Monocotyledones Fam Colchicaceae Fam Iridaceae Fam Amaryllidaceae 1

  • Slides: 7
Download presentation
Monocotyledones Fam. Colchicaceae Fam. Iridaceae Fam. Amaryllidaceae 1. vježba Nina Bošković 19/15 Tamara Mitrović

Monocotyledones Fam. Colchicaceae Fam. Iridaceae Fam. Amaryllidaceae 1. vježba Nina Bošković 19/15 Tamara Mitrović 37/15 Svetlana Radićević 50/15

Galanthus nivalis L. Opis porodice Amaryllidaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Amaryllidaceae Genus: Galanthus

Galanthus nivalis L. Opis porodice Amaryllidaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Amaryllidaceae Genus: Galanthus Višegodišnje biljke, najčešće sa lukovicom, rijetko s rizomom. Cvjetovi su dvopolni, pravilni. Perijant koroliničan, od 2 kruga sa po 3 lista; 6 prašnika, plodnica podrasla, trogradna. Plod je najčešće čaura. Opis roda Galanthus Cvjetovi viseći; listovi perigona bijeli i slobodni; 3 spoljašnja lista perigona otprilike 2 puta duži od unutrašnjih Opis vrste Galanthus nivalis Unutrašnji listovi perigona na vrhu zelenkasti, listovi linearni; stabljika sa jednim visećim cvijetom. _ *P 3+3 A 3+3 G(3) _ K 3 C 3 A 3+3 G(3)

Cholchicum hungaricum Jka. Opis porodice Colchicaceae Classis: Liliopsida Ordo: Liliales Familia: Colchicaceae Genus: Colchicum

Cholchicum hungaricum Jka. Opis porodice Colchicaceae Classis: Liliopsida Ordo: Liliales Familia: Colchicaceae Genus: Colchicum Višegodišnje biljke (rijetko zelene ili drvenaste biljke), obično s podzemnim stablom (rizom ili lukovica). Listovi su cjeloviti, cjelovitog ruba. Cvjetovi dvopolni, rjeđe jednopolni; perijant najčešće koroliničan, većinom od 6 listova (rijetko 4 ili 8); 6 prašnika (rijetko 4, 4 ili 8); plodnica nadrasla, obično trogradna. Plod čaura ili bobica. Opis roda Cholchicum Listovi normalno razvijeni, prizemni; listovi perigona bar do polovine srasli u cijev. Cvjetovi pojedinačni; plod pod zemljom, 3 vrata veoma produžena. Opis vrste Cholchicum hungaricum Listovi se razvijaju istovremeno sa cvijetom, vrat jedva duži od prašnika *[P 3+3 A 3+3] G(3) ¯

Crocus weldenii Baker Opis porodice Iridaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Iridaceae Genus: Crocus

Crocus weldenii Baker Opis porodice Iridaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Iridaceae Genus: Crocus Višegodišnje biljke s rizomom ili krtolicom (koja često liči lukovici). Listovi cjeloviti, cjelovitog ruba. Cvjetovi dvopolni, pravilni ili nepravilni; perijant koroliničan, od 2 kruga s po 3 lista. Prašnika 3. Plodnica podrasla, trogradna, rijetko jednogradna, a često s razdijeljenim, koroloničnim njuškama. Plod je mnogosjemena čaura. Opis roda Crocus Cvjetovi pravilni, gotovo prizemni, sa vrlo produženom cijevi perigona; biljka bez nadzemne stabljike. Opis vrste Crocus weldenii Cvijet je bijele boje, a ždrijelo je modro. _ *[P 3+3 A 3] G(3)

Crocus dalmaticus Vis. Opis porodice Iridaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Iridaceae Genus: Crocus

Crocus dalmaticus Vis. Opis porodice Iridaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Iridaceae Genus: Crocus Višegodišnje biljke s rizomom ili krtolicom (koja često liči lukovici). Listovi cjeloviti, cjelovitog ruba. Cvjetovi dvopolni, pravilni ili nepravilni; perijant koroliničan, od 2 kruga s po 3 lista. Prašnika 3. Plodnica podrasla, trogradna, rijetko jednogradna, a često s razdijeljenim, koroloničnim njuškama. Plod je mnogosjemena čaura. Opis roda Crocus Cvjetovi pravilni, gotovo prizemni, sa vrlo produženom cijevi perigona; biljka bez nadzemne stabljike. Opis vrste Crocus dalmaticus Vrhovi spoljašnjih listova perigona, bez jasno izraženih pruga, duguljasti, ljubičaste boje; ždrijelo žuto. _ *[P 3+3 A 3] G(3)

Gladiolus palustris Gaud Opis porodice Iridaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Iridaceae Genus: Gladiolus

Gladiolus palustris Gaud Opis porodice Iridaceae Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Iridaceae Genus: Gladiolus Višegodišnje biljke s rizomom ili krtolicom (koja često liči lukovici). Listovi cjeloviti, cjelovitog ruba. Cvjetovi dvopolni, pravilni ili nepravilni; perijant koroliničan, od 2 kruga s po 3 lista. Prašnika 3. Plodnica podrasla, trogradna, rijetko jednogradna, a često s razdijeljenim, koroloničnim njuškama. Plod je mnogosjemena čaura. Opis roda Gladiolus Cvjetovi su nepravilni, gotovo dvousnati, u jednostranim cvatovima Opis vrste Gladiolus palustris Vlakna spoljašnjeg omotača (tunica) gomolja su odebljala, mrežasto-isprepletena; tobolac je na crhu zaoblenj. _ *[P 3+3 A 3] G(3)

Romulea bulbocodium (L. ) Seb. et M. Opis porodice Iridaceae Višegodišnje biljke s rizomom

Romulea bulbocodium (L. ) Seb. et M. Opis porodice Iridaceae Višegodišnje biljke s rizomom ili krtolicom (koja često liči lukovici). Listovi cjeloviti, cjelovitog ruba. Cvjetovi dvopolni, pravilni ili nepravilni; perijant koroliničan, od 2 kruga s po 3 lista. Prašnika 3. Plodnica podrasla, trogradna, rijetko jednogradna, a često s razdijeljenim, koroloničnim njuškama. Plod je mnogosjemena čaura. Classis: Magnoliopsida Ordo: Aspargales Familia: Iridaceae Genus: Romulea Opis roda Romulea Cvjetovi su pravilni, nnjuška nije koroinična , listovi perijanta jednaki Opis vrste Romulea bulbocodium Njuške sve do baze rascijepane, prašnici kraći od tučka. Cvijeće ljubičasto sa žutim ždrijelom. Cvjeta u rano proljeće. _ *[P 3+3 A 3+3°] G(3)