Moro med matematikk Noen hoderegningstriks Gange tall mellom

  • Slides: 9
Download presentation
Moro med matematikk Noen hoderegningstriks

Moro med matematikk Noen hoderegningstriks

Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 1 • Det er ganske

Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 1 • Det er ganske enkelt å regne disse i hodet – Eksempel 13 x 12 • Ta det ene tallet og legg til tallet på enerplass i det andre tallet – 13 + 2 = 15 • Gang tallene som står på enerplassen med hverandre og legg dette til bak tall i forrige punkt – 3 x 2 = 6 → 156

Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 2 • Blir summen av

Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 2 • Blir summen av å multiplisere de to enertallene med hverandre tosifret må du regne sammen – Eksempel 14 x 16 • • 14 + 6 = 20 4 x 6 = 24 Regnes sammen slik: Svar 224 2 2 0 2 4 Eller du kan legge en ekstra 0 til det første → 200 og så legge til det andre tallet 200 + 24 = 224

Kvadrere tall som ender på 5 • Å gange to like tall som ender

Kvadrere tall som ender på 5 • Å gange to like tall som ender på 5 med hverandre er enkelt – Eksempel 35 x 35 • Multipliser det første tallet med (første tall + 1) – 3 x (3+1) = 12 • Skriv det ned og legg til 25 bak – 1225

Kvadrere 50 - 59 • Skal du gange to like tall mellom 50 og

Kvadrere 50 - 59 • Skal du gange to like tall mellom 50 og 59 med hverandre gjør du følgende: – Eksempel 53 x 53 • Legg til 25 til det bakerste tallet (eneren) – 3 + 25 = 28 • Gang tallet på enerplassen med hverandre og legg dette til tallet du fikk i forrige punkt, og dersom tallet er ensifret legger du en null foran – 3 x 3 = 9 → 09 – 2809

Multiplisere partall med 5 • Hvis du skal gange et hvilket som helst partall

Multiplisere partall med 5 • Hvis du skal gange et hvilket som helst partall med 5 gjør du følgende – Eksempel 124 x 5 • Del tallet på 2 og legg til en 0 bak – 124/2 = 62 → 620 • Skal du gange med 50 legger du til 00 – Eks 124 x 50 – 124/2 = 62 → 6200

Dele på 5 • Skal du dele på 5 er det nesten samme prosess

Dele på 5 • Skal du dele på 5 er det nesten samme prosess – Eksempel 35/5 • Først ganger du tallet med 2 – 35 x 2 = 70 • Flytt komma en plass framover – 70 → 7, 0 • Skal du dele på 50 flytter du komma to plasser, og dele på 500 flytter du tre plasser

Gange to tall med lik 10 -er og hvor enerne til sammen blir 10

Gange to tall med lik 10 -er og hvor enerne til sammen blir 10 • Det er ikke så vanskelig å gange tall i samme tier -intervall med hverandre så lenge tallene på enerplassen til sammen blir 10 – Eksempel 43 x 47 (her er 3 + 7 = 10) • Multipliser tiertallet med seg selv + 1 – 4 x (4 + 1) = 4 x 5 = 20 • Gang tall på enerplass med hverandre og plasser dette tallet bak summen i forrige punkt – 3 x 7 = 21 → 2021

Multiplisere tosifret tall med 11 • Det vanlige er nok å gange med 10

Multiplisere tosifret tall med 11 • Det vanlige er nok å gange med 10 og så legge til tallet en gang til, men dette er kanskje lettere? – Eksempel 27 x 11, 29 x 11 • Legg sammen begge tall i det tosifrede tallet, og sett svaret mellom de to tallene, og er tallet større enn 9 blir det første tallet med og øker tallet på tierplassen – 2 + 7 = 9 → 297 – 2 + 9 = 11 → 319