MN SINH HC 6 Gio vin Bi Cm

  • Slides: 15
Download presentation
MÔN: SINH HỌC 6 Giáo viên: Bùi Cẩm Len

MÔN: SINH HỌC 6 Giáo viên: Bùi Cẩm Len

Khoai mì Cây trầu không Cây tầm gửi Rễ cây mắm Cây bần Cây

Khoai mì Cây trầu không Cây tầm gửi Rễ cây mắm Cây bần Cây tầm gửi Dây tơ hồng Khoai lang Củ cải trắng Rễ cây bụt mọc

a. Các biến dạng của rễ Rễ biến dạng Đặc điểm Chức năng

a. Các biến dạng của rễ Rễ biến dạng Đặc điểm Chức năng

Khoai lang Khoai mì Rễ biến dạng Rễ củ Đặc điểm Rễ phình to

Khoai lang Khoai mì Rễ biến dạng Rễ củ Đặc điểm Rễ phình to ra Củ cải trắng Chức năng Chứa chất dự trữ cho cây trước khi cây ra hoa, kết quả

Cây trầu không Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Đặc điểm Rễ phình

Cây trầu không Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Đặc điểm Rễ phình to ra Là các rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám Chức năng Chứa chất dự trữ cho cây trước khi cây ra hoa, kết quả Bám vào các trụ đỡ, giúp cây leo lên.

Cây bần Rễ cây mắm Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ thở

Cây bần Rễ cây mắm Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ thở Đặc điểm Rễ phình to ra Là các rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám Rễ cây bụt mọc Chức năng Chứa chất dự trữ cho cây trước khi cây ra hoa, kết quả Bám vào các trụ đỡ, giúp cây leo lên. Sống trong điều kiện thiếu không khí, Giúp cây hô hấp rễ mọc ngược lên trên mặt đất

Cây tầm gửi Dây tơ hồng Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ

Cây tầm gửi Dây tơ hồng Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ thở Giác mút Cây tầm gửi Đặc điểm Rễ phình to ra Là các rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám Chức năng Chứa chất dự trữ cho cây trước khi cây ra hoa, kết quả Bám vào các trụ đỡ, giúp cây leo lên. Sống trong điều kiện thiếu không khí, Giúp cây hô hấp rễ mọc ngược lên trên mặt đất Rễ biến đổi thành giác mút, đâm vào Giúp cây ký sinh, lấy thức ăn, chất dinh dưỡng từ cây chủ thân cây, cành cây chủ

Quan sát hình và cho biết chúng thuộc loại rễ biến dạng nào? Cà

Quan sát hình và cho biết chúng thuộc loại rễ biến dạng nào? Cà rốt Rễ cây bụt mọc Rễ móc Rễ củmút Rễ Rễ giác thở Sắn dây Cây tầm gửi Rễ cây mắm Rễ giác mút Rễ Rễcủ thở móc

THÔNG TIN BỔ SUNG 1. Một kiểu biến dạng khác của rễ : Rễ

THÔNG TIN BỔ SUNG 1. Một kiểu biến dạng khác của rễ : Rễ chống Cây đa Cây đước

2. Một số củ không phải do rễ biến dạng thành CỦ SU HÀO

2. Một số củ không phải do rễ biến dạng thành CỦ SU HÀO CỦ DONG TA CỦ NGỪNG CỦ KHOAI T Y

CỦNG CỐ STT 1 TÊN C Y Củ đậu LOAỊ RỄ BIẾN DẠNG Rễ

CỦNG CỐ STT 1 TÊN C Y Củ đậu LOAỊ RỄ BIẾN DẠNG Rễ củ 2 Sắn dây 3 4 Cây trầu không Dây tơ hồng Rễ củ Rễ móc Giác mút CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI C Y Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa tạo quả Bám vào trụ đỡ giúp cây leo nên Giúp cây kí sinh, lấy chất dinh dưỡng từ vật chủ CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI Thức ăn Chữa bệnh