MNBS 081 p c Biostatistika Nutrin specialista pednka

  • Slides: 50
Download presentation
MNBS 081 p; c Biostatistika Nutriční specialista – přednáška a cvičení (jaro 2017) PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MNBS 081 p; c Biostatistika Nutriční specialista – přednáška a cvičení (jaro 2017) PŘEDNÁŠEJÍCÍ A CVIČÍCÍ: JAN MUŽÍK INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ [email protected] muni. cz Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová, J. Mužík

Důležité informace Lze 2 absence, praktická cvičení je ale nutné doma dopracovat Ukončení: Cvičení:

Důležité informace Lze 2 absence, praktická cvičení je ale nutné doma dopracovat Ukončení: Cvičení: aktivní účast Přednáška: závěrečná teoretická a praktická písemka Materiály v IS Software: Microsoft Office - Excel 2010, Statistica 12 Možnost pracovat na vlastním počítači (složky se z univerzitních počítačů po vypnutí počítače mažou) Výuka: 14: 00 -15: 40, učebna A 1/IBA, 6. patro COMPK 6, Kamenice 3 Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová, J. Mužík

Organizace výuky (Út 21. 2. až Út 23. 5. 2017) 01 02 03 04

Organizace výuky (Út 21. 2. až Út 23. 5. 2017) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Úvod, Příprava dat, Excel – základy, základní vzorce Excel – vzorce, grafy, kontingenční tabulky Excel – kontingenční tabulky, grafy; Dotazníky Statistická analýza dat; Soft. Statistica – úvod Testování hypotéz; Soft. Statistica – základní funkce, grafy, popisná statistika Dokončení teorie testování; Zjišťování normality dat; Jednovýběrové testy; Dvouvýběrové parametrické a neparametrické testy Párové parametrické a neparametrické testy; Kontingenční tabulky – testy dobré shody – pokračování ANOVA, korelace, základy regresní analýzy; Opakování Závěrečný test 23. 5. 2017 14: 00 -15: 40 Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová, J. Mužík

Motivace Současná statistická analýza se neobejde bez zpracování dat pomocí statistických software. Předpokladem úspěchu

Motivace Současná statistická analýza se neobejde bez zpracování dat pomocí statistických software. Předpokladem úspěchu je správné uložení dat ve formě „databázové“ tabulky umožňující jejich zpracování v libovolné aplikaci. Neméně důležité je věnovat pozornost čištění dat předcházející vlastní analýze. Každá chyba, která vznikne nebo není nalezena ve fázi přípravy dat se promítne do všech dalších kroků a může zapříčinit neplatnost výsledků a nutnost opakování analýzy. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová, J. Mužík

Čas na otázky Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek,

Čas na otázky Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová, J. Mužík

I. Příprava dat, MS Excel DATOVÁ TABULKA ZÁSADY SPRÁVNÉ TVORBY DAT PŘEDSTAVENÍ MS EXCEL

I. Příprava dat, MS Excel DATOVÁ TABULKA ZÁSADY SPRÁVNÉ TVORBY DAT PŘEDSTAVENÍ MS EXCEL Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

DATA – ukázka uspořádání datového souboru Opakování Parametry (znaky) Vytvořil Institut biostatistiky a analýz,

DATA – ukázka uspořádání datového souboru Opakování Parametry (znaky) Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová, J. Mužík

Zásady pro ukládání dat Správné a přehledné uložení dat je základem jejich pozdější analýzy

Zásady pro ukládání dat Správné a přehledné uložení dat je základem jejich pozdější analýzy Je vhodné rozmyslet si předem jak budou data ukládána Pro počítačové zpracování dat je nezbytné ukládat data v tabulární formě Nejvhodnějším způsobem je uložení dat ve formě databázové tabulky Každý sloupec obsahuje pouze jediný typ dat, identifikovaný hlavičkou sloupce; Každý řádek obsahuje minimální jednotku dat (např. pacient, jedna návštěva pacienta apod. ); Je nepřípustné kombinovat v jednom sloupci číselné a textové hodnoty; Komentáře jsou uloženy v samostatných sloupcích; U textových dat je nezbytné kontrolovat překlepy v názvech kategorií; Specifickým typem dat jsou data, u nichž je nezbytné kontrolovat, zda jsou uloženy v korektním formátu. Takto uspořádaná data je v tabulkových nebo databázových programech možné převést na libovolnou výstupní tabulku Pro základní uložení a čištění dat menšího rozsahu je možné využít aplikací MS Office Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová, J. Mužík

