Model vzdlvn vedoucch pracovnk kol a kolskch zazen

  • Slides: 30
Download presentation
Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Národní projekt Úspěšný ředitel

Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Národní projekt Úspěšný ředitel

Odůvodnění projektu - vytvoření uceleného systému - naplňování inovačních změn - pomoc školám v

Odůvodnění projektu - vytvoření uceleného systému - naplňování inovačních změn - pomoc školám v souvislosti s přechodem na novou právní formu - podpora managementu škol - příprava pedagogů na řídící funkci z pozice učitelů Národní projekt Úspěšný ředitel

Základní údaje o projektu Cíl projektu Vytvořit model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských

Základní údaje o projektu Cíl projektu Vytvořit model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a jeho ověření v praxi. Cílové skupiny vedoucí pracovníci úplných škol poskytujících základní vzdělávání, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol Harmonogram zahájení 1. 12. 2005 ukončení 31. 7. 2008 Národní projekt Úspěšný ředitel

Obsah projektu Základní příprava – Studium pro ředitele škol a školských pracovníků (FS I)

Obsah projektu Základní příprava – Studium pro ředitele škol a školských pracovníků (FS I) Profesionalizační příprava – Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II) Funkční průběžné další vzdělávání (FPDV) Národní projekt Úspěšný ředitel

Obsah FS I základní moduly Základy práva Pracovní právo Financování školy Organizace školy a

Obsah FS I základní moduly Základy práva Pracovní právo Financování školy Organizace školy a pedagogického procesu povinně volitelné moduly Efektivní komunikace a vyjednávání Základy personálního managementu Time management odborná stáž, závěrečná práce, zkouška Národní projekt Úspěšný ředitel

Obsah FS II moduly: Teorie a praxe školského managementu Aplikace práva ve školství Ekonomika

Obsah FS II moduly: Teorie a praxe školského managementu Aplikace práva ve školství Ekonomika a finanční management Řízení vzdělávacího procesu Personální management Time management manažerské praxe, závěrečná práce, zkouška Národní projekt Úspěšný ředitel

Obsah FPDV volitelné moduly: Kurikulární změny a nová role školy Manažerské řízení procesů změn

Obsah FPDV volitelné moduly: Kurikulární změny a nová role školy Manažerské řízení procesů změn ve škole Řízení kvality a její hodnocení Strategie rozvoje školy Supervize v manažerské praxi Národní projekt Úspěšný ředitel

Časové rozvržení jednotlivých částí projektu - realizace aktivit 2005 FS I 2006 I. 1.

Časové rozvržení jednotlivých částí projektu - realizace aktivit 2005 FS I 2006 I. 1. běh FS II 2. běh IV. XII. IX. 2008 FPDV 2007 V. FS I 1. běh leden 2006 - prosinec 2006 2. běh leden 2007 - prosinec 2007 FS II duben 2006 – květen 2008 FPDV září 2006 – červen 2008 Národní projekt Úspěšný ředitel VI.

Části projektu Hodiny výuky Počet podpořených osob Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Části projektu Hodiny výuky Počet podpořených osob Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I) 144 2 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II) 350 300 3 Funkční průběžné další vzdělávání (FPDV) 130 3 250 1 Národní projekt Úspěšný ředitel 1 000

Výstupy jednotlivých částí projektu 1 Vydání studijních materiálů 2 Výběr a odborná příprava lektorů

Výstupy jednotlivých částí projektu 1 Vydání studijních materiálů 2 Výběr a odborná příprava lektorů 3 Proškolení klientů v rozsahu časové dotace Vydání sborníků závěrečných prací v 4 ČR 5 Závěrečný hodnotící seminář Národní projekt Úspěšný ředitel 18 420 4 550 15 1

REALIZACE PROJEKTU K 31. 10. 2007 Národní projekt Úspěšný ředitel

REALIZACE PROJEKTU K 31. 10. 2007 Národní projekt Úspěšný ředitel

Přehled počtu absolventů FS I rok 2006/ rok 2007 pracoviště počet absolventů počet skupin

