Moodle u razrednoj nastavi izradila uiteljica Adrijana Leko

  • Slides: 21
Download presentation
Moodle u razrednoj nastavi izradila učiteljica Adrijana Leko

Moodle u razrednoj nastavi izradila učiteljica Adrijana Leko

5. Izgled zavičaja a/ nizinski zavičaj b/ brežuljkasti zavičaj Kljuni pojmovi: nizinski zavičaj, brežuljkasti

5. Izgled zavičaja a/ nizinski zavičaj b/ brežuljkasti zavičaj Kljuni pojmovi: nizinski zavičaj, brežuljkasti zavičaj. Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu. 6. Vode zavičaja Ključni pojmovi: vode tekućice, vode stajaćice, živi svijet. Obrazovna postignuća: razlikovati vode tekućice od voda stajaćica; uočavati, razlikovati i imenovati vode u zavičajnom području, prepoznati najpoznatije biljke i životinje u vodama. 10. Podneblje, vremenska obilježja zavičajne regije Ključni pojmovi: podneblje. Obrazovna postignuća: uočavati, pratiti, bilježiti, uspoređivati i razlikovati vremenske pojave pojedinih godišnjih doba; uočiti međusobnu ovisnost podneblja i životne zajednice u zavičajnom području; nabrojiti tipične biljke i životinje zavičaja. 11. Gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije Ključni pojmovi: gospodarstvo, gospodarske djelatnosti. Obrazovna postignuća: upoznati značajne gospodarske djelatnosti zavičaja; uočiti i razumjeti vezu djelatnosti ljudi sa izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima. 12. Gospodarstvo i kvaliteta okoliša Ključni pojmovi: zaštita i čuvanje okoliša. Obrazovna postignuća: upoznati i razumjeti vezu između djelatnosti ljudi i onečišćenja okoliša i navesti primjere iz zavičaja; predlagati mjere zaštite; upoznati jednu zakonom zaštićenu biljku ili životinju. 13. Moja županija Ključni pojmovi: županija. Obrazovna postignuća: upoznati županijsko središte ili grad u zavičaju; pronaći ga na zemljopisnoj karti; razumjeti značaj središta za žvot ljudi. 16. Moj zavičaj u prošlosti Ključni pojmovi: kulturno - povijesni spomenici zavičaja. Obrazovna postignuća: upoznati važne kulturnopovijesne spomenike zavičaja; istraživati i povezivati temeljem povijesnih izvora (predmeti, fotografije, mape, karte. . . ). izradila učiteljica Adrijana Leko

“Moodle je sustav temeljen na sustavu otvorenog koda, a namijenjen je izradi elektroničkih obrazovnih

“Moodle je sustav temeljen na sustavu otvorenog koda, a namijenjen je izradi elektroničkih obrazovnih sadržaja te održavanju nastave na daljinu. ” (preuzeto s https: //loomen. carnet. hr/) izradila učiteljica Adrijana Leko

Početak. . izradila učiteljica Adrijana Leko

Početak. . izradila učiteljica Adrijana Leko

Tematska podjela • 8 tematskih cjelina • trajanje 3 tjedna • ukupno 9 sati

Tematska podjela • 8 tematskih cjelina • trajanje 3 tjedna • ukupno 9 sati nastave u školi + individualni izbor vremenskog trajanja od kuće izradila učiteljica Adrijana Leko

Podjela unutar tema. . . izradila učiteljica Adrijana Leko

Podjela unutar tema. . . izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

Sadržaj izrađen u obliku knjige sa stranicama i podstranicama izradila učiteljica Adrijana Leko

Sadržaj izrađen u obliku knjige sa stranicama i podstranicama izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

Aktivnosti • Hot potatoes križaljke • Hot potatoes kvizovi • Testovi izradila učiteljica Adrijana

Aktivnosti • Hot potatoes križaljke • Hot potatoes kvizovi • Testovi izradila učiteljica Adrijana Leko

Testovi tijekom tečaja izradila učiteljica Adrijana Leko

Testovi tijekom tečaja izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

Razvijen natjecateljski duh. . . izradila učiteljica Adrijana Leko

Razvijen natjecateljski duh. . . izradila učiteljica Adrijana Leko

Povratna informacija izradila učiteljica Adrijana Leko

Povratna informacija izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

Rezultati. . . izradila učiteljica Adrijana Leko

Rezultati. . . izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

Moodle MOOC, ELA, e-tečajevi. . CARNetov masovni online tečaj - Moodle MOOC namijenjen je

Moodle MOOC, ELA, e-tečajevi. . CARNetov masovni online tečaj - Moodle MOOC namijenjen je nastavnom osoblju obrazovnih i znanstvenih ustanova ali i svim drugim zainteresiranim korisnicima u Republici Hrvatskoj i regiji koji žele naučiti kako samostalno osmisliti i izraditi online tečaj u Moodle-u. izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko

izradila učiteljica Adrijana Leko