MS Excel Tabulkový procesor. Aktualizace každé 2 až 3 roky; nové funkce, rozšíření počtu

MS Excel Tabulkový procesor. Aktualizace každé 2 až 3 roky; nové funkce, rozšíření počtu řádků a sloupců, změna formátu. Starší formát: . xls, novější: . xlsx. Aktuální verze 2013 umožňuje ukládat tabulku až o 1 048 576 řádcích a 16 384 sloupcích. Maximální velikost buňky je 32 767 znaků. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Možnosti MS Excel Řazení dat, výběry z dat, přehledy dat. Formátování a přehledné zobrazení

Možnosti MS Excel Řazení dat, výběry z dat, přehledy dat. Formátování a přehledné zobrazení dat. Zobrazení dat ve formě grafů. Concentration (ng/m 3) Správa a práce s tabulárními daty. α-HCH 25 Digitel 20 15 10 5 0 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/2011 Time (sampling date) Různé druhy výpočtů pomocí zabudovaných funkcí. Tvorba tiskových sestav. Makra – zautomatizování častých činností. Tvorba aplikací (Visual Basic for Aplications). Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

II. Tvorba dat v MS Excel IMPORT A EXPORT DAT STRUKTURA DAT MANUÁLNÍ ZADÁVÁNÍ

II. Tvorba dat v MS Excel IMPORT A EXPORT DAT STRUKTURA DAT MANUÁLNÍ ZADÁVÁNÍ NOVÝCH DAT TIPY A TRIKY JAK SE V DATECH POHYBOVAT EDITACE LISTŮ Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Import a export dat Import dat Manuální zadávání Import – podpora importu ze starších

Import a export dat Import dat Manuální zadávání Import – podpora importu ze starších verzí Excelu, textových souborů, databází apod. Kopírování přes schránku Windows – vkládání z nejrůznějších aplikací – MS Office, Statistica atd. Export dat Ukládáním souborů ve formátech podporovaných jinými SW, časté jsou textové soubory, dbf soubory nebo starší verze Excelu Přímé kopírování přes schránku Windows Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Databázová struktura dat v Excelu Sloupce tabulky = parametry záznamů, hlavička udává obsah sloupce

Databázová struktura dat v Excelu Sloupce tabulky = parametry záznamů, hlavička udává obsah sloupce – stejný údaj v celém sloupci Řádky tabulky = jednotlivé záznamy (taxon, lokalita, měření, pacient atd. ) Excel neumožňuje pojmenování řádků a sloupců vlastními názvy. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Automatický zadávací formulář I. Aplikaci automaticky zadávaného formuláře je nutné aktivovat „Tlačítko Office“ →

Automatický zadávací formulář I. Aplikaci automaticky zadávaného formuláře je nutné aktivovat „Tlačítko Office“ → „Možnosti aplikace Excel“ Automatický zadávací formulář spustíme pomocí nové ikonky na panelu nástrojů Rychlý přístup Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Automatický zadávací formulář II. Slouží k usnadnění zadávání dat do databázových tabulek Po označení

Automatický zadávací formulář II. Slouží k usnadnění zadávání dat do databázových tabulek Po označení načítá automaticky hlavičky sloupců jako zadávané položky 3. Vyplníme údaje pro hodnocený subjekt 1. Označíme názvy sloupců datové matice 2. Klikneme na novou ikonu Formulář v panelu nástrojů 4. Do datové tabulky se doplní zadané údaje Vyzkoušej !!! Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Automatické seznamy Vytváří se z hodnot buněk v daném sloupci a umožňují vložit hodnotu

