Modificrile propuse de UNTRR la Legea transporturilor rutiere

  • Slides: 8
Download presentation
Modificările propuse de UNTRR la Legea transporturilor rutiere în concordanţă cu noul pachet rutier

Modificările propuse de UNTRR la Legea transporturilor rutiere în concordanţă cu noul pachet rutier european

Noul pachet rutier european Regulamentul 1071/2009 Regulamentul 1072/2009 Regulamentul 1073/2009

Noul pachet rutier european Regulamentul 1071/2009 Regulamentul 1072/2009 Regulamentul 1073/2009

Actualizarea în conformitate cu legislaţia europeană în domeniul transporturilor rutiere – o necesitate! Problemele

Actualizarea în conformitate cu legislaţia europeană în domeniul transporturilor rutiere – o necesitate! Problemele principale sunt: - Accesul la profesie, - Cabotajul, - Creşterea valabilităţii licenţei şi a copiei conforme, stabilirea unor preţuri de eliberare care să acopere doar costurile de eliberare, eliminarea personalizării copiilor conforme,

- Revizuirea cadrului de clasificare a încălcărilor legislaţiei în abateri foarte grave, grave şi

- Revizuirea cadrului de clasificare a încălcărilor legislaţiei în abateri foarte grave, grave şi minore, - Revizuirea cadrului sancţionatoriu prin introducerea instituţiei avertismentului şi aplicarea unor sancţiuni progresive, eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare, - Introducerea clasificării întreprinderilor de transport în clase de risc ,

- Introducerea cazierului conducătorului auto şi a sancţiunilor pentru coresponsabilizarea conducătorilor auto alături de

- Introducerea cazierului conducătorului auto şi a sancţiunilor pentru coresponsabilizarea conducătorilor auto alături de managerii de transport şi de companii, - Stabilirea elementelor minime care trebuie avute în vedere în calculul tarifului de transport, - Crearea organismului unic de control, - Precizarea condiţiilor generale de transport, - Liberalizarea transportului de persoane.

Ce doreşte şi ce a pregătit UNTRR O lege: Simplă, Clară, Care să respecte

Ce doreşte şi ce a pregătit UNTRR O lege: Simplă, Clară, Care să respecte regulamentele europene, Care să nu dea naştere la interpretări, Cu cât mai puţine norme Care să reducă/elimine corupţia, Cuprinzătoare.

Stadiu actual - Proiect de lege pentru aprobarea OG 27/2010 şi modificarea OUG 109/2005

Stadiu actual - Proiect de lege pentru aprobarea OG 27/2010 şi modificarea OUG 109/2005 – iniţiativă parlamentară la care asociaţiilor profesionale li s-a cerut un punct de vedere, - Ordonanţele Guvernului 26/2011 şi 27/2011 elaborate de MTI – promovată în vacanţa parlamentară şi la care nu s-a ţinut cont de punctul de vedere al asociaţiilor profesionale, - Proiectul de norme de aplicare pentru cele două ordonanţe şi proiectul de hotărâre de guvern pentru sancţionarea abaterilor

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Vă mulţumesc pentru atenţie!