Modul 6 Skrivemodul om Amalie Skram Modul 6

  • Slides: 7
Download presentation
Modul 6 Skrivemodul om Amalie Skram

Modul 6 Skrivemodul om Amalie Skram

Modul 6 Fokus for dette modul Amalie Skram: "Det røde gardin” 1899 Læsefokus til

Modul 6 Fokus for dette modul Amalie Skram: "Det røde gardin” 1899 Læsefokus til novellen: – Stil tre undringsspørgsmål til teksten! Faglige mål: – At forstå niveauerne i Den analyserende artikel. – At på påbegyndt en analyserende artikel om ”Det røde gardin”.

Modul 6 Skriveopgave Kvindens rolle i samfundet i Det moderne gennembrud Opgaveformulering: Skriv en

Modul 6 Skriveopgave Kvindens rolle i samfundet i Det moderne gennembrud Opgaveformulering: Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillingen af kvindens rolle i samfundet i Det moderne gennembrud. I din artikel skal du analysere og fortolke Amalie Skrams novelle "Det røde gardin" og på baggrund heraf perspektivere til et eller flere selvvalgte eksempler på temaet. I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: – At analysere og fortolke, hvordan den kvindelige hovedperson portrætteres. – At perspektivere til den selvvalgte litteratur. Kom så langt I kan i timen – skriv resten hjemme. Omfang af din artikel: Tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Modul 6 Overordnet eksempel på disposition Hvordan er den analyserende artikel bygget op? 1.

Modul 6 Overordnet eksempel på disposition Hvordan er den analyserende artikel bygget op? 1. En indledning med motivation af artiklen. Indled fx med tema eller periode. 2. Analyse af novellen. Kort resumé, komposition, billedsprog, karakteristik, miljø, sproglig stil, fortællerforhold, synsvinkel osv. Giv eksempler og forklár, hvilken effekt virkemidlerne har. 3. Opsamling på analysen med uddybelse af tekstens tema. 4. Perspektivering og afrunding.

Modul 6 Skrivemodul Enkeltvis – 15 minutter – Lav et udkast til en uddybet

Modul 6 Skrivemodul Enkeltvis – 15 minutter – Lav et udkast til en uddybet disposition. Tekstnedslag fra novellen skal indgå. Pointer om Det moderne gennembrud skal indgå. Parvis – 10 minutter – Læs hinandens dispositioner og stjæl idéer. I grupper på 3 personer – 15 minutter – Diskutér, hvordan Amalie Skrams tekst er et eksempel på Det moderne gennembrud. Brug jeres undringsspørgsmål. – Fortsæt med at finde tekstnedslag til analysen, og brug danskfaglige begreber. – Hvilke tekster kan I perspektivere til?

Modul 6 Skrivemodul Enkeltvis – 20 minutter – Skriv indledningen til stilen. I plenum

Modul 6 Skrivemodul Enkeltvis – 20 minutter – Skriv indledningen til stilen. I plenum – læs to indledninger højt – Hvad virker godt? – Hvad kan blive bedre? Spørgsmål til resten af arbejdet hjemme? (I plenum). 20 minutter. Derefter i plenum.

Modul 6 Lektie til næste gang Henrik Ibsen “Det naturalistiske drama” – Henrik Ibsen:

Modul 6 Lektie til næste gang Henrik Ibsen “Det naturalistiske drama” – Henrik Ibsen: Et dukkehjem, 1879. Læsefokus til Et dukkehjem: – Hvad kritiserer Nora ved sit ægteskab? Skriv 3 -5 punkter ned.