Mosty u Jablunkova odstedivka kal Celkov dotace z

  • Slides: 13
Download presentation
„Mosty u Jablunkova – odstředivka kalů“ • Celková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 1.

„Mosty u Jablunkova – odstředivka kalů“ • Celková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 1. 271 006, 57 Kč • Vlastní prostředky obce : 745. 464, 54 Kč • Začátek realizace aktivit: 19. 06. 2015 • Ukončení realizace aktivit: 17. 09. 2015 Název projektu: Mosty u Jablunkova - odstředivka kalů Akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2015

„Mosty u Jablunkova – odstředivka kalů“ Co vedlo k realizaci projektu • Důvodem pro

„Mosty u Jablunkova – odstředivka kalů“ Co vedlo k realizaci projektu • Důvodem pro přípravu a projekt na stavbu odstředivky kalů v obci Mosty u Jablunkova je ochrana vodních toků před možným únikem kalů v době velkých nátoků na realizované čističky. V minulosti uniklo z retenčních nádrží přímo do toku menší množství kalů. Důvodem těchto úniku byly velké nátoky balastních vod v období dešťů. Množství balastních vod se každým rokem snažíme snižovat, ale k úplnému odstranění případných úniku to nezabrání. Dalším kritériem, proč se obec rozhodla pro odstředivku kalů je fakt, že v zimním období je k oběma ČOV příjezd jen za dobrých klimatických podmínek. Obě ČOV jsou z důvodu dodržení spádů kanalizačního sběrače umístěny v nejnižších místech u potoka. Průběh stavby • Stavba byla zahájená na základě smlouvy o dílo ze dne 21. 05. 2015, která byla schválená na 10. zasedání rady obce č. usn. 10/160. Vítězný zhotovitel byl vybrán na základě podmínek zadávacího řízení. S cenou 1. 827 421, 21 Kč bez DPH (2. 211 179, 70 Kč s DPH) byl vybrán PROLIFIC CZ s. r. o.

Zahájení stavebních prací Stavební plocha před zahájením stavby Stavební práce na budově

Zahájení stavebních prací Stavební plocha před zahájením stavby Stavební práce na budově

Příprava na zhotovení krovu Vázáni armatury věnce Příprava krovu

Příprava na zhotovení krovu Vázáni armatury věnce Příprava krovu

Zhotovení krovu budovy Montáž krovu a dozdění obvodového zdiva pod krov

Zhotovení krovu budovy Montáž krovu a dozdění obvodového zdiva pod krov

Dokončení střechy Montáž střešní fólie a pokládání střešní krytiny. Osázení okna a dveří.

Dokončení střechy Montáž střešní fólie a pokládání střešní krytiny. Osázení okna a dveří.

Zhotovení vnitřních omítek a venkovních omítek

Zhotovení vnitřních omítek a venkovních omítek

Venkovní úpravy budovy

Venkovní úpravy budovy

Instalace technologie

Instalace technologie

Příprava na provoz odstředivky

Příprava na provoz odstředivky

Montáž kontejneru pro odstředěný kal

Montáž kontejneru pro odstředěný kal

Předání dokončené stavby

Předání dokončené stavby

„Mosty u Jablunkova – odstředivka kalů“ Celý projekt byl ukončen předávacím protokolem dne: 17.

„Mosty u Jablunkova – odstředivka kalů“ Celý projekt byl ukončen předávacím protokolem dne: 17. 09. 2015 Kolaudační souhlas vydal MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. : MEJA 18608/2015 Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.