Modul II Pprava lektora na vuku VYPRACOVAL Ing

  • Slides: 20
Download presentation
Modul II - Příprava lektora na výuku VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Mareš, CSc. Vzdělávací program

Modul II - Příprava lektora na výuku VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Mareš, CSc. Vzdělávací program Lektorských dovedností a aplikace vhodných metod lektorské výuky prostřednictvím vzdělávacího programu Manažerských dovedností pro nižší a střední management, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/3. 2. 13/03. 0010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

Program • • • Identifikace vzdělávacích potřeb Logika výstavby školicí jednotky Didaktika a metodika

Program • • • Identifikace vzdělávacích potřeb Logika výstavby školicí jednotky Didaktika a metodika z pohledu profesního vzdělávání Vyučovací metody, druhy a volba Metody tzv. problémového vyučování - případové metody • Vizualizace a práce s didaktickou technikou • Tvorba učebních pomůcek pro účastníky • Scénář (plán) lektorského vystoupení a jeho příprava Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 2

Metody výuky • • • přednáška s diskusí práce ve dvojicích a skupinách případové

Metody výuky • • • přednáška s diskusí práce ve dvojicích a skupinách případové studie zaměřené na profesní vzdělávání simulace a výukové hry nácvik vystupování před skupinou vč. záznamu na kameru a následný rozbor • řízená diskuse • cca 60% výuky je realizováno dialogickými metodami. Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 3

Cíle • zlepšíte si své lektorské schopnosti a dovednosti a budete je vhodně aplikovat

Cíle • zlepšíte si své lektorské schopnosti a dovednosti a budete je vhodně aplikovat v oblastech, kterým se běžně při své lektorské činnosti věnujete (tzn. zejména v oblasti manažerských dovedností); • v průběhu tvorby vzdělávacích programů budete mít možnost uplatnit svůj názor a praktické zkušenosti a tím ovlivnit výsledný produkt. Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 4

Alexandre Dumas Člověk, který mnoho mluví, řekne nakonec hloupost. Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

Alexandre Dumas Člověk, který mnoho mluví, řekne nakonec hloupost. Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 5

Příprava = 9 / 10 úspěchu • Cíle • Posluchači • Čas • Vizuální

Příprava = 9 / 10 úspěchu • Cíle • Posluchači • Čas • Vizuální pomůcky • Materiály Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 6

Analýza vzdělávacích potřeb A Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. B C 7

Analýza vzdělávacích potřeb A Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. B C 7

Učební jednotka Cíl Hodnocení výkonu Vstupní chování Učební proces Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

Učební jednotka Cíl Hodnocení výkonu Vstupní chování Učební proces Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 8

Analýza posluchačů • • • hodnoty potřeby zábrany vědomosti dovednosti Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš,

Analýza posluchačů • • • hodnoty potřeby zábrany vědomosti dovednosti Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 9

Určete prvky obsahu - úvod • • uvádí přehled vyvolává očekávání vysvětluje cíle a

Určete prvky obsahu - úvod • • uvádí přehled vyvolává očekávání vysvětluje cíle a racionální podstatu stimuluje zájem Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 10

Obsah - hlavní část (5 P) • poradit informace pro účastníky • ptát se

Obsah - hlavní část (5 P) • poradit informace pro účastníky • ptát se zjistit úroveň dovedností a stimulovat myšlení a zájem dát účastníkům čas na kladení otázek • přizpůsobit srovnávat informace s předcházející výukou • použít deduktivní přístup: úč. aplikují informace na příkladech induktivní přístup: úč. dělají závěry z příkladů • posoudit vyhodnotit, zda jsou cíle dosažitelné vzdělávacím programem Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 11

Obsah - závěr • rekapitulace hlavních bodů • příprava plánu činnosti, jak účastníci v

Obsah - závěr • rekapitulace hlavních bodů • příprava plánu činnosti, jak účastníci v budoucnosti využijí to, co se naučili • prostor pro účastníky, vyjádření jejich zpětných vazeb • příprava přechodu do dalšího kurzu, modulu, školení. . . Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 12

Didaktika a metodika z pohledu profesního vzdělávání • Metody = strategie pro podporu obsahu

Didaktika a metodika z pohledu profesního vzdělávání • Metody = strategie pro podporu obsahu (např. přednáška, diskuse, práce v malé skupině, atd. ) • Prostředky = fyzické prvky pro podporu metod (např. o flipcharty, materiály rozdávané účastníkům, snímky pro dataprojektor, počítače, videofilmy, atd. ) Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 13

Vizualizace a práce s didaktickou technikou umožní lektorovi a účastníkům: • • • připravit

Vizualizace a práce s didaktickou technikou umožní lektorovi a účastníkům: • • • připravit vypracovat oživit opravit zpracovat odkázat (na co) Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. • zvětšit nebo zmenšit • poskytnout a získat zpětnou vazbu • sumarizovat • učit se na dálku • ukládat materiály k programu. 14

Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem Dale Carnegie Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 15

Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem Dale Carnegie Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 15

Lepší jeden obrázek než 1000 slov Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 16

Lepší jeden obrázek než 1000 slov Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 16

Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 17

Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 17

Porovnání parametrů kol Nevhodný snímek Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 18

Porovnání parametrů kol Nevhodný snímek Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 18

Usměrňujte pozornost posluchačů • • • Vypnutí obrazu projektoru (černá plocha) Otočení archu s

Usměrňujte pozornost posluchačů • • • Vypnutí obrazu projektoru (černá plocha) Otočení archu s informacemi Smazání tabule Odkrytí a zakrytí předmětu Nedáte předměty nebo informační materiály kolovat Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 19

Hodnota školení závisí výhradně na věcech, které udělám, až školení skončí = zlepšený pracovní

Hodnota školení závisí výhradně na věcech, které udělám, až školení skončí = zlepšený pracovní výkon Kroky, akce, změny Začátek akce Cílový termín Kdo mi může pomoci Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. 20