Automatické seznamy Vytváří se z hodnot buněk v daném sloupci a umožňují vložit hodnotu výběrem ze seznamu již zadaných hodnot – usnadnění zadávání Vyzkoušej !!! Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Automatická kontrola dat Umožňuje ověřit typ, rozsah nebo povolit pouze určitý seznam hodnot zadávaných

Automatická kontrola dat Umožňuje ověřit typ, rozsah nebo povolit pouze určitý seznam hodnot zadávaných do sloupce databázové tabulky komunikace s uživatelem Co je povoleno – definiční obory čísel, seznamy, vzorce atd. Rozsahy hodnot, načtení seznamů apod. Vyzkoušej !!! Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Seznamy I. Skupiny hodnot zachovávající logické pořadí, některé jsou zabudované (např. dny v týdnu,

Seznamy I. Skupiny hodnot zachovávající logické pořadí, některé jsou zabudované (např. dny v týdnu, měsíce v roce), další je možné uživatelsky vytvořit, slouží pro účely řazení a automatického vyplňování dat „Tlačítko Office“ → „Možnosti aplikace Excel“ Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Seznamy II. 1. Definice seznamu Upravit vlastní seznamy → Vyzkoušej !!! Vytvořil Institut biostatistiky

Seznamy II. 1. Definice seznamu Upravit vlastní seznamy → Vyzkoušej !!! Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová 2. Využití při tvorbě dat Zápis jedné hodnoty ze seznamu a protažení do dalších buněk Automaticky byly doplněny následující složky seznamu

Automatické dokončování hodnot buněk Vhodné pro textová pole; následně není nutné vypisovat celé slovo

Automatické dokončování hodnot buněk Vhodné pro textová pole; následně není nutné vypisovat celé slovo či slovní spojení, ale jen zvolit nabízené, již dříve použité slovo či slovní spojení Automatické dokončování hodnot buněk je nutné nastavit „Tlačítko Office“ → „Možnosti aplikace Excel“ Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Tipy a triky jak se v datech pohybovat Výběr buněk CTRL+HOME – přesunutí na

Tipy a triky jak se v datech pohybovat Výběr buněk CTRL+HOME – přesunutí na levý horní roh tabulky CTRL+END – přesunutí na pravý dolní roh tabulky CTRL+A – výběr celého listu CTRL + klepnutí myší do buňky – výběr jednotlivých buněk SHIFT + klepnutí myší na jinou buňku – výběr bloku buněk SHIFT + šipky – výběr sousedních buněk ve směru šipky SHIFT+CTRL+END (HOME) – výběr do konce (začátku) oblasti dat v listu SHIFT+CTRL+šipky – výběr souvislého řádku nebo sloupce buněk SHIFT + klepnutí na objekty – výběr více objektů Kopírování a vkládání CTRL+C – zkopírování označené oblasti buněk CTRL+V – vložení obsahu schránky – oblast buněk, objekt, data z jiné aplikace Myš a okraje buňky Chycení myší za okraj umožňuje přesun buňky nebo bloku buněk Při chycení čtverečku v pravém dolním rohu výběru je tažením možno vyplnit více buněk hodnotami původní buňky (ve vzorcích se mění relativní odkazy, je také možné vyplnění hodnotami ze seznamu – např. po sobě jsoucí názvy měsíců. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Editace listů Excelovský soubor (sešit) se skládá z listu(ů) (List 1, List 2, .

Editace listů Excelovský soubor (sešit) se skládá z listu(ů) (List 1, List 2, . . . ), které je možné libovolně pojmenovat, obarvit, kopírovat, přesouvat jejich pořadí na liště atd. Ve vzorcích lze odkazovat na jiné listy než ve kterém se nacházíme. V jednotlivých listech lze ukládat např. různé datové tabulky, číselníky, seznamy atd. Vložení listu: Záložkou na spodní liště Klávesovou zkratkou: Shift + F 11 Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Klik pravým tlačítkem myši na záložku listu

III. Práce s daty v MS Excel aneb jak se v datech vyznat FORMÁTY

III. Práce s daty v MS Excel aneb jak se v datech vyznat FORMÁTY BUNĚK SEŘAZENÍ DAT FILTROVANÍ UKOTVENÍ PŘÍČEK PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Formáty buněk • Obecný (bez formátu) • Číslo (desetinná místa, oddělení 1000) • Měna

