MORES UTOPIA ALS EEN PARADIGMA Prof Dr Jan

  • Slides: 25
Download presentation
MORE’S UTOPIA ALS EEN PARADIGMA Prof. Dr. Jan PAPY Katholieke Universiteit Leuven Emeritiforum 28

MORE’S UTOPIA ALS EEN PARADIGMA Prof. Dr. Jan PAPY Katholieke Universiteit Leuven Emeritiforum 28 april 2016

IS DE UTOPIA UTOPISCH? The idea of a perfect and immortal commonwealth will always

IS DE UTOPIA UTOPISCH? The idea of a perfect and immortal commonwealth will always be found as chimerical as that of a perfect and immortal man. David Hume 1761

WAAR IS UTOPIA?

WAAR IS UTOPIA?

EERSTE THESE UTOPIA LIGT IN EEN BOEK

EERSTE THESE UTOPIA LIGT IN EEN BOEK

HET BOEK UTOPIA o Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo

HET BOEK UTOPIA o Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia o In het Latijn - in Leuven

HET BOEK UTOPIA (2)

HET BOEK UTOPIA (2)

HET BOEK UTOPIA (3) o Griekse woorden – sleutelwoorden in het Grieks o Nieuwe

HET BOEK UTOPIA (3) o Griekse woorden – sleutelwoorden in het Grieks o Nieuwe Wereld van Amerigo Vespucci’s Quattuor navigationes

TWEE/DRIE UTOPIA’S 1. “Oer-Utopia” > “Nusquama” = +/- Boek II (Eilandverhaal) 2. Boek I

TWEE/DRIE UTOPIA’S 1. “Oer-Utopia” > “Nusquama” = +/- Boek II (Eilandverhaal) 2. Boek I (Engeland) 3. Boek I – II met inleiding en uitleiding

EEN REISVERHAAL? In de Utopia: geen actie, geen plot Tweemaal de “terugkerende protagonist”: -

EEN REISVERHAAL? In de Utopia: geen actie, geen plot Tweemaal de “terugkerende protagonist”: - More over zijn reis in Vlaanderen - Hythlodaeus over zijn reis in de Nieuwe Wereld

EEN REISVERHAAL? (2) o Reis of reiziger niet centraal, geen individuen wel “verhaal-vertellers” in

EEN REISVERHAAL? (2) o Reis of reiziger niet centraal, geen individuen wel “verhaal-vertellers” in het raamverhaal o Reis is steeds de opstap naar beschrijving o Beide boeken (I-II): politieke en sociale condities

EEN REISVERHAAL? (3) Sociale kritiek op Europa Spiegel van de Utopiërs: - Engeland –

EEN REISVERHAAL? (3) Sociale kritiek op Europa Spiegel van de Utopiërs: - Engeland – Polylerites: strafsysteem - Frankrijk – Achoriërs: imperialisme - Europa – Macariërs: corrupte hoflieden

WELK UTOPIA? o Plato’s eerste wet: de gelijke verdeling van alle goederen over alle

WELK UTOPIA? o Plato’s eerste wet: de gelijke verdeling van alle goederen over alle mensen o Niet in het oude Europa – wel in het nieuwe Utopia

UTOPIA, EEN EILAND o gebaseerd op rede: geometrie & mathematica o splendid isolation o

UTOPIA, EEN EILAND o gebaseerd op rede: geometrie & mathematica o splendid isolation o demografische omvang van Londen o 30 syfogranten/phylarchen, elke 10 één proto-syfogrant/opperphylarch, elke 200 kiezen één “vorst”

UTOPIA, EEN FAMILIE (1) o Iedereen werkt zes uur per dag o Hard labeur

UTOPIA, EEN FAMILIE (1) o Iedereen werkt zes uur per dag o Hard labeur voor vrijwilligers, veroordeelden en vreemden die “vrijwillig slavernij in Utopia kiezen” o Alle vruchtbare grond is gemeenschappelijk goed