Přehled počtu absolventů FS I rok 2006/ rok 2007 pracoviště počet absolventů počet skupin Hradec Králové 52/47 2/2 Jihlava 49/30 2/1 Pardubice 49/24 2/1 Karlovy Vary 25/27 1/1 Brno 25/74 1/3 České Budějovice 50/71 2/3 Plzeň 24/27 1/1 Střední Čechy 50/46 2/2 Olomouc 25/30 1/1 Ostrava 49/29 2/1 Ústí n/L 25/25 1/1 Zlín 50/57 2/2 Liberec 24/27 1/1 CELKEM Národní projekt Úspěšný ředitel 497/514 20/20

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

FS II Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky: 350 hodin prezenční výuky 2 letý studijní

FS II Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky: 350 hodin prezenční výuky 2 letý studijní program 7 krajských středisek pro studenty z celé ČR Zajišťuje CŠM UK v Praze. Národní projekt Úspěšný ředitel

Středisko Pro kraj Studujících Brno Jihomoravský a Olomoucký 43 České Budějovice Jihočeský 34 Jihlava

Středisko Pro kraj Studujících Brno Jihomoravský a Olomoucký 43 České Budějovice Jihočeský 34 Jihlava Vysočina 22 Ostrava Zlínský a Moravskoslezský 63 Plzeňský a Karlovarský 48 Praha Středočeský, Královéhradecký, Pardubický 54 Ústí nad Labem Ústecký, Liberecký 46 Celkem 310 Národní projekt Úspěšný ředitel

FPDV Moduly Počet podpořených osob k 31. 10. 2007 Kurikulární změny a nová role

FPDV Moduly Počet podpořených osob k 31. 10. 2007 Kurikulární změny a nová role školy 287 Manažerské řízeni procesů změn ve škole 321 Řízení kvality a její hodnocení 493 Strategie rozvoje školy 361 Supervize v manažerské praxi 246 Celkem 1708 Národní projekt Úspěšný ředitel

Co získá účastník projektu Základní a specializované znalosti a dovednosti v oblasti profesionálního řízení

Co získá účastník projektu Základní a specializované znalosti a dovednosti v oblasti profesionálního řízení organizace Nejnovější informace z oblasti rozvoje odborného vzdělávání u nás a v EU Možnost výměny zkušeností s předními odborníky Inovační podněty pro zkvalitnění vlastní práce Aktuální informace ze studijních textů účelově vytvořených projekt Kontakty s angažovanými kolegy Absolventi obdrží osvědčení dle zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb. Národní projekt Úspěšný ředitel

 DRUH VÝDAJŮ 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Místní

DRUH VÝDAJŮ 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Místní kancelář/náklady projektu 5. Nákup služeb 9. Náklady celkem Projekt celkem Čerpáno k 31. 10. 07 23 975 163 15 232 682 862 500 11 500 694 1 929 783 51, 2 6 041 092 30 372 502 8, 4 47 780 900 137 750 1 836 668 17 541 786 64, 6 557 293 1 497 250 3 766 451 36, 5 8 742 481 305 207 1 635 000 Zbývá % Zbývá 17 408 398 34, 4 36, 4

 Příklady dobré praxe - nebo 8 x N ● Nepodceňovat personální obsazení projektu

Příklady dobré praxe - nebo 8 x N ● Nepodceňovat personální obsazení projektu ● Nepodceňovat přípravnou fázi projektu (web, propagační předměty, publicita, drobné vybavení) ● Nepodceňovat technické vybavení od začátku projektu ● Naplánovat aktivity projektu rovnoměrně – dobře promyslet časový harmonogram („hluchá místa“) ● Nestanovit rozpočet projektu do úplných detailů a podrobností ● Naplánovat precizně z časového hlediska zpracování monitorovacích zpráv v souladu s aktivitami projektu (žádosti o platbu) ● Nezapomenout na delší časový úsek při administrování zadávacích řízení ● Naplánovat dostatečnou časovou rezervu závěru projektu Národní projekt Úspěšný ředitel

 Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Děkuji za pozornost Mgr. Jozef Kubáň Národní institut pro další vzdělávání Tel. 596 120

Děkuji za pozornost Mgr. Jozef Kubáň Národní institut pro další vzdělávání Tel. 596 120 454, mob. 731 503 743 [email protected] cz Národní projekt Úspěšný ředitel