Formáty buněk • Obecný (bez formátu) • Číslo (desetinná místa, oddělení 1000) • Měna (desetinná místa, jednotky - symbol) • Datum (různé formátování – 24. 9. 2015, 24. září 2015, 24 -9 -15, . . . ) • Čas • Procenta • Text • Další (vč. nastavení vlastního formátu). . . Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Řazení dat je nejjednodušším způsobem jejich zpřehlednění, užitečným hlavně u menších/ výsledkových tabulek Proměnná

Řazení dat je nejjednodušším způsobem jejich zpřehlednění, užitečným hlavně u menších/ výsledkových tabulek Proměnná podle které bude soubor seřazen Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Styl seřazení: sestupně/ vzestupně/vlastní seznam Zkontrolujte, zda seřazení nezničí vazby mezi buňkami = kontrola oblasti, kterou řadíte.

Automatický filtr Pomocí automatického filtru je snadné vybírat úseky dat pro další zpracování na

Automatický filtr Pomocí automatického filtru je snadné vybírat úseky dat pro další zpracování na základě hodnot ve sloupcích databázové tabulky, výběr je možný i podle více sloupců (např. určitá skupina pacientů) Funkce automaticky rozezná hlavičky sloupců v souvislé oblasti buněk Výhodné pro čištění dat (vyhledávání překlepů, kombinace textu a čísel) 1. Zapnutí filtru (alternativa klávesová zkratka Crtl+Shift+L) 2. Objeví se rozbalovací šipka s výčtem všech unikátních hodnot v daném sloupci dat Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Výběr hodnot pro filtraci

Rozšířený filtr Funguje podobně jako automatický filtr, ale seznam povolených hodnot není nutné vybírat

Rozšířený filtr Funguje podobně jako automatický filtr, ale seznam povolených hodnot není nutné vybírat ručně – je uveden v oblasti jinde na listu (nebo i na jiném listu). Podmínkou jsou shodná záhlaví filtrované oblasti a oblasti povolených hodnot. Prázdné buňky odpovídají prázdné podmínce – tj. je-li v oblasti povolených hodnot nějaká buňka prázdná, splní podmínku libovolná buňka filtrované oblasti. Čísla řádků filtrované oblasti jsou zobrazena modře. Tlačítko Upřesnit na kartě Data Výběr oblasti cílových hodnot (přefiltrovaných) Původní seznam včetně záhlaví Oblast kritérií včetně záhlaví Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Ukotvení příček Umožňuje ukotvení libovolných řádků a sloupců pro pohodlné vkládání a prohlížení dat

Ukotvení příček Umožňuje ukotvení libovolných řádků a sloupců pro pohodlné vkládání a prohlížení dat v tabulce. Umožňuje číst řádky/sloupce ze začátku tabulky i po přesunutí se dále. Záložka „Zobrazení“ → „Ukotvit příčky“. Nabízené možnosti: Ukotví řádky nad označenou buňkou a sloupce vlevo od označené buňky Odstranění ukotvení: Po ukotvení příček se automaticky možnost „Ukotvit příčky “ změní na „Uvolnit příčky“ Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Podmíněné formátování Záložka „Domů“ → „Podmíněné formátování“. Barevné označení buněk nebo výplň buňky symbolem

Podmíněné formátování Záložka „Domů“ → „Podmíněné formátování“. Barevné označení buněk nebo výplň buňky symbolem podle námi zadaných kritérií, např. : • • numerická hodnota větší/menší než průměr datum z konkrétního období podobná slova duplicitní údaje Co s barevnými buňkami? • Použijeme filtr! • Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

IV. Vzorce v Excelu TVORBA VZORCŮ ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ ODKAZY KOPÍROVÁNÍ VZORCŮ Vytvořil Institut

IV. Vzorce v Excelu TVORBA VZORCŮ ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ ODKAZY KOPÍROVÁNÍ VZORCŮ Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Vzorce vpisují se do buněk sešitu vzorce jsou vždy uvozeny = (lze též +