UTOPIA, EEN FAMILIE (2) o De maatschappij is één grote familie o Hoofd van

UTOPIA, EEN FAMILIE (2) o De maatschappij is één grote familie o Hoofd van een familie bestelt bij de lokale markt enkel het noodzakelijke o Overvloed wordt gratis verdeeld o Luxe: gouden kamerpotten…

UTOPIA, EEN OPVOEDINGSINSTITUUT o meisjes en jongens publieke lessen: muziek, logica, rekenkunde, geometrie, astronomie

UTOPIA, EEN OPVOEDINGSINSTITUUT o meisjes en jongens publieke lessen: muziek, logica, rekenkunde, geometrie, astronomie o moraalfilosofie: zoektocht naar ware geluk o tolerant in religie

TWEEDE THESE UTOPIA LIGT IN EEN CONTRASTEREND IDEE

TWEEDE THESE UTOPIA LIGT IN EEN CONTRASTEREND IDEE

UTOPIA ALS EEN MAAKBARE WERELD Humanisten als Erasmus en More o Opvoeders o Sociale

UTOPIA ALS EEN MAAKBARE WERELD Humanisten als Erasmus en More o Opvoeders o Sociale hervormers o Kerkhervormers o Politieke adviseurs

UTOPIA, EEN ERASMIAANS PROGRAMMA

UTOPIA, EEN ERASMIAANS PROGRAMMA

UTOPIA, EEN IDEALE WERELD (1) o Utopia als societas perfecta: afkomst, geschiedenis, cultuur en

UTOPIA, EEN IDEALE WERELD (1) o Utopia als societas perfecta: afkomst, geschiedenis, cultuur en solidariteit maken één natie o de mens als “zoon politikon” vindt enkel voltooiing in de maatschappij

UTOPIA, EEN IDEALE WERELD(2) o Geen staat gebaseerd op religie of metafysica o Een

UTOPIA, EEN IDEALE WERELD(2) o Geen staat gebaseerd op religie of metafysica o Een staat gebaseerd op natuurlijke ethiek o rede (ratio) ontwortelt alle ondeugden

UTOPIA, EEN IDEALE WERELD(3) o Niet de instituties maken Utopiërs tot goede mensen o

UTOPIA, EEN IDEALE WERELD(3) o Niet de instituties maken Utopiërs tot goede mensen o Wel het handelen op basis van morele integriteit o Tolerantie, maar niet voor gebrek aan morele integriteit: oorlog – kolonisatie o More geen socialist, communist, liberaal, imperialist, oorlogsheraut

HUMANISTISCH “ETHOS” VAN DEUTOPIA: EEN LUCIAANSE DIALOOG o Homogene relatie tussen Boek I en

HUMANISTISCH “ETHOS” VAN DEUTOPIA: EEN LUCIAANSE DIALOOG o Homogene relatie tussen Boek I en II o Alternatie tussen historische realiteit en tijdloos ideaal: Utopia bestaat niet, enkel het verhaal over Utopia (Hythlodaeus’ naam!) o Alternatie tussen ernstige sociale kritiek en satirische ambiguïteit: Lucianus - Erasmus

REALISEERBAAR IDEAAL OF CONTRASTERENDE SPIEGEL? (1) Hythlodaeus “Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat niet de

REALISEERBAAR IDEAAL OF CONTRASTERENDE SPIEGEL? (1) Hythlodaeus “Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat niet de hele wereld al lang op deze wijze van Utopia is georganiseerd. ”

REALISEERBAAR IDEAAL OF CONTRASTERENDE SPIEGEL? (2) Morus “dat er heel veel is in het

REALISEERBAAR IDEAAL OF CONTRASTERENDE SPIEGEL? (2) Morus “dat er heel veel is in het gemenebest van deze Utopiërs wat ik voor de landen van onze beschavingskring wel zou wensen. Zou wénsen, als is het met weinig hoop. ”