen. Meer variatie bij inhoudelijke vragen leerlingen. Meer op behoefte en leerstijl leerling gericht. Vooral in het begin zoeken naar eigen rol. Hoe ga je om met die leerlingen die autonomie minder aankunnen? 10

Wat vinden de leerlingen? § § 4 H: 18 leerlingen Door gaan met deze

Wat vinden de leerlingen? § § 4 H: 18 leerlingen Door gaan met deze manier? § § § 11 ja 4 nee 2 weet niet Ja, dit werkt voor mij, als ik iets al snap heb ik geen zin om te luisteren. Nee, omdat zelf plannen moeilijk vind en me daar niet aan hou. Uitleg is prettig voor toets. 11

Wat vinden de leerlingen? § § 4 V: 23 leerlingen Door gaan met deze

Wat vinden de leerlingen? § § 4 V: 23 leerlingen Door gaan met deze manier? § § § 12 ja 9 nee 2 weet niet Ja, omdat het prettig is dat je zelf kunt bepalen wat je wanneer doet. Nee, omdat zelf plannen moeilijk vind en me daar niet aan hou. Uitleg is prettig voor toets. 12

13

13

Nog één keer Semler … ‘Vandaar dat we in Brazilië ook begonnen zijn met

Nog één keer Semler … ‘Vandaar dat we in Brazilië ook begonnen zijn met democratische scholen. Het vak van leraar is feitelijk al jaren overbodig. Hoeveel inspirerende leraren heb jij zelf gehad? De meeste vinden hun eigen vak niet eens leuk. Bij onze school bepalen de kinderen wat ze willen leren. Dan nodigen we mensen uit die daarover willen komen vertellen. ’… 14

Wat nu? Autonomie -> Hoe wilt u verder met deze workshop? Differentiëren, verschillende groepen?

Wat nu? Autonomie -> Hoe wilt u verder met deze workshop? Differentiëren, verschillende groepen? • Ervaringen uitwisselen • Lesprogramma maken • Verdiepen (lezen) 15