Vzorce vpisují se do buněk sešitu vzorce jsou vždy uvozeny = (lze též + -) aritmetické operátory + zabudované funkce Excelu pro „sčítání“ nečíselných položek se používá & (klávesová zkratka: alt gr + c) výpočet je založen buď na číselných konstantách nebo odkazech na buňky konstanta zabudovaný vzorec Excelu =3*odmocnina(A 1) uvození vzorce aritmetický operátor odkaz na buňku

Vzorce – odkaz na buňku Relativní odkazy A 1 = buňka 1. řádku sloupci

Vzorce – odkaz na buňku Relativní odkazy A 1 = buňka 1. řádku sloupci A A 1: B 6 = blok buněk – levý horní roh je v 1. řádku, sloupec A, pravý dolní na řádku 6, sloupec B relativní odkaz se při automatickém vyplnění buněk vzorcem posune mění se s kopírováním, při vložení a odstranění řádku nebo sloupce Absolutní odkaz na buňku je pevně dán, při kopírování nebo automatickém vyplnění se nemění lze uzamknout jak řádky, tak sloupce samostatně uzamčení řádku $A$1 uzamčení sloupce Pamatuj: Adresu upevníme pomocí znaku $ (klávesová zkratka: altr gr + ů nebo F 4)

Vzorce – využití seznamu vzorců Kategorie vzorců Funkce a její stručný popis průvodce funkcí

Vzorce – využití seznamu vzorců Kategorie vzorců Funkce a její stručný popis průvodce funkcí

Tvorba a závislosti vzorců Výběr funkce z konkrétních knihoven Zpřehlednění vzorců (zalomení řádku): ALT+ENTER

Tvorba a závislosti vzorců Výběr funkce z konkrétních knihoven Zpřehlednění vzorců (zalomení řádku): ALT+ENTER Zobrazí místo výsledné hodnoty vzorec Označení a odznačení předchozích a následných vzorců

Komentáře, sledování změn karta „Revize“ Komentáře k jednotlivým buňkám možnost zamknout list či sešit

Komentáře, sledování změn karta „Revize“ Komentáře k jednotlivým buňkám možnost zamknout list či sešit dvojicí hesel sledování změn a jejich schvalování nebo zamítání

Vzorce – užitečné funkce Celkem 408 funkcí ve verzi MS Excel 2010, ve verzi

Vzorce – užitečné funkce Celkem 408 funkcí ve verzi MS Excel 2010, ve verzi 2013 přidáno 50 nových funkcí • SUMA – součet číselných hodnot oblasti; • SUMIF – podmíněný součet (podmínky v doplňkové oblasti); • PRŮMĚR – aritmetický průměr číselných hodnot oblasti; • GEOMEAN – geometrický průměr číselných hodnot oblasti; • COUNTIF – počet hodnot oblasti splňujících zadanou podmínku; • KDYŽ – logická podmínka (if); • MAX, MIN – maximum/minimum číselných hodnot oblasti; • MEDIAN – výpočet mediánu; • PERCENTILE – výpočet percentilů; • DATUM (ROK, MĚSÍC, DEN) – práce s kalendářními daty; • ABS – absolutní hodnota; • SVYHLEDAT – spojování tabulek podle identifikátoru - řádku.

Statistické funkce v MS Excel Od verze 2007 obsahuje MS Excel některé pokročilé statistické

Statistické funkce v MS Excel Od verze 2007 obsahuje MS Excel některé pokročilé statistické funkce • ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST – funkce pro ořezávání textových řetězců; • STANDARDNÍ MATEMATICKÉ FUNKCE (SIN, COS, LOGZ, EXP) – a mnoho dalších. • CONFIDENCE – výpočet intervalu spolehlivosti (při normálním rozdělení); • CORREL, PEARSON – výpočet Pearsonova korelačního koeficientu; • COVAR – výpočet kovariance dvou množin dat; • COUNTIF – počet hodnot oblasti splňujících zadanou podmínku; • DEVSQ – součet čtverců odchylek od výběrového průměru; • FDIST, GAMMADIST, CHIDIST, TDIST, NORMDIST aj. – různá rozdělení pravděpodobnosti; • PRŮMODCHYLKA – průměrná hodnota absolutních odchylek; • SLOPE – směrnice lineárního modelu; • TTEST, ZTEST, CHITEST – statistické testy shodnosti; ŘADU DALŠÍCH FUNKCÍ VŠAK EXCEL POSTRÁDÁ A JE TŘEBA VYUŽÍT SILNĚJŠÍHO NÁSTROJE.

