Modlitba za Tvoje poehnanie Prosm a pretaj si

  • Slides: 6
Download presentation
Modlitba za Tvoje požehnanie Prosím ťa, prečítaj si túto modlitbu s vierou. Je to

Modlitba za Tvoje požehnanie Prosím ťa, prečítaj si túto modlitbu s vierou. Je to silná modlitba. . . Problémom mnohých z nás je, že neveríme, že Boh otvorí náruč a vyleje na nás svoju milosť, že ju nebudeme mať ako prijať. Ale Boh je verný svojmu slovu. Boh však neklame, jeho sľuby sú hodnoverné.

Moja dnešná modlitba za teba: Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé,

Moja dnešná modlitba za teba: Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé, nech ruky, ktoré pošlú tento odkaz iným, nepracujú nadarmo, Nech ústa, ktoré hovoria „amen" na túto modlitbu, sa vždy usmievajú. Zotrvaj v Božej láske tým, že pošleš túto modlitbu všetkým, ktorých máš rád.

Nebeský Otče, Ty, ktorý si najstarostlivejší Otec, plný lásky, prosím Ťa, aby si hojne

Nebeský Otče, Ty, ktorý si najstarostlivejší Otec, plný lásky, prosím Ťa, aby si hojne požehnal moju rodinu, aj mňa. Viem, že Ty vieš, že rodina je viac ako mama, otec, sestra, bra • t, manžel a manželka. Otče, posielam Ti túto modlitbu, prosiac o požehnanie nielen za človeka, ktorý mi poslal túto správu, ale aj za mňa a za všetkých tých, ktorým túto správu pošlem. Kiežby sila zjednotenia sa v modlitbe za tých, ktorí veria a dúfajú v Teba, bola silnejšia, ako čokoľvek iné.

Vopred Ti ďakujem za Tvoju milosť. Nebeský Otče, osloboď človeka, ktorý číta túto správu

Vopred Ti ďakujem za Tvoju milosť. Nebeský Otče, osloboď človeka, ktorý číta túto správu od všetkého zlého. • Zošli mi svoju múdrosť, aby som dobre spravoval všetko, čo si mi dal. Viem, že si úžasný a všemohúci, a ak Ťa poslúchneme, a necháme sa viesť Tvojím slovom, a budeme mať vieru, hoci takú malú, ako horčičné zrnko, vyleješ na nás prúdy Tvojej milosti. Ďakujem Ti, Pane, za milosť, ktorú som práve dostal, i za tú, ktorú ešte dostanem, pretože viem, že ma neprestaneš posilňovať. O to Ťa prosím v mene Ježiša Krista. Amen.

Pošli túto správu ďalej: takto sa v nasledujúcich hodinách bude mnoho ľudí vzájomne za

Pošli túto správu ďalej: takto sa v nasledujúcich hodinách bude mnoho ľudí vzájomne za seba modliť k Bohu. Potom si všímaj všetky dobrodenia, ktoré od Boha dostaneš. A nezabudni za ne poďakovať !!! Boh bude pôsobiť v Tvojom živote preto, lebo robíš, čo sa mu páči. Žehnaj a budeš požehnaný! Táto modlitba prichádza v správny čas. . .

Morálka, viera, pravda i krása sú obsahom PDF a PPS dokumentov („prezentácií“), ktoré si

Morálka, viera, pravda i krása sú obsahom PDF a PPS dokumentov („prezentácií“), ktoré si bezplatne môžete stiahnuť, ak kliknite na: www. knihy-benjan. sk/pps. htm Pozn. : Ak na tejto web-stránke (v sekcii „Prejsť na“) zvolíte voľby „anotácie kníh“ a „zoznam a cenník kníh“, prejdete do „Ponuky kníh“ s duchovnou a medicínskou tematikou. MBB