Monitory CRT LCD Cathode Ray Tube Liquid Crystal

  • Slides: 11
Download presentation

Monitory CRT LCD Cathode Ray Tube Liquid Crystal Display

Monitory CRT LCD Cathode Ray Tube Liquid Crystal Display

n Monitor je základním výstupním zařízením osobního počítače. n V minulosti se LCD displeje

n Monitor je základním výstupním zařízením osobního počítače. n V minulosti se LCD displeje používaly pouze u přenosných počítačů, zatímco u stolních počítačů se používalo téměř výhradně CRT obrazovek. n n Díky zdokonalování a zlevňování LCD technologie dostávají LCD panely do popředí i na poli stolních osobních počítačů.

Vlastnosti monitorů n Úhlopříčka – udávaná v palcích, běžně používané monitory mají od 14"

Vlastnosti monitorů n Úhlopříčka – udávaná v palcích, běžně používané monitory mají od 14" do 21„. n Rozlišení obrazovky udává počet bodů (pixelů) na šířku a na výšku obrazovky. n n Pixel se skládá ze tří barevných bodů, na něž dopadá světlo jeden je červený, jeden zelený , jeden modrý. n Aby monitor mohl vytvořit miliony barev, musí umět vytvořit ke každé barvě 256 odstínů. n n Čím vyšší rozlišení má monitor, tím víc se na obrazovku vejde, ale o to je obraz na monitoru menší.

n Důležitá je i obnovovací frekvence. Od monitorů s nízkou obnovovací frekvencí můžou bolet

n Důležitá je i obnovovací frekvence. Od monitorů s nízkou obnovovací frekvencí můžou bolet oči a hlava. n Obnovovací frekvence udává, kolikrát za sekundu se obnoví obraz na obrazovce. n Obrazovky typu CRT s katodovým dělem se při ozáření rozsvítí jen na kratičký okamžik a pak pohasnou, proto musí být opět rychle osvíceny. n Nejnižší obnovovací frekvence CRT typu obrazovek je 75 krát za sekundu = 75 Hz. n Obrazovky typu LCD nepohasínají tak rychle, proto jim postačí obnovovací frekvence 60 Hz.

n Jak bylo řečeno výše, každý pixel se skládá ze tří subpixelů, což v

n Jak bylo řečeno výše, každý pixel se skládá ze tří subpixelů, což v praxi znamená, že LCD monitor s rozlišením 1 600 x 1 200 má vedle sebe ve skutečnosti ne 1 600 bodů, ale 4 800 sub-pixelů. n Velikost těchto bodů je velmi malá a pohybuje se standardně v rozmezí od 0, 24 - 0, 29 mm. n U vyspělejších LCD monitorů může velikost těchto bodů klesnout až na pouhých 0, 12 mm. n Velikost bodů tak ovlivňuje maximální úhlopříčku LCD monitorů, proto se jen velmi málo vyskytují malé LCD monitory s vysokým rozlišením. n Pro osvětlení se začínají využívat i speciální LED diody, jejichž jas je možné regulovat pro každou zvlášť.

RGB n Barevný model RGB neboli červená-zelenámodrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve

RGB n Barevný model RGB neboli červená-zelenámodrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech. n n Každá barva je udána mohutností tří základních barev – komponent (červené - red, zelené – green a modré – blue, odtud RGB). n Mohutnost se udává buď v procentech (dekadický způsob) nebo podle použité barevné hloubky, přičemž čím větší je mohutnost, tím s vyšší intenzitou se barva komponenty zobrazuje

CRT monitor n Elektronická obrazovka, jejíž katodová trubice obsahuje tři elektronové trysky. n Luminiscenční

CRT monitor n Elektronická obrazovka, jejíž katodová trubice obsahuje tři elektronové trysky. n Luminiscenční vrstva se skládá z tří oddělených č, z a m fosforeskujících bodů.

LCD monitor n Zobrazovač nebo plochá obrazovka využívající schopností kapalných krystalů polarizovat procházející světlo

LCD monitor n Zobrazovač nebo plochá obrazovka využívající schopností kapalných krystalů polarizovat procházející světlo podle polohy jejich tyčinkových molekul, ovládané jejich elektrickým pólem.

Projektory n Data video projektory se využívají pro velkoplošné zobrazování počítačového nebo video signálu.

Projektory n Data video projektory se využívají pro velkoplošné zobrazování počítačového nebo video signálu. n Nejsou tedy zdrojem signálu (až na výjimky) , musí být připojeny na nějaké zařízení jako např. PC, notebook, video, DVD, digitální fotoaparát, atd. n Projektory se rozdělují podle několika parametrů: - váha, rozlišení (SVGA, XGA, SXGA) - svítivost (udáván v ANSI lumen) - technologie zobrazení (DLP, LCD).

Plazmové obrazovky n Plazmové panely jsou založeny na miniaturních barevných fleorescenčních reflektor (luminoferů), které

Plazmové obrazovky n Plazmové panely jsou založeny na miniaturních barevných fleorescenčních reflektor (luminoferů), které vytvářejí samotný obraz. Každý pixel je tvořen trojicí luminoferů – červeným, zeleným a modrým. n Každý plazmový panel je složen ze dvou skleněných desek mezi kterými jsou umístěny miniaturní skleněné buňky do kterých byl během výrobního procesu vstříknuta a zapečetěna směs vzácných plynů neonu a xenonu. n Pokud pustíte do panelu elektrický proud vytvoří proud volných elektronů reakcí s netečným plynem plazmu, která rozzáří jednotlivé luminofery z nichž je tvořen obraz.