Kopírování / Vkládání Kopírování vzorců, textů, celých sloupců (zkopírování pomocí Ctrl+C; dále „Vložit jinak.

Kopírování / Vkládání Kopírování vzorců, textů, celých sloupců (zkopírování pomocí Ctrl+C; dále „Vložit jinak. . . “) Kopírování grafů z Excelu do Wordu: Vložit jinak → Typ: Obrázek (rozšířený metasoubor) Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

V. Samostatné cvičení Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

V. Samostatné cvičení Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

Úkoly – část 1 I. Vytvořte kopii listu zadání a nazvěte ji výsledky. (nápověda:

Úkoly – část 1 I. Vytvořte kopii listu zadání a nazvěte ji výsledky. (nápověda: přesunout nebo zkopírovat list → vytvořit kopii) II. Pomocí roztahování buněk vyplňte proměnnou „ID” čísly od 1 do 89. III. Ukotvěte ID pacientů a názvy proměnných ve sloupcích. (nápověda: funkce ukotvení příček) IV. Spojte „Jméno“ a „Příjmení“ do jednoho sloupce (např. Zdeněk Novák. . ) (nápověda: vzoreček tažením roztáhněte na celý sloupec datového souboru) V. Spočítejte délku hospitalizace z „první kontrola“ a „poslední kontrola“. Je získaná hodnota všude reálná? Pokud ne, tak u kterých pacientů? (nápověda: zkontrolujte pomocí filtru) VI. Pomocí vzorce vyberte pouze „Rok poslední kontroly“ ze sloupce „poslední kontrola“. Seřaďte datový soubor podle této nové proměnné. (nápověda: vyberte funkci z Knihovny funkcí – Datum a čas) VII. Sloupec „nemocný“ překódujte pomocí funkce „když“ následovně: 1 -nemocný, 0 –zdravý. VIII. Převeďte „výšku“ na metry. IX. Vypočítejte „BMI“. (nápověda: vzorec pro index tělesné hmotnosti najdete na internetu) X. Spočítejte k jaké změně „tepu před“ a „tepu po“ došlo (např. léčbě nebo podání léku) (nápověda: pozor na chybějící hodnoty)

Úkoly – část 2 XI. Spočítej „Počet oblíbených činností“ (sloupec U-Y). XII. Spočítej minimální,

Úkoly – část 2 XI. Spočítej „Počet oblíbených činností“ (sloupec U-Y). XII. Spočítej minimální, maximální a průměrnou hodnotu leukocytů (proměnná „Leukocyty“). XIII. Pomocí podmíněného formátování nalezněte duplicitní záznamy dle jména pacienta. Jsou všechny Vámi označené záznamy skutečně duplicitní? Duplicitní údaj smažte. (nápověda: označ sloupec → karta „Domů“→ podmíněné formátování → zvýraznit pravidla buněk → duplicitní hodnoty → filtrovat podle barvy; pozor na proměnnou, podle které hledáte duplicitní záznamy).

VI. Kontingenční tabulky v Excelu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský,

VI. Kontingenční tabulky v Excelu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Kontingenční tabulka • • • Frekvenční sumarizace dvou kategoriálních proměnných (binárních, nominálních nebo ordinálních

Kontingenční tabulka • • • Frekvenční sumarizace dvou kategoriálních proměnných (binárních, nominálních nebo ordinálních proměnných). Obecně: R x C kontingenční tabulka (R – počet kategorií jedné proměnné, C – počet kategorií druhé proměnné). Speciální případ: 2 x 2 tabulka = čtyřpolní tabulka. Kontingenční tabulky: absolutních četností, celkových procent, řádkových/sloupcových četností Př. : Sumarizace vyšetřených osob podle pohlaví a výsledku diagnostického testu. Výsledek vyšetření Pohlaví Nemocný Zdravý Celkem Muž 45 11 56 Žena 25 6 31 Celkem 70 17 87 Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Jsou více nemocní muži nebo ženy?

