monomolekulrn vrstvy studium struktury a vlastnost povrchov aktivnch

  • Slides: 11
Download presentation

monomolekulární vrstvy (studium struktury a vlastností povrchově aktivních látek) při větším množství rozestírané látky

monomolekulární vrstvy (studium struktury a vlastností povrchově aktivních látek) při větším množství rozestírané látky umístěné na povrch při velkém přebytku; mezi kapkou a monovrstvou se ustaví rovnováha

Kapalina na jejímž povrchu dochází k rozestírání (substrát), má velkou povrchovou energii (obvykle voda)

Kapalina na jejímž povrchu dochází k rozestírání (substrát), má velkou povrchovou energii (obvykle voda) Rozestírané látky kapalné - S > 0 tuhé – jako roztok v těkavém rozpouštědle S > 0 nepolární dostatečně dlouhý uhlovodíkový řetězec (je příčinou malé rozpustnosti ve vodě) Molekuly rozestíraných látek + polární skupina (způsobuje rozprostírání na vodní hladině)

Popis povrchového filmu: látkovým množstvím materiálu v povrchové vrstvě n (počtem molekul N) teplotou

Popis povrchového filmu: látkovým množstvím materiálu v povrchové vrstvě n (počtem molekul N) teplotou T dvourozměrnými stavovými proměnnými pokrytou plochou A, plochou, která ve filmu připadá na jednu molekulu – AM povrchovým tlakem , = o – o povrchové napětí čistého povrchu povrchové napětí povrchu pokrytého adsorbovanou vrstvou nebo povrchovým filmem

 měřením povrchového napětí čistého a pokrytého povrchu měřením síly, kterou film působí při

měřením povrchového napětí čistého a pokrytého povrchu měřením síly, kterou film působí při svém rozprostírání na jednotku délky lehké přepážky, položené na hladinu

 Při velmi nízkých tlacích

Při velmi nízkých tlacích

 Při vyšších tlacích Volmerova rovnice Odchylky od ideálního chování v homologické řadě mastných

Při vyšších tlacích Volmerova rovnice Odchylky od ideálního chování v homologické řadě mastných kyselin (data pro nižší homology C 5 až C 12 byla z koncentrační závislosti povrchového napětí, pro C 12 až C 15 měřením povrchového tlaku Langmuirovými vážkami

 korekce na plochu průřezu reálné molekuly vyloučená plocha - plocha vymezená v povrchové

korekce na plochu průřezu reálné molekuly vyloučená plocha - plocha vymezená v povrchové vrstvě jednou molekulou, v níž se nemůže vyskytovat střed žádné další molekuly S , L 2 , nebo L 1 a - charakterizuje přitažlivé síly mezi adsorbovanými molekulami

vrstva molekul surfaktantu na tuhém podkladu, vytvořená přenesením nerozpustného monomolekulárního filmu z hladiny kapaliny

vrstva molekul surfaktantu na tuhém podkladu, vytvořená přenesením nerozpustného monomolekulárního filmu z hladiny kapaliny na tuhou podložku Využití: simulace biologických systémů, selektivní filtry, biosensory, optické informační systémy