Modele continue i Matlab Curs F Iacob Laborator

  • Slides: 6
Download presentation
Modele continue și Matlab Curs: F. Iacob Laborator: F. Iacob

Modele continue și Matlab Curs: F. Iacob Laborator: F. Iacob

MODELE CONTINUE ȘI MATLAB (disciplină opțională, în semestrul 4) Obiective: • Însușirea unor fundamente

MODELE CONTINUE ȘI MATLAB (disciplină opțională, în semestrul 4) Obiective: • Însușirea unor fundamente ale modelării matematice. • Analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese, în vederea unei cât mai potrivite modelări matematice a realității. • Deprinderea unei rigori în analiza datelor relative la un fenomen sau proces din realitate, în scopul eficientizării actului de modelare matematică. • Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţiile specifice conceperii unui model matematic, cu respectarea unor principii adecvate. • Utilizarea mediului MATLAB pentru analiza, testarea şi validarea modelelor matematice alese sau concepute.

Chestiuni predate la cursul de MCM • Generalităţi, elemente şi principii de bază din

Chestiuni predate la cursul de MCM • Generalităţi, elemente şi principii de bază din domeniul modelării matematice; • Tipuri de modele matematice continue. • Ecuații și sisteme diferențiale care guvernează anumite modele continue. • Sisteme dinamice implicate în domeniul modelării continue. • MATLAB – mediu de studiu şi de analiză computerizată a unor modele matematice ( noţiuni fundamentale ). • Funcţii MATLAB de interes general și special. Reguli ale programării în MATLAB. • Elemente de calcul numeric şi de grafică în MATLAB.

MCM | Laboratorul • Exemplificarea unor tehnici de modelare matematică prezentate la curs. •

MCM | Laboratorul • Exemplificarea unor tehnici de modelare matematică prezentate la curs. • Analizarea unor modele matematice simple, de tip continuu şi de tip discret. • Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (prin probleme și exerciții). • Modele continue bazate pe ecuaţii diferenţiale (exemple concrete). • Exersarea unor elemente MATLAB. Aplicaţii simple, pentru acomodarea cu mediul de programare MATLAB. • Utilizarea funcţiilor MATLAB pentru studiul unor modele continue.

MCM | Evaluare • Punctarea frecventării cursurilor şi seminariilor / laboratoarelor, precum şi a

MCM | Evaluare • Punctarea frecventării cursurilor şi seminariilor / laboratoarelor, precum şi a participării ( meritorii, active, semiactive sau pasive ) la seminarii, laboratoare şi consultaţii. Verificarea şi notarea efectuării temelor propuse. Aprecierea rezultatelor de la cele două teste obligatorii, date la jumătatea și la finele semestrului. Bonificarea participării și obținerii de premii la concursuri studențești în cadrul cărora trebuie rezolvate și probleme de modelare matematică. • Punctajul frecventării cursurilor ( PFC ) şi cel al frecventării seminariilor / laboratoarelor ( PFS / PFL ), împreună cu punctajul participării ( meritorii, active, semiactive sau pasive) la seminarii ( PPS ), laboratoare ( PPL ), consultaţii şi diferitele concursuri ( PPC ) intră, alături de punctajul pentru efectuarea temelor propuse ( PT ) și de acela obținut la teste ( TS 1 şi TS 2 ), în următoarea formulă de stabilire a punctajului final (PF): PF = 60%*(PFC+PFS+PPS+PFL+PPL+PT+PPC)+20%*TS 1+20%*TS 2 • Punctajul PF trebuie să aibă, finalmente, o valoare cel puțin egală cu 30 ( PF>= 30 ).

Concluzii/propuneri: • Interesul studenților înscriși să urmeze această disciplină se manifestă, oarecum justificat, în

Concluzii/propuneri: • Interesul studenților înscriși să urmeze această disciplină se manifestă, oarecum justificat, în partea secundă a materiei parcurse. • Nu mai puțin adevărat este și faptul că, surprizător pe undeva, studenții cu înclinații vădite pentru însușirea și aplicarea elementelor de modelare matematică nu se dovedesc la fel de capabili în utilizarea unor elemente de programare ( nu numaidecât în mediul Matlab ), după cum nici cei pricepuți la programare nu excelează în domeniul modelării matematice. • Este o plăcere să descopăr și destui studenți cu reale posibilități de exprimare atât în soluționarea unor probleme de modelare, cât și în privința tratării lor în mediul Matlab. • Ar fi de dorit ca, pentru orele de laborator din facultate, să se obțină, oficial, licența unei versiuni Matlab de actualitate (în prezent, se lucrează, perimat, pe baza licenței din 2007).