Ukázka kontingenční tabulky Nemocný Zdravý Celkem Muž 45 11 56 Žena 25 6 31

Ukázka kontingenční tabulky Nemocný Zdravý Celkem Muž 45 11 56 Žena 25 6 31 Celkem 70 17 87 Kontingenční tabulka absolutních četností Větší počet nemocných mužů, který je dán pouze vyšším zastoupení mužů v celkovém vzorku (56 z 87) Kontingenční tabulka řádkových procent Nemocný Zdravý Celkem Muž 80, 4 % 19, 6 % 100, 0 % Žena 80, 6 % 19, 4 % 100, 0 % Po výpočtu relativních četností vidíme, že se muži a ženy neliší ve výskytu onemocnění Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Jsou více nemocní muži nebo ženy?

Kontingenční tabulky v Excelu: zdroj dat a příprava dat Kontingenční tabulka se dá vytvořit:

Kontingenční tabulky v Excelu: zdroj dat a příprava dat Kontingenční tabulka se dá vytvořit: 1. z tabulky v daném sešitě 2. z dat z jiného sešitu Excelu 3. z externích dat (např. MS Access) 4. ze sloučených dat z více oblastí - z různých listů nebo různých sešitů 5. z jiné kontingenční tabulky Data musí být uspořádána formou standardního databázového seznamu: • V prvním řádku: názvy polí • Další řádky: data Vzhled tabulky: karta Domů → Formátovat jako tabulku Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu Zdroj dat (kromě Excelu i např. externí databáze) Zdrojová

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu Zdroj dat (kromě Excelu i např. externí databáze) Zdrojová oblast dat Graf nebo tabulka Umístění tabulky

Kontingenční tabulky – rozvržení parametry, které je možné zobrazit v kontingenční tabulce filtr parametry

Kontingenční tabulky – rozvržení parametry, které je možné zobrazit v kontingenční tabulce filtr parametry ve sloupcích parametry na řádcích parametry dat

Kontingenční tabulky – nastavení II. Kontingenční tabulka Způsob sumarizace položky

Kontingenční tabulky – nastavení II. Kontingenční tabulka Způsob sumarizace položky

Aktualizace dat v kontingenční tabulce Při změně dat v tabulce se zdrojovými daty nedojde

Aktualizace dat v kontingenční tabulce Při změně dat v tabulce se zdrojovými daty nedojde automaticky k aktualizaci dat v kontingenční tabulce. Musíte provést aktualizaci dat. 1. Stůjte kdekoliv v kontingenční tabulce 2. Na kartě Možnosti ve skupině Data klikněte na Aktualizovat (Alt+F 5), nebo na Aktualizovat vše (Ctrl+Alt+F 5) Data z kontingenční tabulky lze vizualizovat pomocí kontingenčního grafu Aktualizace dat Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Kontingenční graf Možnosti tabulky

Rozložení kontingenční tabulky Po vytvoření se kontingenční tabulka zobrazí v tzv. kompaktním formátu. Lze

Rozložení kontingenční tabulky Po vytvoření se kontingenční tabulka zobrazí v tzv. kompaktním formátu. Lze ji zobrazit ale i ve formě tabulky, nebo ve formě osnovy. 1. Stůjte kdekoliv v kontingenční tabulce 2. Na kartě Návrh vyberte tlačítko Rozložení sestavy a volbu Zobrazit ve formě osnovy nebo zobrazit ve formě tabulky Kompaktní formát - uspořádání tabulky aby zabírala co nejméně místa Forma osnovy - řádková pole nižší úrovně je od vyšších úrovní odsazena, řádky nejsou odděleny čarami Forma tabulky - klasická forma tabulky, pole nižší úrovně jsou v dalším sloupci Vyzkoušej! Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová